Team

Nard Koeman

Nard Koeman is onderzoeker marktwerking en mededinging bij SEO Economisch Onderzoek. Voordat Nard in dienst trad bij SEO werkte hij als data-analist en projectleider data-collectie bij I&O Research, als docent aan de faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en als student-assistent bij SEO.

In eerdere projecten was Nard verantwoordelijk voor de data-collectie van het Arbeidsaanbodpanel (meting 2018) van het Sociaal en Cultureel Planbureau en ondersteunde hij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een grootschalig kwantitatief onderzoek naar de dienstverlening van UWV onder uitkeringsgerechtigden. Naast descriptief kwantitatief onderzoek heeft Nard ook ervaring opgedaan met het leiden van focusgroepen en het afnemen van cognitieve interviews.

Nard studeerde algemene economie (2013–2015) aan de Universiteit van Amsterdam en is afgestudeerd in de richting ‘Speltheorie & Gedragseconomie’. Zowel zijn bachelor- als masterthesis gingen over verdelingsvraagstukken en zijn experimenteel getoetst in het CREED laboratorium van Amsterdam.

Wilt u weten wat Nard voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

n.koeman@seo.nl