Team

Paul Bisschop

Paul Bisschop is senior onderzoeker in het cluster Onderwijs en werkt sinds 2012 bij SEO. Paul heeft uitstekende kennis over de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Zijn expertise ligt onder andere op het gebied van private onderwijsdienstverlening (aanvullend onderwijs), kansengelijkheid in het onderwijs en de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Paul is projectleider van het jaarlijkse Studie & Werk in opdracht van Elsevier Weekblad, het grote onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-afgestudeerden op basis CBS Microdata.

Paul is senior onderzoeker binnen het cluster Onderwijs. Binnen het onderwijsonderzoek werkt Paul regelmatig met de grote databestanden van DUO en het CBS. Paul heeft in de periode van 2015 tot en met 2019 meerdere bijdragen geleverd aan de totstandkoming van het jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs. Hij verrichte hiervoor econometrische analyses met betrekking tot de schooladvisering aan het einde van het primair onderwijs en de aansluiting tussen het tertiair onderwijs en de arbeidsmarkt. In andere projecten heeft Paul veelvuldig met enquête-onderzoek te maken gehad.

Paul houdt zich naast onderwijsonderzoek ook regelmatig bezig met arbeidsmarktonderzoek, bijvoorbeeld over arbeidsmigranten en schaarste op de arbeidsmarkt. Hij benut binnen deze onderzoeken ook graag zijn kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. De afgelopen jaren heeft Paul een groot aantal HR-managers, leraren en bestuurders geïnterviewd over diverse onderwerpen. Hij heeft daarbij altijd goed oog voor de (politieke) context waar de geïnterviewden mee te maken hebben.

Eind 2011 rondde Paul zijn masterstudie Economics (specialisatie Economic & Social Policy) af aan de Vrije Universiteit Amsterdam met de scriptie Street Prostitution Zones and Crime. In 2017 werd een doorontwikkelde versie ervan gepubliceerd in het gezaghebbende economische tijdschrift American Economic Journal: Economic Policy.

Wilt u weten wat Paul voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

p.bisschop@seo.nl

020 525 1637