Team

Rodrigo Bustamante

Rodrigo Bustamante is werkzaam als onderzoeker binnen het cluster Internationale Economie. Hij heeft gewerkt als macro-economisch analist, programma-evaluator en monitoring- en evaluatiespecialist. Rodrigo heeft nauw samengewerkt met verschillende organisaties, waaronder non-profitorganisaties, internationale samenwerkingsbureaus en particuliere stichtingen. Hij heeft uitgebreide ervaring in Latijns-Amerika – o.a. in Argentinië, Brazilië, Chili en Mexico – en hij heeft ook ontwikkelingsprogramma’s in Afrika geëvalueerd. Veelvoorkomende thema’s in Rodrigo’s werk zijn onderwijs, beroepsopleiding, werkgelegenheid en ontwikkeling van de private sector.

Door zijn werk heeft Rodrigo sterke vaardigheden ontwikkeld in zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Als onderdeel van zijn werk heeft hij vele organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van hun monitoring- en evaluatiekaders om de impact van hun initiatieven te meten en bewijs hiervan op te bouwen. Hij heeft de kans gehad om leiding te nemen bij het ontwerp van quasi-experimentele evaluaties. Andere sterke punten zijn data-analyse en visualisatie van data.

Rodrigo studeerde economie aan de Universiteit van Buenos Aires (Argentinië), en volgde een Research MA in economie en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn afstudeerstudies verdiepte Rodrigo zich in de filosofische en methodologische uitdagingen van de evidence-based beweging in de economie, en hoe deze kunnen worden overwonnen. Met zijn passie voor het leren van talen probeert hij voortdurend zijn vermogen om te communiceren met de mensen om hem heen uit te breiden.

Wilt u weten wat Rodrigo voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

r.bustamente@seo.nl

020 525 1630