Team

Sacha Pel

Sacha Pel werkt als onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Ze werkt binnen het cluster Mededinging, Luchtvaart en Innovatie.

Sacha is gespecialiseerd in luchtvaart gerelateerde duurzaamheidsmaatregelen, veiligheidsvraagstukken en connectiviteitsanalyses op zowel nationaal als internationaal vlak. Ze ondersteunt haar team met empirische kennis, modelering en desk research. Sacha heeft onder andere meegewerkt aan het Destination 2050 rapport. Daarnaast heeft ze voor EASA een factoren analyse uitgevoerd, betreft de veiligheidsmaatregelen rondom toegestaan gewicht bij passagiersvliegtuigen. Verder heeft ze ervaring met het uitvoeren van verschillende connectiviteitsanalyses. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van SEO’s NetScan model, waar Sacha werkt aan de data bewerking, model executies en de nodige updates uitvoert. Daarnaast houdt zij zich bezig met het adviseren van verschillende private en publieke instanties. Zo heeft zij aan onderzoeken gewerkt voor o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ACI Europe, de Europese Commissie en het Verbond van Verzekeraars.

Na haar Bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, is ze in 2020 afgestudeerd aan de Vrije universiteit Amsterdam met een Master in Economie en een specialisatie in Global Challenges. Ze heeft voornamelijk ervaring opgedaan met het verzamelen en analyseren van kwantitatieve data betreffend klimaat en ontwikkeling gerelateerde, economische kwesties. Zo schreef zij haar scriptie over de relatie tussen deviatie in regenval, armoede en politiek conflict in Sub-Saharaans Afrika.

Wilt u weten wat Sacha voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

s.pel@seo.nl