Team

Siemen van der Werff

Siemen van der Werff is arbeidseconoom en heeft meer dan 10 jaar ervaring met economisch onderzoek op het gebied van de arbeidsmarkt. Hij is expert op het gebied van arbeidsmarktbeleid en microeconometrie.

Bij SEO heeft hij veel verschillende projecten geleid. Dit zijn meestal onderzoeken op het gebied van de arbeidsmarkt met een kwantitatief aspect, zoals onderzoek naar lonen in de publieke sector, evaluaties van subsidieregelingen gericht op het vergroten van investeringen in scholing, de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden, onderzoek naar de verhoging van het minimumjeugdloon, onderzoek naar de gevolgen van subsidies gericht op het aannemen van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en transities op de arbeidsmarkt. Maar Siemen leid ook onderzoek geleid over bijvoorbeeld het effect van de museumkaart. Siemen heeft een brede kennis van beschikbare (micro)data en econometrische methoden, zoals regressietechnieken, duurmodellen en matching.

Siemen maakt in zijn onderzoek ook graag gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken. Voor SEO interviewde hij verschillende werkgevers op het gebied van keuzes in hun aannamebeleid, en sprak hij met het management van bedrijven in de platformeconomie over de arbeidsvoorwaarden waarmee zij werken. Daarnaast spreekt hij ook voor verschillende onderzoeken regelmatig met sociale partners. Siemen heeft ook verschillende enquêtes opgesteld, onder andere gericht op werknemers en werkgevers. Specifiek heeft hij daarbij veel ervaring met het verwerken van vignettenanalyses in enquêtes. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om enquêtes waarin onderzocht werd welke keuzes werkgevers maken als zij uit verschillende sollicitanten kunnen kiezen.

Siemen studeerde in 2008 af als Msc in Econometrics aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna is hij bij SEO in dienst getreden. Siemen schreef daarvoor ook zijn scriptie bij SEO. Daarin werd de studiekeuze van middelbare scholieren geanalyseerd. Siemen heeft regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

Wilt u weten wat Siemen voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

s.vanderwerff@seo.nl

020 525 1689