Team

Tom Smits

Tom Smits is onderzoeker bij SEO en is gespecialiseerd in het bouwen van (financieel)-economische modellen, econometrische analyses en machine-learning-technieken.

Tom heeft de methode helpen ontwikkelen die SEO hanteert voor het berekenen van directe en indirecte productie- en werkgelegenheidseffecten van overheidsinvesteringen en -beleid. Deze methode, die onder meer gebruikt maakt van input-output-tabellen, is inmiddels gebruikt in veel van de kostenbatenanalyses en effectenstudies die SEO heeft uitgevoerd voor de Nederlandse overheid. In dit kader heeft Tom onder meer de baten van overheidsinvesteringen in radiotelescoop SKA en de terugverdieneffecten van overheidssteun aan zeehavens berekend. Ook zet Tom deze methoden in voor het Turistika-model, dat de effecten van toerisme op de Curaçaose economie berekent.

Tom heeft veel ervaring met het (econometrisch) analyseren van microdata die betrekking hebben op Nederlandse huishoudens en bedrijven. Hij werkte onder andere mee aan de doorontwikkeling van het bijstandsverdeelmodel en werkte aan verschillende projecten omtrent internationale handel en handelsakkoorden. Ook verzorgde hij de kwantitatieve analyses van verschillende beleidsevaluaties, waaronder de evaluatie van fiscale ondernemersregelingen, de evaluatie van fiscale regelingen rondom bedrijfsoverdracht en de evaluatie van ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba.

Aanvullend op zijn econometrische ervaring beschikt Tom over ruime kennis van machine-learning-technieken als feature engineering, text mining en neural networks, waarmee Tom onder andere tekst in reviews gebruikte om klanttevredenheid te verklaren en te voorspellen. Voor het ministerie van Economische Zaken bouwde Tom het lastendrukmodel voor bedrijven, waarin met behulp van clusteranalyse in de microdatabestanden van het CBS gezocht werd naar de optimale manier om bedrijven te groeperen.

Tom heeft de masteropleiding econometrie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond, en bezit daarnaast een masterdiploma civiele techniek.

Wilt u weten wat Tom voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

t.smits@seo.nl

020 525 1671