Team

Ward Rougoor

Ward Rougoor is gespecialiseerd in financieel economisch onderzoek. Hij heeft ruim 5 jaar ervaring met (beleids-) evaluatieonderzoek, zowel in nationale als internationale context.

Ward heeft veel ervaring met het evalueren van financieringsinstrumenten. Zo evalueerde hij Qredits Microfinanciering, Project Financieringslink en de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast doet Ward veel evaluatieonderzoek van internationale ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de evaluaties van 2SCALE, het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

Naast evaluatieonderzoek is Governance is een belangrijk onderzoeksthema voor Ward. Hij was onderdeel van de onderzoeksteams van vier recente SEO-onderzoeken naar de Code Pensioenfondsen en de naleving van de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven (boekjaren 2015 en 2016).

Ward beheerst een breed palet aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hij is bedreven in (meta)regressieanalyses, clusteranalyses en input-output modellen. Ook kan hij uit te voeten met WACC en CAPM modellen en waarderingsvraagstukken in den brede. Daarnaast heeft hij ervaring met maatschappelijke kostenbaten analyses (MKBA’s), het afnemen van enquêtes, (groeps-) interviews en het uitvoeren van dossieranalyse en literatuuronderzoek.

Ward heeft een Master International Economics and Globalisation van de Universiteit Utrecht. In zijn masterthesis modelleerde hij wereldwijde inkomensongelijkheid in de 21e eeuw. Een aangepaste versie van dit artikel is later gepubliceerd in World Development.

Wilt u weten wat Ward voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

w.rougoor@seo.nl

020 525 1633