Op 1 februari vertrekt Koert van Buiren bij SEO Economisch Onderzoek. Na in totaal 14 jaar bij SEO – waarvan de laatste 4 jaar als zakelijk en financieel directeur – zet Koert een nieuwe stap in zijn loopbaan: per 1 februari start hij met een aantal partners een eigen adviesbureau. “Ik heb mij altijd met volle overtuiging ingezet voor SEO. Met de sterke reputatie, de solide financiële positie en het geweldige team van professionals van SEO, heb ik het fijne gevoel dat ik vertrek op een hoogtepunt. Ik ben SEO, de medewerkers, de raad van toezicht en mijn collegadirecteuren erg dankbaar voor de mooie tijd, de fijne samenwerking en de steun”.

Koert heeft als zakelijk en financieel directeur een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke positie van SEO. Hij heeft de interne organisatie verbeterd en heeft – met onder meer het opzetten van een kantoor in Brussel – er voor gezorgd dat SEO ook internationaal op de kaart staat.

Alle werkzaamheden en projecten van Koert zijn overgedragen en de voortgang van het werk en de onderzoekslijn is geborgd. Erik Brouwer, clusterhoofd Big Data Science, is per 1 februari clusterhoofd van het nieuwe cluster Mededinging en Innovatie.

Mocht u naar aanleiding van het vertrek van Koert vragen hebben, neem dan contact op met Bas ter Weel, Algemeen Directeur van SEO.