pagina

Ticketprijsmonitor Amsterdam-Paramaribo


Publicatienummer: 2009-55
Auteurs: R. Lieshout
Opdrachtgever: DGLM
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Momenteel voert SEO Economisch Onderzoek in opdracht van DGLM onderzoek uit naar de effecten van verdere liberalisatie van het bilaterale luchtvaartverdrag Nederland-Suriname. Tevens wordt hierbij ingegaan op de mogelijkheden en de haalbaarheid van gecombineerde lijn/charteroperaties in de driehoek Nederland – (voormalige) Nederlandse Antillen – Suriname.

In het kader van dit onderzoek zijn de ticketprijzen gemonitord op de route Amsterdam – Paramaribo en op gelijksoortige routes. Ten eerste verschaft een dergelijke monitoring inzicht in de hoogte van de tarieven ten opzichte van gelijksoortige routes. Ten tweede zijn de ticketprijzen nodig om de effecten van verdere liberalisatie van het bilaterale verdrag goed in te schatten.

De ticketprijsmonitor is een bijlage bij SEO-rapport 2009-53 Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market, dat hieronder ook te downloaden is.


Categorie: 2009, Rogier Lieshout, Luchtvaart