Raad van Advies

SEO Economisch Onderzoek heeft een Raad van Advies met leden uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid. Deze leden kunnen geraadpleegd worden bij specifieke onderzoeken. Ook kunnen ze gevraagd worden om kritisch mee te lezen met rapporten of discussion papers.

 

Drs. J.C.H.G. Arts

Lid raad van commissarissen Enexis Groep NV (energienetbeheerder), voorzitter raad van toezicht RAV Haaglanden (Regionale Ambulance Voorziening)


 

Prof. dr. B. Baarsma

Chief Economist PwC NL


 

Prof. dr. J. Boone

Hoogleraar industriële economie, Tilburg University


 

W. Etty

Adviseur Andersson Elffers Felix


 

Prof. dr. P. Gautier

Hoogleraar Economie, Vrije Universiteit Amsterdam


 

Prof. dr. A.C. Gielen

Hoogleraar Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam


 

Dr. L. van Goor

Onafhankelijk adviseur Regulatory Communication


 

Prof. dr. H.L.F. de Groot

Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek, Vrije Universiteit Amsterdam


 

Prof. dr. M.W. Hofkes

Hoogleraar Milieueconomie, Vrije Universiteit Amsterdam


 

Dr. A. Italianer

Senior International Policy Advisor, Arnold & Porter – voormalig secretaris-generaal Europese Commissie


 

Prof. dr. E.L.W. Jongen

Hoogleraar Economie en Sociaal-Economisch Beleid, Universiteit Leiden


 

Dr. H. Keuzenkamp

Voorzitter Raad van Bestuur (a.i.) Basalt Revalidatie


 

Prof. dr. B. van der Klaauw

Hoogleraar Economie, Vrije Universiteit Amsterdam


 

Mr. H. van de Kraats

Partner bij Maes & Lunau


 

Prof. dr. A. Lejour

Hoogleraar Belastingen en Overheidsfinanciën, Tilburg University


 

Prof. dr. C.M. van Praag

Hoogleraar Ondernemerschap & Leiderschap, VU Amsterdam


 

Prof. N. Reed

Oprichter van Reed Mobility, Verenigd Koninkrijk


 

Dr. M. Schaafsma

Universitair hoofddocent bij de afdeling Milieueconomie van het IVM, VU Amsterdam


 

Prof. dr. M.R.F. Senftleben

Directeur instituut voor Informatierecht en hoogleraar intellectueel eigendomsrecht, Universiteit van Amsterdam


 

Drs. T. de Swaan

Voorzitter Raad van Commissarissen ABN AMRO


 

Mr. I.W. VerLoren van Themaat

Partner Houthoff


 

Prof. dr. H.D. Webbink

Hoogleraar Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam


 

Dr. A.H.E.M. Wellink

Voormalig president van De Nederlandsche Bank