Wilt u tijdelijk specifieke expertise of onderzoekscapaciteit inhuren? SEO biedt de mogelijkheid om SEO-medewerkers op tijdelijke basis in te huren om specifieke expertise te leveren. Denk daarbij aan bepaalde econometrische kennis, kennis van een bepaalde sector of ervaring met specifieke onderzoeksmethode.

Een andere mogelijkheid is dat u tijdelijk behoefte heeft aan detachering vanwege pieken in onderzoekswerk, of dat u op zoek bent naar vervanging van een medewerker die tijdelijk afwezig is wegens ziekte of verlof.

In alle gevallen gaat het om tijdelijke detachering, voltijd of deeltijd, en op de locatie van de opdrachtgever of (deels) bij SEO.