SEO biedt op maat gemaakte cursussen aan voor bedrijven en overheden. Al onze cursussen worden gegeven door ervaren docenten en hoogleraren die jarenlange ervaring hebben met het geven van hoorcolleges en het begeleiden van werkgroepen. Ook geven onze medewerkers regelmatig presentaties en lezingen.

De cursussen kunnen binnen uw bedrijf worden gegeven, bij SEO of op een andere locatie. De duur en inhoud van de cursussen kan in overleg worden vastgesteld.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op via onderstaand contactformulier. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met een van onze medewerkers.

Wij bieden de volgende cursussen aan

Contactpersoon: Prof.dr. Carl Koopmans, c.koopmans@seo.nl

Beleidsevaluatie wordt steeds belangrijker. Het ministerie van Financiën, de Tweede Kamer en belangengroepen vragen om beleidsdoorlichtingen, kosten-batenanalyses en meetbare resultaten. In deze cursus wordt een stevige kennisbasis gelegd.

Belangrijke onderwerpen van de cursus zijn:

 • De rol van evaluatie in verschillende fasen van beleidsvorming en –uitvoering
 • Methoden om beleid te beoordelen: kosteneffectiviteit, multi-criteria analyse, kosten-batenanalyse
 • Beleidsdoorlichtingen en de Strategische Evaluatie Agena
 • Het belang van een expliciete beleidstheorie
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): de black box geopend
 • De rol van de overheid: publieke belangen en marktfalen
 • Onderzoeksmethoden: wat is wel en niet verantwoord?

De cursus is maatwerk: de onderwerpen worden gekozen in overleg met de opdrachtgever.

De cursus wordt gegeven door docenten die zeer veel ervaring hebben met zowel beleids­onderzoek als onderwijs. De opzet is activerend en interactief: naast presentaties door docenten is er veel ruimte voor discussie en oefeningen. In de presentaties wordt veel gewerkt met voorbeelden uit de beleidspraktijk.

Docenten: Prof. dr. Carl Koopmans, Dr. Bert Tieben, Prof.dr. Bas ter Weel

Doelgroep: beleidsambtenaren

Groepsgrootte: 10 tot 20 personen

Duur: ca. 4 dagen (niet noodzakelijk aansluitend aan elkaar)

Locatie: Online, bij de opdrachtgever, bij SEO of elders

Planning: maatwerk

Wij geven diverse cursussen op het gebied van datagedreven toezicht, datagedreven werken, en werken met data-experts. Deze cursussen worden gegeven bij de klant en zijn geschikt voor data-experts, voor leidinggevenden, voor medewerkers die werken met data-experts en de cursussen kunnen zelf ook worden gegeven voor alle medewerkers. Dit uiteraard afhankelijk van de wensen en behoefte van onze klanten.

Interesse? Neem dan contact op met Erik Brouwer

Contactpersoon: Prof.dr. Carl Koopmans, c.koopmans@seo.nl

Economische afwegingen spelen een belangrijke rol bij beleidskeuzes. Het is voor beleidsambtenaren belangrijk om beleid vanuit verschillende perspectieven te kunnen beoordelen, waaronder een economisch perspectief. In deze cursus leren zij hoe economen tegen beleid aankijken.

Belangrijke onderwerpen van de cursus zijn:

 • De rol van de overheid op markten: subsidies, heffingen, prijsregulering
 • Methoden om beleid te beoordelen: kosteneffectiviteit, multi-criteria analyse, kosten-batenanalyse
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): de black box geopend
 • De rol van de overheid: publieke belangen en marktfalen
 • Banen, banen, banen: effecten op de arbeidsmarkt

De cursus wordt gegeven door docenten die zeer veel ervaring hebben met economisch onderzoek, beleidsanalyse en onderwijs. De opzet is activerend en interactief: naast presentaties door docenten is er veel ruimte voor discussie en oefeningen. In de presentaties wordt veel gewerkt met voorbeelden uit de praktijk.

Docenten: Prof.dr. Bas ter Weel, prof.dr. Carl Koopmans, dr. Bert Tieben, dr. Christiaan Behrens

Doelgroep: beleidsambtenaren

Groepsgrootte: 10 tot 20 personen

Duur: ca. 4 dagen (niet noodzakelijk aansluitend aan elkaar)

Locatie: Online, bij de opdrachtgever, bij SEO of elders

Planning: maatwerk

Contactpersoon: Prof.dr. Carl Koopmans, c.koopmans@seo.nl

Sinds het jaar 2000 voert de overheid steeds vaker een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit van nieuwe beleidsvoornemens. Uit evaluaties blijkt dat hiermee diverse dure en weinig effectieve  plannen zijn tegengehouden. Tegelijk is er veel discussie over de volledigheid en juistheid en MKBA’s en ervaren veel mensen MKBA’s als een black box. In deze cursus wordt een de black box geopend waardoor de deelnemers zowel de mogelijkheden als de beperkingen van MBA’s goed leren kennen.

Belangrijke onderwerpen van de cursus zijn:

 • Kosten en baten vanuit maatschappelijk perspectief
 • Betalingsbereidheid als basis
 • Directe, indirecte en externe effecten
 • Discontering van toekomstige kosten en baten
 • De invloed van MKBA’s op beleid
 • Beperkingen van de MKBA en hoe daarmee wordt omgegaan
 • Zelf een eenvoudige MKBA uitvoeren

De cursus wordt gegeven door docenten die zeer veel ervaring hebben met zowel MKBA op uiteenlopende beleidsterreinen als met onderwijs. De opzet is activerend en interactief: naast presentaties door docenten is er veel ruimte voor discussie en oefeningen. In de presentaties wordt veel gewerkt met voorbeelden.

Docenten: Prof.dr. Carl Koopmans, dr. Bert Tieben, drs. Lucy Kok

Doelgroep: beleidsambtenaren die met MKBA’s te maken hebben

Groepsgrootte: 10 tot 20 personen

Duur: 3 dagen (niet noodzakelijk aansluitend aan elkaar)

Locatie: Online, bij de opdrachtgever, bij SEO of elders

Planning: maatwerk

Contactpersoon: Prof.dr. Carl Koopmans, c.koopmans@seo.nl

Het transportbeleid wordt gevoerd vanuit verschillende perspectieven, waarbij bereikbaarheid, knelpunten, economie en milieu een belangrijke rol spelen.

Belangrijke onderwerpen van de cursus zijn:

 • Vraag, aanbod en betalingsbereidheid
 • Gegeneraliseerde transportkosten en de halveringsregel
 • Luchtvaart, wegverkeer en openbaar vervoer: overeenkomsten en verschillen
 • Bouwen, benutten en beprijzen vanuit economisch perspectief
 • Indirecte economische effecten
 • Arbeidsmarkt en banen
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

 

De cursus wordt gegeven door docenten die veel ervaring hebben met transporteconomisch onderzoek en met onderwijs. De opzet is activerend en interactief: naast presentaties door docenten is er veel ruimte voor discussie en oefeningen. In de presentaties wordt veel gewerkt met voorbeelden.

Docenten: Prof.dr. Carl Koopmans, dr. Christiaan Behrens, dr. Gerben de Jong, Thijs Boonekamp

Doelgroep: ambtenaren en onderzoekers zonder economische achtergrond

Groepsgrootte: 10 tot 20 personen

Duur: 4 dagen (niet noodzakelijk aansluitend aan elkaar)

Locatie: Online, bij de opdrachtgever, bij SEO of elders

Planning: maatwerk

Contactpersoon: Dr. Bert Tieben, b.tieben@seo.nl

Het Nederlandse energiebeleid kent ambitieuze doelen, maar over de wijze waarop die moeten worden gehaald bestaat veel discussie.

Belangrijke onderwerpen van de cursus zijn:

 • Duurzame energie: wat is duurzaam, wat kost het en wat levert het op?
 • Voorzieningszekerheid: gas en olie uit onbetrouwbare bronnen
 • Leveringszekerheid: de kosten van onderbrekingen
 • De rol van de overheid en de keuze van beleidsinstrumenten
 • Akkoord van Parijs en het Urgenda arrest
 • De invloed van stikstfbeleid
 • Energie in de polder: doet het Energie-akkoord wat het belooft?
 • De “energy efficiency gap”: waarom duurzame potentiëlen nooit worden bereikt
 • Energietransitie op lange termijn: effecten, kosten en baten

 

De cursus wordt gegeven door docenten die veel ervaring hebben met beleids­onderzoek en onderwijs. De opzet is activerend en interactief: naast presentaties door docenten is er veel ruimte voor discussie en oefeningen. In de presentaties wordt veel gewerkt met voorbeelden.

 

Docenten: Dr. Bert Tieben, prof.dr. Carl Koopmans

Doelgroep: beleidsambtenaren en onderzoekers zonder economische achtergrond

Groepsgrootte: 10 tot 20 personen

Duur: 4 dagen (niet noodzakelijk aansluitend aan elkaar)

Locatie: Online, bij de opdrachtgever, bij SEO of elders

Planning: maatwerk