Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Kunde, kosten en keuzes; Evaluatie 30%-regeling, extraterritoriale kostenregeling & partiële buitenlandse belastingplicht 2016-2022

De 30%-regeling trekt kennismigranten aan en levert daarmee een bijdrage aan het vestigingsklimaat. De ETK-regeling is deels doeltreffend in het vergoeden van werkelijke kosten voor buitenlandse werknemers.

Arbeidsmarkt Doorrekening van beleid en ramingen

2024-78

Rapport

International Best Practices in Social Security Systems

Dit onderzoek bevat zes casestudy’s die inspiratie en lessen bieden op het gebied van sociale zekerheid voor het Nederlandse beleid. Voor de zes casestudy’s geldt dat elk onderzochte sociale zekerheid stelsel afruilen kent tussen doelmatigheid, doeltreffendheid en uitvoerbaarheid.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-23

Rapport

Benchmark VVNL 2023

SEO onderzoekt de leden van VVNL.

Arbeidsmarkt Veiligheid Mededinging

2024-68

Rapport

Samen werken aan innovatie

Wat voor bedrijven maken gebruik van de diensten van TNO en hoe presteren zij op het terrein van omzet, productiviteit en innovatie?

Innovatie

2024-82

Rapport

Doelstellingenmonitor passend onderwijs

De doelstellingenmonitor passend onderwijs volgt de voortgang op de zeven doelstellingen van de Verbeteraanpak. Dit rapport bevat de resultaten van de tweede meting.

Onderwijs

2024-42, 2024-43

Rapport

Beleidsdoorlichting artikel 5 Begroting IV

De beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting van directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (‘Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen’) vindt dat er sprake is van beperkte doelrealisatie, beperkte doeltreffendheid, beperkte uitvoeringsdoelmatigheid en beperkte beleidsdoelmatigheid voor Curaçao, Sint Maarten als Aruba. Het uitblijven van verbeteringen op het vlak van financieel beheer van de landen is een belangrijke factor die aan deze conclusie bijdraagt.

Doorrekening van beleid en ramingen Finance Governance

2024-27

Rapport

Arbeidsbesparende innovaties in de energietransitie

Arbeidsbesparende innovaties verminderen personeelskrapte in de energietransitie. Het huidige innovatiebeleid richt zich echter beperkt op dergelijke innovaties, terwijl hier wel kansen liggen.

Arbeidsmarkt Duurzaamheid en klimaat Innovatie

2024-45, 2024-46, 2024-47, 2024-48 2024-49

Rapport

Sociale zekerheid Curaçao

Het stelsel van sociale zekerheid en pensioenen in Curaçao kan gemoderniseerd en versterkt worden. Dit is ook nodig vanwege de vergrijzing van de bevolking. In het onderzoek worden praktische beleidsopties gepresenteerd en doorgerekend.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-72a, 2024-72b, 2024-72c, 2024-72d en 2024-72e

Rapport

Evaluatie inningsproces Belastingsdienst

AEF en SEO onderzochten in hoeverre het inningsproces doeltreffend, doelmatig en passend was tussen januari 2022 juni 2023. Het verdient aanbeveling om naar een hanteerbare definitie van passendheid te streven. We hebben in deze studie een suggestie gedaan voor een definitie: passendheid is de mate waarin acties van de Belastingdienst aansluiten bij het functioneren van de belastingschuldige en diens welbevinden niet onnodig in negatieve zin beïnvloeden.

Finance Governance

2024-70

Rapport

Evaluatie landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling is doeltreffend noch doelmatig en kan ook niet gerechtvaardigd worden uit het realiseren van (eventueel wenselijke) neveneffecten. Afschaffing is de logische en uitvoerbare beleidsoptie.

2024-13