Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Brede baten schuldhulpverlening

Vooronderzoek naar mogelijkheden voor een causale effectmeting.

Zorg

2021-118

Discussion paper

A letter experiment to increase take-up of wage subsidies by employers

This paper analyzes the effect of a large-scale randomized letter experiment nudging employers to take up a wage subsidy for previously older unemployed.

Arbeidsmarkt

98

Rapport

Scholing en training voor werkenden

Scholing en training voor werkenden heeft baat bij een gelijk speelveld tussen publieke en private opleiders

Onderwijs Arbeidsmarkt

2022-48

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

Evaluatie Play to Work

Play to Work biedt mbo'ers een laagdrempelige manier van solliciteren en maakt gebruik van soft skills matching om objectiviteit in het sollicitatieproces te waarborgen. PTW bevordert de positie van mbo-afgestudeerden op de arbeidsmarkt, maar moet groeien in het aantal aangeboden vacatures om nog succesvoller te worden.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2023-24

Rapport

Evaluatie Social Impact Bond ‘Joining Forces’, tweede tussenrapport

Het Ministerie van Defensie hanteert sinds juli 2019 een volledig nieuwe aanpak voor de re-integratie van langdurig zieke militairen. SEO evalueert deze nieuwe aanpak in een meerjarig onderzoek. De tussentijdse resultaten suggereren dat de aanpak effectief is in het bereiken van de beoogde doelstellingen. Re-integranten komen vaker en sneller aan werk dan voorheen en het aantal loonsancties is minder.

Arbeidsmarkt

2023-15

Rapport

Een stevige positie in het hoger onderwijs

De tweejarige Associate degree-opleidingen op hbo-niveau nemen nog steeds toe in aantal en in aantal deelnemers en hebben daarmee een stevige positie bemachtigd in het hoger onderwijs.

Onderwijs

2022-110

Rapport

The Price of Net Zero

Flying NetZero-CO2 tegen 2050 verhoogt de uitgaven van de luchtvaartsector met € 820 miljoen aan duurzame vliegtuigbrandstoffen, operaties, luchtverkeersbeheer, nieuwe technologieën en vliegtuigen.

Mededinging en regulering Luchtvaart Innovatie

2023-17

Rapport

De opleidingen van de FEB in nationaal perspectief

Dit is een verkorte versie van het eindrapport ten behoeve van het delen van de resultaten op basis van CBS Microdata.

Onderwijs

2023-02B

Rapport

Evaluatie van het ‘Global Tax Program (GTP)’

In opdracht van de Wereldbank (WB) voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het Global Tax Program (GTP). Het evaluatieteam concludeerde dat het GTP een goed beheerd programma is en tot dusver goed heeft gepresteerd in het kader van de OESO-DAC evaluatiecriteria, ondanks de uitdagingen als gevolg van o.a. de COVID-19-pandemie.

Ontwikkelingseconomie

2022-150