Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Beleidsdoorlichting Natuur en biodiversiteit 2015-2019

Doeltreffendheid en doelmatigheid van artikel 12 van de begroting van het Ministerie van LNV

Kosten-batenanalyse

2021-54

Rapport

De Nederlandse podcastmarkt in kaart

Hoe ziet de markt voor podcasts in Nederland eruit? De analyse laat zien dat deze nog volop in ontwikkeling is. De impact van een nieuw distributiekanaal op andere aanbieders is beperkt.

Mededinging en regulering

2021-38

Rapport

Literatuurstudie impliciete overheidsgarantie banken

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om een literatuuroverzicht te maken van empirische economische studies die een kwantitatieve analyse maken van de omvang van de impliciete subsidies die zowel Europese als niet-Europese banken ontvangen.

Financiële markten

2021-73

Rapport

Waterpijpgebruik en het rookverbod

Een scenario waarin een rookverbod gaat gelden op waterpijpen in de horeca is makkelijk te handhaven en leidt tot een daling van het aantal rokers met naar schatting 30.000.

Zorg

2021-65

Rapport

Studie in Cijfers Associate degree-opleidingen

De wens van Studiekeuze123 is om Studie in Cijfers voor Associate degree-opleidingen uit te brengen. Dit onderzoek heeft bekeken wat daarvoor de meest geschikte beknopte set indicatoren is. Dat heeft geresulteerd in een set indicatoren voor voltijdopleidingen en een set indicatoren voor deeltijd- en duale opleidingen.

Onderwijs

2021-94

Rapport

Investeren in AI

Amsterdam Data Science (ADS) en de AI Technology for People Amsterdam hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een raamwerk te ontwikkelen dat de maatschappelijke kosten en baten van publieke investeringen in Artificial Intelligence (AI) in kaart brengt, met specifieke aandacht voor de toegevoegde waarde van investeringen in AI voor de regio Amsterdam.

Financiële markten

2021-105

Rapport

Waar gaat het heen? Hypotheekrenteaftrek 2021-2050

De netto genoten hypotheekrenteaftrek daalt de komende decennia aanzienlijk. Dit is het gevolg van reeds ingezet beleid en volgt uit modelmatige doorrekeningen voor de periode 2021-2050.

Financiële markten

2021-72

Rapport

Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo

Hoe bekend en duidelijk zijn de regels omtrent de schoolkosten in het mbo? En hoe goed worden de regels toegepast?

Onderwijs

2021-97

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2022

Dit onderzoek stelt de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2022 vast. Het budget voor loonkostensubsidie wordt verdeeld op basis van realisaties. Verder blijft het model zoveel mogelijk gelijk aan het model dat is gehanteerd voor de verdeling van middelen voor 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-85

Rapport

Herstel en transitie van het Nederlandse Innovatielandschap

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven optimistisch is over het herstel na de coronacrisis. Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie bevindt zich op een niet eerder gemeten niveau. Tegelijkertijd raken klimaatambities verder gepolariseerd.

Mededinging en regulering Innovatie

2021-93