Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie Wettelijke Onderzoekstaak Economische Informatievoorziening (WOT-EI)

SEO evalueert de Wettelijke Onderzoekstaak Economische Informatievoorziening (WOT-EI).

2021-78

Rapport

Evaluatie eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’

Dit onderzoek bevat een kwalitatieve evaluatie van de eerste openstelling van regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’. De evaluatie richt zich op de redenen van onderbenutting na eerste openstelling eind 2021 en bevat lessen om bij een volgende openstelling een groter aantal bedrijven te bereiken.

Financiële markten Arbeidsmarkt

2022-51

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs
Rapport

Digitale werving en selectie

In de wervingsfase is het (indirect) gebruik van algoritmes de standaard, doordat werkgevers veelvuldig via sociale media of online HR-platforms vacatures verspreiden of actief naar kandidaten zoeken. Ruim één op de tien (vooral grotere) werkgevers zet algoritmes in bij het selecteren en beoordelen van kandidaten via geautomatiseerde voorselecties en/of (competentie)testen.

Arbeidsmarkt

2022-62

Rapport

Benchmark jongeren in de bijstand

De benchmark biedt gemeenten informatie over de duurt tot uitstroom, uitstroomrichting en duurzaamheid van uitstroom van jongeren in de bijstand. Dat maakt het mogelijk voor gemeenten om voor verschillende bijstandsgerechtigden en interventies de uitkomsten van re-integratieactiviteiten te benchmarken: stromen de jongeren die deelnemen sneller, vaker en duurzamer uit de uitkering dan gemiddeld in de gemeente?

Arbeidsmarkt

2022-97

Discussion paper

The causal effect of paternity leave on the gender earnings gap: evidence from the Netherlands

This paper analyses the causal impact of paternity leave on the household income shares of mothers. We conclude that that paternity leave does not improve the mother’s income share and, in that sense, does not reduces the gender earnings gap.

Arbeidsmarkt

97

Rapport

Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs

Recente ontwikkelingen in Oekraïne en Afghanistan maken het vraagstuk rondom nieuwkomers in het onderwijs urgenter. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom behoefte aan een compleet beeld van de groepen nieuwkomers binnen het po en vo. Dit onderzoek beoogt een scherper beeld te krijgen van de groepen nieuwkomers, hun onderwijsbehoeften en hoe het onderwijs momenteel het nieuwkomersonderwijs organiseert.

Onderwijs

2022-56

Rapport

Studie & Werk 2022

Hbo- en wo-afgestudeerden die tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opkwamen (afstudeercohort 2019-2020) hebben beperkt hinder ondervonden van de pandemie.

Onderwijs

2022-88

Rapport

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers

Het CE Nederlands blijkt voor nieuwkomers een belemmering om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten. Drie pilotscholen hebben geëxperimenteerd met alternatieve examens.

Onderwijs

2022-37

Rapport

Controle en advies bij accountantsorganisaties

Bij een audit-only model zijn de controletak en adviestak van accountantsorganisaties gesplitst worden. Een structurele splitsing heeft waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen voor de controlekwaliteit. Een goed vormgegeven operationele splitsing kan wel de controlekwaliteit verhogen. Het bevorderen van transparantie is een ‘no regret’ optie.

Financiële markten

2022-58