Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo. Evaluatie subsidies Actieplan Gelijke Kansen.

Tussen juni 2017 en oktober 2019 hebben bijna 800 vmbo-scholen subsidie gekregen voor een doorstroomstroomprogramma vmbo-mbo/havo. Lees hier hoe die programma’s invulling hebben gekregen en wat ze hebben opgeleverd.

Onderwijs

2023-53

Rapport

Onderwijsaanpassingen voor begaafden

Onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te hebben.

Onderwijs

2023-52

Rapport

Doorlopende leerroutes VMBO-MBO 2014-2022

Dit rapport betreft de eindmeting van de monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroute, inclusief een eerste blik op de daaruit voortgekomen leerroutes.

Onderwijs

2023-113

Rapport

Maatwerk in scholing en ontwikkeling

Dit rapport bevat de evaluatie van de subsidieregeling voor sectoraal maatwerk binnen het crisisprogramma Nederland leert door.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2024-16

Rapport

Sociaal minimum in economisch perspectief

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek en advies van SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Economisch Bureau Amsterdam, ter ondersteuning van de commissie sociaal minimum Caribisch Nederland.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-20

Rapport

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen.

Mededinging en regulering

2023-75

Rapport

Strategic board decision-making. A pilot classroom experiment in executive compensation

Pay incentives affect group strategy discussions and decisions. Using a pilot classroom experiment with MBA students, we find that boards change their strategies based on incentives.

Corporate Governance Financiële markten

2024-15

Rapport

Naar een systeem van leerrechten

De invoering van een systeem van individuele leerrechten vraagt om zorgvuldige uitvoering, bij voorkeur een kleinschalige opzet die bij gebleken succes kan worden opgeschaald.

Onderwijs Arbeidsmarkt Sociale ongelijkheid

2023-137

Rapport

Beleidstheorie LEV

SEO stelt een beleidstheorie op voor het kader lichte elektrische voertuigen.

Duurzaamheid Innovatie

2022-40

Rapport

Een slag slaan voor zwemveiligheid

Dit onderzoek brengt de kosten en baten van een mogelijke landelijke herinvoering van schoolzwemmen in kaart. Er zijn vier scenario’s van herinvoering onderscheiden op basis van de groep waarin schoolzwemmen gegeven wordt en het doeldiploma. De rijksoverheid is 129 tot 212 miljoen euro kwijt aan kosten voor schoolzwemmen.

Onderwijs Kosten-batenanalyse

2024-07