Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs

Recente ontwikkelingen in Oekraïne en Afghanistan maken het vraagstuk rondom nieuwkomers in het onderwijs urgenter. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom behoefte aan een compleet beeld van de groepen nieuwkomers binnen het po en vo. Dit onderzoek beoogt een scherper beeld te krijgen van de groepen nieuwkomers, hun onderwijsbehoeften en hoe het onderwijs momenteel het nieuwkomersonderwijs organiseert.

Onderwijs

2022-56

Rapport

Studie & Werk 2022

Hbo- en wo-afgestudeerden die tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opkwamen (afstudeercohort 2019-2020) hebben beperkt hinder ondervonden van de pandemie.

Onderwijs

2022-88

Rapport

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers

Het CE Nederlands blijkt voor nieuwkomers een belemmering om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten. Drie pilotscholen hebben geëxperimenteerd met alternatieve examens.

Onderwijs

2022-37

Rapport

Controle en advies bij accountantsorganisaties

Bij een audit-only model zijn de controletak en adviestak van accountantsorganisaties gesplitst worden. Een structurele splitsing heeft waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen voor de controlekwaliteit. Een goed vormgegeven operationele splitsing kan wel de controlekwaliteit verhogen. Het bevorderen van transparantie is een ‘no regret’ optie.

Financiële markten

2022-58

Rapport

Lyceo Doorstroomprogramma po-vo

Na deelname aan het doorstroomprogramma Lyceo Opstap scoren groep 8-leerlingen vaker beter op de eindtoets basisonderwijs dan hun voorlopig schooladvies en worden voorlopige adviezen vaker naar boven bijgesteld.

Onderwijs

2022-04

Rapport

Arbeidsmarkt van jonge fiscalisten 2022

Academisch geschoolde fiscalisten hebben een sterke arbeidsmarktpositie.

Onderwijs

2022-74

Rapport

Evaluatie Qredits

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO economisch onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid van het microfinancieringsbeleid via Qredits geevalueerd. Qredits is sinds de laatste evaluatie in 2016 in alle opzichten gegroeid. Hiermee bevordert Qredits de toegang tot financiering voor starters en kleine ondernemers. De verstrekte kredieten hebben bovendien een positief effect op de omzet, winst en werkgelegenheid van ondernemers.

Financiële markten

2022-07

Rapport

Evaluatie fbi en vbi

In opdracht van het Ministerie van Financiën is door SEO economisch onderzoek onderzocht in hoeverre het fbi-regime en de vbi-regime doeltreffend en doelmatig zijn. Doeltreffendheid betreft daarbij de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd, terwijl doelmatigheid ziet op de mate waarin het door beleidsmakers beoogde effect tegen zo min mogelijk kosten en ongewenste neveneffecten wordt bewerkstelligd.

Financiële markten

2022-68

Rapport

Arbeidsmarktkrapte

De krapte in de techniek- en energiesector blijft tot en met 2030 bestaan. Deze krapte vormt een belemmering voor het realiseren van maatschappelijke en economische transities. De techniek- en energiesector zijn relatief conjunctuurgevoelige sectoren. Oplossingsrichtingen bestaan uit het verhogen van de arbeidsproductiviteitsgroei, het scholen en behouden voor de sectoren van meer jongeren en uit arbeidsmigratie.

Arbeidsmarkt Energie

2022-83

Rapport

De waarde van woningen in verhuurde staat

Door huurbescherming kan de waarde van een woning in verhuurde staat onder de WOZ-waarde liggen. De leegwaarderatiotabel in de vermogensrendementsheffing die hiervoor corrigeert, is echter niet actueel. Hierdoor betalen eigenaren van huurwoningen jaarlijks ongeveer 80 miljoen euro te weinig belasting in box 3.

Financiële markten

2022-50