Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Onafhankelijke beoordeling financieringsvoorstel van het AGRI3 fonds

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

Duurzaamheid Kosten-batenanalyse Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2019-76

Rapport

Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho, tweede tussenrapport

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt middelen beschikbaar om voor onderwijsinstelling om de gevolgen van de coronapandemie tegen te gaan. Op basis van verschillende kwantitatieve gegevens onderzoeken SEO, ResearchNed, KBA Nijmegen, ROA en Regioplan deze gevolgen. Er zijn vooral tijdelijke effecten zoals hogere in- en doorstroom, maar de gevolgen voor welzijn lijken minder tijdelijk van aard.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-138

Rapport

Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho, eerste tussenrapport

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt middelen beschikbaar om voor onderwijsinstelling om de gevolgen van de coronapandemie tegen te gaan. Op basis van verschillende kwantitatieve gegevens onderzoeken SEO, ResearchNed, KBA Nijmegen, ROA en Regioplan deze gevolgen. De belangrijkste resultaten van het eerste tussenrapport wijzen uit dat er vooral tijdelijke effecten zijn door de coronapandemie.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-137

Rapport

Evaluatie Nederland Leert Door

In het kader van een breed steun- en herstelpakket voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis, introduceerde het kabinet een pakket om scholing en ontwikkeling te stimuleren: het crisisprogramma Nederland Leert Door (kortweg: NL Leert Door).

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-112

Rapport

Kosten-batenanalyse Sociaal Innovatiefonds

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een fonds dat werkgevers ondersteunt bij het investeren in het tewerkstellen van groepen met een afstand tot de Arbeidsmarkt. Deze ex-ante kosten-batenanalyse geeft een overzicht van de brede (maatschappelijke) baten en kosten die via deze financieringen worden gerealiseerd.

Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2022-111

Rapport

Berekening index inboedelwaarde

Het Verbond van Verzekeraars publiceert jaarlijks de inboedelindex op haar website en een bijbehorend bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter. De berekening laat zien dat het indexcijfer over 2023 procentueel aanzienlijk is gestegen ten opzichte van 2022.

Mededinging en regulering

2022-121

Rapport

Connectiviteit in kaart

De Metropoolregio Amsterdam is een startpunt voor veel internationale zakelijke reizen. Dit onderzoek laat zien dat zakelijke connectiviteit via trein en vliegtuig sterk toeneemt sinds 2009. Op bestemmingsniveau zijn vraag en aanbod grotendeels in evenwicht.

Luchtvaart

2022-81

Rapport

Investeringsanalyse energietransitie

De investeringsanalyse energietransitie analyseert de investeringen en investerende partijen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Enerzijds toont het onderzoek de investeringen in opgesteld en gepland vermogen tussen 2016 en 2021. Anderzijds biedt het een overzicht van investeringen in onderzoek en ontwikkeling in nieuwe en aanvullende technologieën tussen 2011 en 2021.

Duurzaamheid Energie

2022-114

Rapport

Tussentijdse evaluatie 2SCALE

In opdracht van MinBuza voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het programma 2SCALE, een incubator- en acceleratorprogramma in de agrifoodsector.

Internationale Economie

2022-118

Rapport

Het Nederlandse Innovatielandschap; de toekomst tegemoet

Hoe innovatief is het Nederlandse bedrijfsleven?

Innovatie

2022-86