Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-70

Rapport

Het Nederlandse innovatielandschap in roerige tijden

Dit rapport biedt op basis van de verzamelde informatie en een veelal beschrijvende analyse een overzicht van het innovatielandschap in Nederland in deze roerige tijden.

Mededinging en regulering Innovatie

2020-77

Rapport

Meting kluseconomie

In deze notitie wordt de stand van zaken met betrekking tot de omvang en potentie van de kluseconomie in Nederland gedefinieerd en geïnventariseerd. Tevens worden de werkpraktijk en kenmerken van klussers in beeld gebracht.

Arbeidsmarkt

2020-04

Rapport

Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen blijken meer voorspellend voor succes als student dan voor succes als docent.

Onderwijs
Rapport

De langetermijneffecten van plusklassen

Plusklassen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te hebben.

Onderwijs

2019-104

Rapport

Effecten van extra investeringen door woningcorporaties

Investeren in verduurzaming en nieuwbouw van woningen levert bijna vijftien duizend arbeidsjaren werkgelegenheid op.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2020-68

Rapport

De impact van nieuwe toetreders op de markt voor particuliere rechtsbijstand

SEO onderzocht de markt voor rechtsbijstand. Toetreding op deze markt is beperkt door regelgeving. Het empirisch onderzoek laat zien dat het consumentensurplus hierdoor zo’n tien procent lager is.

Mededinging en regulering

2020-59

Rapport

Evaluerend advies Techniekpact 2013-2020

Dit rapport bevat het evaluerend advies over het Techniekpact, uitgevoerd ten behoeve van een toekomstig kabinet.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-49

Rapport

Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Wet werk en zekerheid heeft kloof tussen vaste en flexibele werknemers (iets) kleiner gemaakt.

Arbeidsmarkt

2020-18

Rapport

Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

De WW-maatregelen in de Wwz hebben (tot nu toe) een zeer beperkte activerende werking.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2020-17