pagina

Barbara Baarsma naar Rabobank


Eind deze maand vertrekt Barbara Baarsma als directeur van SEO Economisch Onderzoek. Zij wordt directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank.

'De dag waarvan je wist dat die zou komen', zo voelde de aankondiging van Barbara’s vertrek voor veel SEO’ers. Na ruim 15 jaar bij SEO – van onderzoeker tot algemeen directeur – komt haar vertrek voor ons niet helemaal onverwacht. Met trots, vertrouwen en weemoed zwaaien we Barbara uit.

Trots, omdat zij zich bij SEO heeft ontwikkeld tot een vooraanstaande econoom die een stempel heeft weten te drukken op vele (beleids-)dossiers. Met analyses van de rol van de overheid in de borging van publieke belangen heeft Barbara economische ratio gebracht in tal van beleidsdiscussies, variërend van postmarkt tot onderwijs. In de private sector heeft ze onderzoek gedaan naar de gevolgen van fusies voor de mededinging. De laatste jaren gaf Barbara veel lezingen in het land over de stand van de economie en over de oorzaken en gevolgen van de economische crisis. Zij trad regelmatig op in tv-programma’s waardoor de bekendheid van SEO een stuk groter is geworden.

Met vertrouwen in de toekomst van SEO omdat, onder leiding van Barbara, SEO zich heeft ontwikkeld tot een invloedrijke en succesvolle organisatie met een sterke reputatie. De financiële prestaties zijn ondanks de crisis sterk verbeterd en bestendigd en de wetenschappelijke output is aanzienlijk vergroot en verankerd in de organisatie. Harde beslissingen waren daarbij soms nodig, maar Barbara nam die altijd op een faire manier. We hebben een uitstekende uitgangspositie voor de komende periode en kijken met vertrouwen naar de toekomst.

En last but not least, met weemoed. Insiders weten dat het met Barbara heel fijn samenwerken is. Als directeur van een organisatie die zijn eigen broek moet ophouden en wetenschap bedrijft, weet ze de juiste balans te vinden tussen commercie en inhoud; tussen beslissingen nemen en ruimte geven aan collega’s voor eigen initiatief, ontplooiing en eigen verantwoordelijkheid. Barbara is niet alleen directeur, maar ook collega bij wie je altijd terecht kunt en die de tijd neemt om inhoudelijk te sparren of teksten grondig te becommentariëren. Daarbij zegt zij altijd wat ze ervan vindt en geeft ze bruikbare adviezen. Dat tekent bovenal dat Barbara haar collega’s altijd serieus neemt, zichzelf nooit boven collega’s of de organisatie plaatst en heel veel plezier heeft in haar werk. Barbara houdt gewoon van economie en dat werkt enorm aanstekelijk.

Namens alle SEO-medewerkers wens ik Barbara heel veel succes bij Rabobank. We zijn dankbaar en trots op wat SEO en Barbara voor elkaar hebben betekend.

Koert van Buiren,
Waarnemend directeur


Categorie: actueel