Jubileumseminar SEO: Economie en politiek

SEO Economisch Onderzoek viert in 2014 zijn 65-jarig jubileum. In het kader daarvan zal een seminar worden georganiseerd op vrijdag 19 september met als thema: Economie en politiek; luistert de politiek eigenlijk wel naar economen? Sprekers zijn Coen Teulings en Wouter Koolmees. Meer informatie

SEO viert 65-jarig jubileum

Sturen op kwaliteit: zo kan het ook

De bekostiging van de ziekenhuiszorg moet op de schop volgens velen. De huidige bekostiging is te ingewikkeld en prikkelt de arts om meer te doen dan noodzakelijk. Lucy Kok en Caren Tempelman leggen uit op Skipr hoe het beter kan. Lees meer >>

Sturen op kwaliteit: zo kan het ook

Airport Industry Connectivity Report

Tijdens de 24ste General Assembly van ACI EUROPE werd de Airport Industry Connectivity Report 2044-2014 gepresenteerd. Deze studie van SEO in samenwerking met de brancheorganisatie van Europese luchthavens ACI EUROPE brengt de belangrijkste trends in de connectiviteitsontwikkeling van Europese luchthavens in kaart. Lees meer >>

Airport Industry Connectivity Report 2004-2014

Windenergie op zee kan goedkoper: column van Bert Tieben

In zijn column voor Energie Actueel kijkt Bert kritisch naar het kabinetsbesluit het wettelijk monopolie van TenneT uit te breiden naar netwerken op zee. Het besluit is slecht onderbouwd. Via een competitief stelsel voor de netwerkuitbreiding op zee kunnen kostenvoordelen worden behaald. Lees meer >>

De laatste aansluiting

SEO publiceert boek over brievenbusmaatschappijen

Wat zijn brievenbusmaatschappijen? Hoeveel geld gaat erin om? Wat leveren die bfi’s de Nederlandse staat nu werkelijk op en wat zijn de risico’s? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek Brievenbusmaatschappij van Barbara Baarsma, Marco Kerste en Jarst Weda. Lees meer >>

SEO publiceert boek over brievenbusmaatschappijen
back next
   

  recente rapporten

  Veilig sederen buiten de operatiekamer

  Invoering van de nieuwe richtlijn 'sedatie buiten de operatiekamer' kost voor een aantal behandelingen meer dan het oplevert. Dat is de belangrijkste conclusie uit dit rapport.lees meer

  Economic Contribution of Copyright-Relevant Industries in the Netherlands

  Uit deze studie, die de economische bijdrage van auteursrechtrelevante sectoren meet, blijkt dat 6% van de Nederlandse economie te maken heeft met auteursrecht.lees meer

  Economische effecten beperken verkooppunten tabak

  Wat zijn de economische effecten van een beperking van het aantal verkooppunten van tabak? Dit rapport brengt de economische effecten in kaart voor verkooppunten wanneer de verkoop van tabak voor hen verboden zou worden.lees meer

  Afbouw van het Wsw-bestand

  In dit rapport wordt de afbouw van de Wsw per gemeente geactualiseerd op basis van gegevens over de Wsw voor het jaar 2013.lees meer

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

  Dit onderzoek heeft betrekking op beleidsmaatregelen die de brandveiligheid in woningen kunnen verbeteren. Wat zijn de kosten en de baten van deze maatregelen?lees meer

  meer rapporten

  aanmelden nieuwsbrief