Nicole Rosenboom: Wijziging toezicht stimuleert afwachten

Door een beleidswijziging van afgelopen zomer hebben bedrijven in een kartel niet langer een prikkel om een boete te voorkomen door snel als klokkenluider op te treden. Hierdoor kan een afwachtende houding bij karteldeelnemers ontstaan, stelt Nicole Rosenboom.
Lees meer op MeJudice

Nicole Rosenboom: Wijziging toezicht stimuleert afwachten

Ondervoeding onderschat

Uit het onderzoek ‘Ondervoeding onderschat’, blijkt dat in totaal één op de vijf ziekenhuispatiënten en één op de vijf bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ondervoed is. Lees meer

 

 

Ondervoeding onderschat

Kraamzorg uit het basispakket: column van Barbara Baarsma

Barbara Baarsma vindt dat de kraamzorg geschrapt moet worden uit het het basispakket van de zorgverzekering. De zorg voor moeder en kind in de eerste dagen na de bevalling kan prima opgenomen worden in een aanvullende verzekering. lees  de column of luister naar het interview op Radio 1

Kraamzorg uit het basispakket

Airport Industry Connectivity Report

Tijdens de 24ste General Assembly van ACI EUROPE werd de Airport Industry Connectivity Report 2044-2014 gepresenteerd. Deze studie van SEO in samenwerking met de brancheorganisatie van Europese luchthavens ACI EUROPE brengt de belangrijkste trends in de connectiviteitsontwikkeling van Europese luchthavens in kaart. Lees meer >>

Airport Industry Connectivity Report 2004-2014

Windenergie op zee kan goedkoper: column van Bert Tieben

In zijn column voor Energie Actueel kijkt Bert kritisch naar het kabinetsbesluit het wettelijk monopolie van TenneT uit te breiden naar netwerken op zee. Het besluit is slecht onderbouwd. Via een competitief stelsel voor de netwerkuitbreiding op zee kunnen kostenvoordelen worden behaald. Lees meer >>

De laatste aansluiting
back next
   

  recente rapporten

  Gevolgen stelselwijziging voor werkgelegenheid gehandicaptenzorg

  De werkgelegenheid in de gehandicaptensector daalt in 2014 met ca 4,5% ofwel ca 7.300 werknemers. Dat berekent SEO Economisch Onderzoek op basis van de verwachtingen van 53 instellingen voor gehandicaptenzorg. lees meer

  Ondervoeding onderschat

  Ziektegerelateerde ondervoeding is een probleem in Nederland. Wat zijn de kosten van ondervoeding voor de Nederlandse samenleving? Wat zijn de kosten en baten van het inzetten van medische drinkvoeding bij ondervoeding?lees meer

  Buitenlandse seizoenswerkers; beschikbare registraties voor de risicoverevening

  Doel van dit onderzoek is om na te gaan of er een eenduidige en volledige registratie is van buitenlandse seizoensarbeiders.lees meer

  Veilig sederen buiten de operatiekamer

  Invoering van de nieuwe richtlijn 'sedatie buiten de operatiekamer' kost voor een aantal behandelingen meer dan het oplevert. Dat is de belangrijkste conclusie uit dit rapport.lees meer

  Economische effecten beperken verkooppunten tabak

  Wat zijn de economische effecten van een beperking van het aantal verkooppunten van tabak? Dit rapport brengt de economische effecten in kaart voor verkooppunten wanneer de verkoop van tabak voor hen verboden zou worden.lees meer

  meer rapporten

  aanmelden nieuwsbrief