Wat zijn de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid? 

SEO heeft een onderzoekslijn die zich richt op het in kaart brengen van kansenongelijkheid op een breed aantal sociaaleconomische terreinen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over regionale ongelijkheid op het gebied van onderwijskansen, kansenongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, of ongelijkheid betreffende toegang tot financiering of toegang tot sociale voorzieningen.

Kansenongelijkheid ontstaat vaak al vroeg doordat kinderen in verschillende omstandigheden opgroeien. Gedurende hun leven ontstaan verdere ongelijkheden thuis, in het onderwijs of op het werk. Overheidsbeleid kan deze ongelijkheden verminderen danwel verergeren.

SEO combineert diepgaande kennis van dit onderwerp met de vaardigheid om met grote databestanden niet alleen patronen in beeld te brengen, maar zelfs causale verbanden te leggen tussen oorzaken en gevolgen van ongelijkheid. Zowel in onze beleidsevaluaties voor ministeries als in onze evaluaties van ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s spelen onze analyses van kansenongelijkheid vaak een grote rol. Ook schatten wij de bbp-effecten van gendergelijkheid en monitoren wij jaarlijks de genderdiversiteit in de (sub)top van de publieke sector.

Ons onderzoek is empirisch, wat betekent dat we met (soms zeer grote) databestanden patronen en oorzaken en gevolgen in beeld brengen. Ook schatten we de omvang van de ongelijkheid en de effecten van instrumenten en beleidsmaatregelen om ongelijkheid tegen te gaan. Dit rapporteren we voor opdrachtgevers op inzichtelijke wijze, bijvoorbeeld in de vorm van factsheets, slidedecks, rapporten en bijvoorbeeld een kansenatlas.