Veiligheid is een publiek belang. SEO ondersteunt dit publieke belang door middel van analyses op het gebied van nationale en economische veiligheid.

Voor zowel publieke als private opdrachtgevers voeren wij analyses uit van de Nederlandse geo-economische positie en risico’s voor de nationale en economische veiligheid, waaronder strategische afhankelijkheden en ongewenste buitenlandse investeringen. SEO maakt deel uit van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid en is verantwoordelijk voor de economische analyses binnen dit kennisnetwerk. Daarbij maken we gebruik van onze uitgebreide expertise op het gebied van veiligheid, waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van defensie-investeringen, onderzoeken naar de bekostiging van onder andere politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak en marktverkenningen van sleuteltechnologieën zoals cyber.

SUB-EXPERTISES

Hoe beïnvloeden strategische afhankelijkheden, essentiële technologieën en energieleveringszekerheid de nationale en economische veiligheid van Nederland?

SEO verricht onderzoek op het gebied van economische en nationale veiligheid, waarbij we de impact van strategische afhankelijkheden in mondiale waardeketens op de Nederlandse economie en bedrijven onderzoeken. Tevens analyseren we welke essentiële technologieën van invloed zijn op de internationale en diplomatieke positie van Nederland. Daarnaast onderzoeken we de cruciale rol van leveringszekerheid van gas en olie voor de nationale veiligheid.

Hoe bekostigen we effectief de keten politie-OM-rechtspraak?

SEO voert diepgaande analyses uit over de investeringen, financiering en bekostiging binnen het veiligheidsdomein. We onderzoeken niet alleen hoe de keten politie-OM-rechtspraak het best gefinancierd kan worden om efficiënt te functioneren, maar kijken ook naar de strategische opbrengsten van defensie-investeringen. Ons onderzoek biedt inzichten die kunnen helpen bij het optimaliseren van de allocatie van middelen en het maximaliseren van de effectiviteit van investeringen in de veiligheidssector.

Met welke toekomstscenario’s, trends en gerelateerde risico’s moeten organisaties rekening houden?

SEO biedt ondersteuning aan zowel publieke als private organisaties door middel van scenario-, trend- en risicoanalyses. We helpen organisaties inzicht te krijgen in de mogelijke toekomstige ontwikkelingen en de bijbehorende risico’s waarmee zij te maken kunnen krijgen. Onze analyses omvatten verschillende gebieden, waaronder de evolutie van sleuteltechnologieën zoals cyber, waardoor organisaties beter voorbereid zijn op mogelijke uitdagingen en kansen in de toekomst.