Van de techbedrijven in Silicon Valley tot onze eigen agri- en foodsector: innovatie wordt beschouwd als dé grote motor van economische groei. Onze onderzoekers combineren gedegen economische theorie met de nieuwste econometrische modellen om de impact van innovatie en de stimulering daarvan in kaart te brengen. 

SEO heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van empirisch innovatieonderzoek voor overheden én het bedrijfsleven. Zo waren wij in de jaren negentig al betrokken bij de uitrol van de eerste Community Innovation Survey (CIS) in Nederland. Dit innovatieonderzoek wordt nu elke twee jaar wereldwijd uitgevoerd door diverse nationale statistiekbureaus. Ook voerden wij in opdracht van verschillende ministeries talloze evaluaties uit van fiscale ondernemingsregelingen, innovatieprogramma’s en instellingen voor toegepast onderzoek. Jaarlijks onderzoeken wij de stand van zaken omtrent innovatie bij honderden bedrijven middels de Nederlandse Innovatie Monitor, één van de meeste grootschalige onderzoeken naar het innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven.

U kunt bij ons terecht voor onafhankelijke onderzoek, heldere conclusies en bruikbare adviezen die wij zoveel mogelijk kwantitatief onderbouwen. We zijn benieuwd naar uw innovatievraagstuk en denken graag met u mee over de juiste onderzoeksaanpak.

Sub expertises

Innovatie gaat vaak gepaard met positieve spillovers naar personen, huishoudens, bedrijven en de samenleving als geheel. Overheidsstimulering van innovatieve inspanningen ligt daarom voor de hand. Met onze kennis, expertise en onderzoeksmethoden laten wij zien wat de invloed is van beleid op innovatie (beleidsevaluatie), hoe de doeltreffendheid van beleid kan worden vergroot (beleidsadvisering) en hoe de baten daarvan opwegen tegen de kosten (kosten-batenanalyse).

Ook kunnen wij ondersteunen bij het beoordelen en valideren van investeringsvoorstellen en projecten. We testen de  plausibiliteit van de onderliggende aannames en leveren gefundeerde inschattingen van de directe en indirecte bijdragen aan de economische groei, werkgelegenheid en (bredere) welvaart. Zo helpen wij onze opdrachtgevers bij het evalueren en selecteren van kansrijke voorstellen.

Voor bedrijven en organisaties in de private sector is innovatie een sine qua non voor de winstgevendheid en concurrentiekracht. Door de economische effecten van innovaties te meten objectiveren en rationaliseren wij de investeringskeuzes van onze klanten. Het gaat daarbij al lang niet meer alleen om de ‘klassieke’ technologische product en proces innovaties, maar ook om de steeds belangrijker worden ‘sociale’ innovaties gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Eén van onze specialisaties is het meten van klantvoorkeuren en de betalingsbereidheid voor (toekomstige) marktintroducties. Hiermee kunnen wij onder andere de vraag naar nieuwe producten schatten, helpen bij het bepalen van de winstmaximaliserende prijs en voorspellingen maken van de gedragsreacties van consumenten en concurrenten.