U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk onderzoek, heldere conclusies en bruikbare adviezen op het gebied van innovatie en concurrentie. In onze aanpak combineren we een wetenschappelijke benadering met doelgerichte en praktische analyses en oplossingen welke we zoveel mogelijk kwantitatief onderbouwen.

Zoals mededinging de drijvende kracht is achter innovatie, zo is innovatie de motor van economische groei. Wij hebben jarenlange ervaring met onderzoek naar het samenspel tussen mededinging en innovatie en het meten van de innovativiteit van bedrijven en sectoren. Innovatie gaat vaak gepaard met positieve spillovers naar personen, bedrijven en de samenleving als geheel. Overheidsstimulering van innovatie inspanningen ligt daarom voor de hand. Met onze kennis, expertise en onderzoeksmethoden laten wij zien wat de invloed is van beleid op innovatie (beleidsevaluatie), hoe de doeltreffendheid van beleid vergroot kan worden (beleidsadvisering) en hoe de baten daarvan opwegen tegen de kosten (kosten-batenanalyse).

SEO is al lang actief op het terrein van empirisch innovatie onderzoek. SEO is bijvoorbeeld de grondlegger van de Community Innovation Survey (CIS) die nu wereldwijd tweejaarlijks wordt uitgevoerd door diverse nationale statistiek bureaus. Ook heeft SEO diverse beleidsevaluaties uitgevoerd.