Innovatie is de bron van productiviteitsgroei en daarmee het toekomstige verdienvermogen van de economie

SEO adviseert en voert evaluaties uit op het gebied van fiscale ondernemingsregelingen, incubatieprogramma’s en andere overheidsimpulsen voor innovatieve inspanningen van bedrijven. Daarnaast monitoren wij jaarlijks de stand van zaken op het gebied van innovatie en ondernemerschap bij honderden bedrijven via de Nederlandse Innovatie Monitor, één van de meest grootschalige onderzoeken naar het innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook helpen wij bedrijven bij het meten van klantvoorkeuren en betalingsbereidheid voor (toekomstige) marktintroducties en brengen we voor hen de economische effecten van hun innovaties in kaart.

SUB-EXPERTISES

Wat is de impact van overheidsbeleid op innovatie?

Innovatie gaat vaak gepaard met positieve spillovers naar personen, huishoudens, bedrijven en de samenleving als geheel. Overheidsstimulering van innovatieve inspanningen ligt daarom voor de hand. Met onze kennis, expertise en onderzoeksmethoden laten wij zien wat de invloed is van beleid op innovatie (beleidsevaluatie), hoe de doeltreffendheid van beleid kan worden vergroot (beleidsadvisering) en in welke mate de baten daarvan opwegen tegen de kosten (kosten-batenanalyse).

Ook ondersteunen wij bij het beoordelen en valideren van investeringsvoorstellen en projecten. We testen de plausibiliteit van de onderliggende aannames en leveren gefundeerde inschattingen van de directe en indirecte bijdragen aan de economische groei, werkgelegenheid en (bredere) welvaart. Zo helpen wij onze opdrachtgevers bij het evalueren en selecteren van kansrijke voorstellen.

Hoe kunnen bedrijven en organisaties hun innovatie-inspanningen optimaliseren?

Voor bedrijven en organisaties in de particuliere sector is innovatie cruciaal voor de winstgevendheid en concurrentiekracht. Door de economische effecten van innovaties te meten, objectiveren en rationaliseren wij de investeringskeuzes van onze klanten. Het gaat daarbij al lang niet meer alleen om de ‘klassieke’ technologische product- en procesinnovaties, maar ook om de steeds belangrijker wordende ‘sociale’ innovaties gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Eén van onze specialisaties is het meten van klantvoorkeuren en de betalingsbereidheid voor (toekomstige) marktintroducties. Hiermee kunnen wij onder andere de vraag naar nieuwe producten schatten, helpen bij het bepalen van de winstmaximaliserende prijs en voorspellingen maken van de gedragsreacties van consumenten en concurrenten.