Financiële markten faciliteren betalingen, maken financiering voor investeringen mogelijk en ondersteunen burgers en bedrijven bij het afdekken van risico’s. Tegelijkertijd speelt de overheid een grote rol bij toezicht op en regulering van de financiële sector.

SEO ondersteunt zowel publieke als private opdrachtgevers bij het evalueren van de effectiviteit van regelgeving en toezicht op financiële markten. We voeren berekeningen uit om de gedragseffecten in kaart te brengen. Daarnaast denken we mee over de optimale bescherming van de publieke belangen die verband houden met financiële dienstverlening.

We maken hierbij gebruik van zowel publieke als private microdata en kwantitatieve modellen om voorspellingen te doen. Bovendien gebruiken we inzichten uit de gedragseconomie, voeren we keuze-experimenten uit en analyseren we administratieve gegevens om het effect van beleid op het gedrag van mensen te bepalen.

SUB-EXPERTISES

In hoeverre zijn regulering van en toezicht op de financiële sector nodig, effectief en doelmatig?

SEO voert kwantitatieve en kwalitatieve economische analyses uit van wet- en regelgeving met betrekking tot diverse onderdelen van de financiële sector. Hieronder vallen onder meer pensioenfondsen, verzekeraars, banken, betaalinstellingen, crypto-dienstverleners, accountants, trustkantoren, financiële dienstverleners en private equity. Onze economen beschikken over ruime kennis van onder meer de wet- en regelgeving van financiële markten. SEO onderzoekt de noodzaak van regulering, beoordeelt de effectiviteit en doelmatigheid van bestaande regelgeving en toezichtmechanismen en identificeert mogelijkheden om de effectiviteit van regulering en toezicht verder te vergroten.

Hoe gaan consumenten om met financieel risico en welke gedragseconomische factoren spelen bijvoorbeeld een rol bij investeringsbeslissingen?

SEO onderzoekt de invloed van menselijk gedrag, zoals status quo bias en het afgaan op default opties, op keuzes die worden gemaakt in de financiële context. Daarnaast doet SEO onderzoek naar de effecten van informatievoorziening op keuzegedrag, met als doel een beter begrip te krijgen van hoe consumenten financiële beslissingen nemen en hoe we dit gedrag kunnen beïnvloeden.