Governance en gedragscodes zijn belangrijk voor goed bestuur en duurzame waardecreatie in de private en publieke sector.

Veel sectoren hebben zelfregulering met gedragscodes. Gedragscodes en ‘governance codes’ zijn gericht op beïnvloeding van gedrag door coördinatie en onderlinge afspraken. Het gaat hierbij om goed bestuur en prikkelstelling in het maatschappelijk belang, om bijvoorbeeld diversiteit in het bestuur en duurzame waardecreatie te bevorderen.

SEO heeft uitgebreide expertise met monitoring van de naleving van meerdere governance- en gedragscodes, zoals de Corporate Governance Code. Ook biedt SEO inzicht in de effectiviteit van governance-maatregelen, onder meer op het gebied van duurzame waardecreatie en diversiteit.

SUB-EXPERTISES

Hoe goed worden gedragscodes nageleefd?

SEO monitort jaarlijks de Nederlandse Corporate Governance Code en onderzoekt de naleving van governance-codes bij banken, pensioenfondsen en de zorgsector. Hierbij passen wij onder andere natuurlijke taalverwerkingstechnieken toe om te analyseren en kwantificeren in hoeverre bedrijven gedragscodes naleven en daarover rapporteren.

Hoe effectief zijn gedragscodes en hoe kan de effectiviteit ervan worden vergroot?

SEO heeft uitgebreide ervaring met het evalueren van de effectiviteit van gedragscodes, onder andere door het bestuderen van de afwegingen die bedrijven en organisaties maken bij het naleven van deze codes. Wij doen dit door middel van nalevingsonderzoek, verdiepende enquêtes en focusgroepen. Ook adviseren wij over het vergroten van de effectiviteit van gedragscodes. Een voorbeeld hiervan is ons onderzoek naar de effecten van beloningsstructuren op duurzame waardecreatie.