SEO zet haar expertise regelmatig in op verschillende terreinen bij onderzoek voor gemeenten en provincies.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het sociaal domein, de energietransitie, de lokale economie of de regionale arbeidsmarkt. We hebben veel kennis van het sociaal domein en kunnen gemeenten helpen met het meten van beleidseffecten of het in kaart brengen van de kosten en baten ervan. In het kader van de energietransitie brengen we bijvoorbeeld in kaart hoe gemeenten energieneutraal kunnen worden en wat dit betekent voor de lokale economie en arbeidsmarkt. Voor de Metropoolregio Amsterdam analyseren we regelmatig hoe de economie en de arbeidsmarkt zich ontwikkelen en welke uitdagingen deze regio te wachten staan. Ons onderzoek voor gemeenten en provincies is echter breder en bestrijkt de meeste andere expertisegebieden die op onze website beschreven staan.

SUB-EXPERTISES