Mededinging vormt de basis voor goed functionerende markten en draagt daardoor bij aan economische en maatschappelijke welvaart.

SEO is gespecialiseerd in economisch onderzoek en advies over mededinging en marktwerking. Voorbeelden hiervan zijn het afbakenen van een relevante productmarkt, het beoordelen van de onderbouwing van staatssteun of het analyseren van de impact van wijzigingen in Europese regelgeving op het functioneren van markten. Eén van de specialismen is het identificeren en kwantificeren van inbreuken op de mededinging en de daaruit voortvloeiende economische schade. De aanpak van SEO combineert een wetenschappelijke en kwantitatieve benadering met gerichte en praktische analyses en oplossingen.

SEO voert deze opdrachten uit in diverse markten en sectoren, zoals retail, vastgoed, verzekeringen, juridische en financiële dienstverlening, toerisme, transport en de platformeconomie. Dit doen wij voor diverse opdrachtgevers zoals toezichthouders, overheidsinstanties en het bedrijfsleven.

SUB-EXPERTISES

Wat zijn de economische effecten van oneerlijke concurrentie?

Eerlijke concurrentie is belangrijk voor een gezonde en innovatieve economie. Overtreding van de concurrentieregels kan leiden tot forse economische schade. Met economisch onderzoek brengt SEO deze schade in kaart en kwantificeert deze. We doen dit onder andere in grote internationale zaken, zoals het Europees truckkartel en het emissieschandaal rondom dieselauto’s. Ook onderzoeken we de omvang van de relevante markt en voeren we analyses uit naar de werking van de markt. Onze opdrachtgevers in mededingingszaken zijn bedrijven en advocaten van zowel de klager als beklaagde. In ons onderzoek onderscheiden wij ons door het gebruik van geavanceerde econometrische technieken en het toepassen van de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke economische literatuur.

Naast onderzoek helpen wij onze opdrachtgevers met advies in mededingingszaken. Ook evalueren we in opdracht van overheden mededingingsbeleid en ondersteunen wij buitenlandse overheden met het implementeren van mededingingsbeleid. Zo heeft SEO bijvoorbeeld het mededingingsbeleid voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten ontwikkeld.

Hoe functioneren markten en wanneer kan dit leiden tot ongewenste marktuitkomsten?

SEO voert onderzoek naar marktwerking uit voor brancheorganisaties, overheidsinstanties en het bedrijfsleven. We analyseren onder andere de vereiste spelregels en randvoorwaarden om markten efficiënt te laten functioneren. Bij het inrichten en reguleren van markten zijn er vaak winnaars en verliezers; wij voeren daarom ook vaak analyses uit van de verdelingseffecten.

Welke impact heeft een aanbesteding op uw sector en verdienmodel?

Een goed passend aanbestedingsontwerp en inzicht in de economische impact is van cruciaal belang bij een aanbesteding. SEO kan helpen bij het opstellen van een goed aanbestedingsontwerp. Ook het beoordelen van de financieel-economische informatie in biedingen behoort tot onze expertise. Zo kunnen wij onder andere onderzoeken of de genoemde of uit te vragen kosten en rendementen marktconform zijn. Voor ondernemingen kunnen dezelfde vragen spelen of wanneer een aanbesteding verloren is gegaan. Dit type onderzoek voeren we vooral uit voor (semi-) publieke instellingen en private ondernemingen.

Voldoet een subsidieregeling aan de Europese staatssteunregels?

Is er sprake van een economische activiteit? En van een algemeen belang? Leidt een maatregel tot verstoring van de mededinging? Is er een effect op het handelsverkeer? Voor onze opdrachtgevers toetsen wij compliance met de Europese staatssteunregels. SEO beoordeelt of een maatregel marktconform is en adviseert opdrachtgevers over hoe zij kunnen voldoen aan deze staatssteunregels. Daarnaast hebben wij veel ervaring in het uitvoeren van analyses waarin waarbij de impact van staatssteunregels op het functioneren van de markt centraal staat.