Goede economische voorspellingen dragen bij aan beter onderbouwd beleid

Onze economen hebben uitgebreide kennis van en ervaring met het ramen van inkomsten en uitgaven die beleidsmaatregelen met zich meebrengen. SEO heeft toegang tot unieke primaire en secundaire databases, waarmee wij de economische effecten op zowel korte als langere termijn kunnen inschatten. De combinatie van modellen en data geeft onze opdrachtgevers gedetailleerd inzicht in de mogelijke effecten van beleidsinstrumenten en beleidsmaatregelen.

Sub expertises

Hoe effectief zijn veranderingen in fiscale wet- en regelgeving?

Wat zijn de verwachte budgettaire opbrengsten van fiscale maatregelen? SEO heeft ruime ervaring met het modelleren en kwantificeren van de effecten van veranderingen in fiscale wet- en regelgeving.

Wat zijn de mogelijke lange-termijneffecten van overheidsbeleid?

SEO heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van economische scenario’s voor verschillende sectoren. Met deze scenario-analyses brengen wij zowel de kwalitatieve afwegingen als de kwantitatieve gevolgen van beleidskeuzes in beeld. Wij ramen uitgaven en inkomsten over een langere horizon en houden daarbij rekening met o.a. klimaateffecten, productiviteitseffecten en verdelingseffecten.