Zijn de economische effecten van de Brexit groter of kleiner dan verwacht? Leidt economische groei in Afrika tot meer of minder migratie naar Europa? Hoeveel indirecte werkgelegenheid levert een investering in een ziekenhuis in India op? Hoe kunnen landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika meer jongeren en vrouwen aan het werk krijgen? Leveren antimisbruikbepalingen in belastingverdragen ontwikkelingslanden meer belastingopbrengsten op? Dit zijn voorbeelden van de vragen die onze internationale economen voor u kunnen beantwoorden.

Onze economen hebben ruime ervaring met onderzoek naar economische groei, werkgelegenheid, fiscaal beleid, monetair beleid en internationale handel.

 

SEO heeft jarenlange ervaring in het bouwen van input-outputmodellen en Social Accounting Matrices (SAM’s) die de directe en indirecte economische effecten kunnen berekenen van een ‘economische impuls’ in een specifieke sector van een specifiek land. Dat kan zijn een grote investering in bijvoorbeeld infrastructuur, of een wijziging in economisch beleid zoals een belastinghervorming. Deze investeringen of beleidswijzigingen hebben niet alleen directe effecten op output en werkgelegenheid in de betreffende sector, maar hebben ook multiplier-effecten op andere sectoren die goederen en diensten leveren aan de eerste sector. Met behulp van onze modellen kunnen wij de grootte van deze indirecte effecten kwantificeren voor een groot aantal landen. Dergelijke voorspellingen kunnen worden gebruikt als input voor onze kosten-batenanalyses (vooraf) en onze evaluaties (achteraf). Een voorbeeld van het laatste is onze evaluatie van IFC-investeringen in India.

SEO heeft uitgebreide expertise in het analyseren van data betreffende internationale handelsstromen. Ook hebben wij een internationaal handelsmodel ontwikkeld waarmee de mondiale economische effecten van wijzigingen in handelskosten (bijvoorbeeld vanwege het sluiten dan wel opzeggen van een handelsakkoord) op een groot aantal landen kan worden voorspeld. In combinatie met een input-outputmodel of een Social Accounting Matrix (SAM) kunnen onze economen hiermee de directe en indirecte effecten berekenen op bilaterale handelsstromen, het BNP, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in elke sector van een economie.