De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Accra (EKN Accra) heeft SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven de eindevaluatie van het HortiFresh West Africa Programme (hierna HortiFresh) uit te voeren. HortiFresh werd geleid door het Wageningen Centre for Development Innovation (WCDI) en mede uitgevoerd door vier consortiumpartners: SNV, Resilience BV, Advance Consulting en SENSE. EKN Accra financierde het programma en managede de evaluatie. SEO voerde de evaluaties uit samen met haar partner MDF Training & Consultancy, met veldwerk uitgevoerd door MDF West-Afrika. Deze evaluatie werd gelijktijdig uitgevoerd met SEO’s evaluatie van CORIP en SWAPP.

Resultaten:

 • HortiFresh was goed ontworpen om bij te dragen aan een meer concurrerende en innovatieve groenten- en fruitsector evenals aan een gunstig ondernemingsklimaat.
 • Met betrekking tot de doelstellingen inzake inclusie en ecologische duurzaamheid was de relevantie van het programma minder duidelijk.
 • HortiFresh pakte grotendeels de belangrijkste knelpunten aan die in de groenten- en fruitsector werden vastgesteld en was als zodanig relevant voor de sector, met name in Ghana.
 • Het programma sluit qua afstemming met andere nationale overheids- of donorinterventies goed aan bij de doelstellingen van donors en nationale overheden.
 • HortiFresh zal waarschijnlijk de meeste van zijn doelstellingen halen, maar voor sommige indicatoren ontbraken gegevens.
 • Interne capaciteit en middelen hadden een aanzienlijke impact op de effectiviteit.
 • Het M&E-kader was over het algemeen sterk, maar de indicatoren waren niet opgesplitst per land en sector.
 • Hoewel niet alle gegevens beschikbaar waren voor een volledige beoordeling van de efficiëntie, leek HortiFresh zijn middelen efficiënt te hebben gebruikt.
 • Er waren aanwijzingen dat de strategieën en activiteiten van HortiFresh werden overgenomen door andere beleids- en publieke/private organisaties in Ghana.
 • Voortzetting en schaalbaarheid van de resultaten en systeemverandering is nog niet volledig bereikt, maar zal waarschijnlijk tot op zekere hoogte werkelijkheid worden in Ghana.
 • De duurzaamheid van VSLA’s in Ghana leek veelbelovend.