Team

Debbie Keijser

Debbie Keijser is werkzaam als onderzoeker binnen het cluster Internationale Economie. Zij houdt zich vooral bezig met toegepaste macro-economie, internationale handel en evaluaties van economische ontwikkelingsprogramma’s.

Haar ervaring met evaluaties richt zich op inclusieve ontwikkeling van de private sector; capaciteitsontwikkeling voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen; en agrarische waardeketens in ontwikkelingslanden. Ze heeft bijgedragen aan evaluaties van FMO-MASSIF en het capaciteitsontwikkelingsfonds daarvan, B-CD (2020), en 2SCALE (‘Toward Sustainable Clusters in Agribusiness through Learning and Entrepreneurship’). Daarnaast draagt Debbie vaak bij aan de ontwikkeling van M&E-kaders, waarbij zij beleidstheorieën (Theories of Change), SMART-indicatoren en monitoringinstrumenten ontwikkelt.

In haar werk bij SEO past Debbie zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksvaardigheden toe. Tot de eerste behoren economische data-analyses, portfolio reviews en survey data-analyses. Wat betreft kwalitatieve methoden heeft zij ervaring met het uitvoeren van contribution analysis, diepte-interviews, focusgroepdiscussies en gestructureerde enquêtes.

Voordat Debbie bij SEO werkzaam was, werkte zij als consultant bij First Consulting. Ook deed zij tijdens haar masteropleiding Internationale Economie aan de Universiteit van Amsterdam o.a. onderzoek naar het effect van de compositie van ontwikkelingshulp op de belastinginkomsten van ontvangende landen. Naast haar economie-achtergrond heeft Debbie ook affiniteit met talen: zij spreekt Engels, Spaans en Frans, en ook studeerde zij Chinees in Beijing.

Wilt u weten wat Debbie voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

d.keijser@seo.nl