Team

Nienke Oomes

Nienke Oomes is hoofd Internationale Economie & Ontwikkelingssamenwerking bij SEO Economisch Onderzoek en een ervaren projectleider op het gebied van internationale economische onderzoeksprojecten en evaluaties van internationale ontwikkelingsprogramma’s. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring met onderzoek, evaluatie en beleidsadvisering voor zowel geavanceerde en opkomende markteconomieën als ontwikkelingslanden. Haar expertise beslaat een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Op het gebied van internationaal economisch onderzoek doen Nienke en haar team onderzoek naar economische groei, werkgelegenheid, ondernemingsklimaat, financiële stromen en handelsstromen. Wat het laatste betreft hebben Nienke en haar team een mondiaal handelsmodel ontwikkeld dat voor elk land ter wereld de economische effecten voorspelt van veranderingen in handelskosten (bijvoorbeeld ten gevolge van sancties of wijzigingen in handelsakkoorden). Gecombineerd met een input-output-model kunnen hiermee de directe en indirecte effecten geschat worden op bilateral handelsstromen, BBP, werkgelegenheid en toegevoegde waarde per sector.

Op het gebied van internationale ontwikkelingsevaluaties is Nienke een veelgevraagd projectleider voor projecten die technische assistentie en/of financiële assistentie verlenen aan ondernemers, bedrijven, financiële instellingen of overheden. Ze specialiseert zich in het ontwerpen van raamwerken voor monitoring & evaluatie (M&E) en in het evalueren van de efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid van ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van private-sectorontwikkeling en capacity building. Haar voornaamste klanten zijn het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO), de Aziatische ontwikkelingsbank (ADB), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de International Finance Corporation (IFC), het African Tax Administration Forum (ATAF), en andere multilaterale en bilaterale ontwikkelingspartners.

Voorafgaande aan haar aanstelling bij SEO was Nienke werkzaam als hoofdeconoom bij de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in Londen, waar zij verantwoordelijk was voor landenstrategie, economische analyse en beleidsevaluaties. Van 2001-2010 werkte zij bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waar zij IMF-missies en landenteams leidde en overheden in Afrika, Europa en de voormalige Sovjetunie adviseerde op het gebied van macro-economisch beleid en structurele hervormingen op het gebied van monetair beleid, fiscaal beleid, belastingadministratie en hervormingen in de financiële sector.

Nienke studeerde economie en wetenschapsdynamica aan de UvA en promoveerde in 2001 in de economie aan de University of Wisconsin-Madison (USA). Zij publiceerde een groot aantal artikelen en rapporten over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van internationale economie en ontwikkelingssamenwerking. Zij is tevens een veelgevraagd spreker voor conferenties, lezingen en beleidsdiscussies.

Wilt u weten wat Nienke voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

n.oomes@seo.nl

06 2290 0547