Het onderzoek
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ghana (EKN Ghana) heeft SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven de eindevaluatie van het Sustainable West Africa Palm Oil Programme (SWAPP) uit te voeren. SWAPP is door Solidaridad West Africa (SWA) geïmplementeerd in vier landen: Ghana, Ivoorkust, Liberia en Sierra Leone. EKN Accra financierde het programma en managede de evaluatie, die werd uitgevoerd door SEO en haar partner MDF Training & Consultancy, met veldwerk uitgevoerd door MDF West-Afrika eind 2021. Deze evaluatie werd gelijktijdig uitgevoerd met SEO’s evaluaties van CORIP en HortiFresh.

Resultaten

 • Het ontwerp van SWAPP was relevent voor de West-Afrikaanse oliepalmsector.
 • De aanpak voor toegang tot financiering was aanvankelijk niet afgestemd op de behoeften van de sector, maar SWAPP had enig succes met het opzetten van Village Savings and Loan Associations (VSLA’s).
 • SWAPP heeft (nog) niet de verwachtte resultaten opgeleverd.
 • SWAPP heeft bijgedragen aan het verbeteren van de productiviteit en inkomen van oliepalmen, maar boeren hebben nog een lange weg te gaan.
 • Het Rural Service Centres (RSC) model werkt (nog) niet voor de oliepalmsector.
 • De effectiviteit van het component voor de bevordering van toegang tot financiering was wisselend.
 • De effectiviteit van het component voor de ontwikkeling van vaardigheden op het genereren van banen voor jongeren was ook beperkt.
 • SWAPP slaagde erin vrouwen en jongeren te betrekken bij het programma, al blijven hun mogelijkheden beperkt door o.a. genderrollen.
 • De Roundtable Table on Sustainable Palm Oil component was niet effectief bij het certificeren van boeren of fabrieken.
 • SWAPP hielp oliepalm op de beleidsagenda te krijgen.
 • Hoewel SWAPP op efficiënte wijze outputs produceerde, was de efficiëntie in termen van outcomes laag.
 • Een van de meest duurzame SWAPP-interventies is hoogstwaarschijnlijk het opzetten van VSLA’s.
 • De grootste duurzaamheidsuitdaging heeft betrekking op de rol van vrouwen en jongeren in de oliepalmsector.
 • De beleidstheorie en het Monitoring & Evaluatie(M&E) systeem van SWAPP waren te complex.