Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie van het Women Entrepreneurs Finance Initiative in Sri Lanka

Op verzoek van de Asian Development Bank (ADB) voerde SEO Amsterdam Economics een impactevaluatie uit van activiteiten onder het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) in Sri Lanka.

Internationale Economie

2023-39

Rapport

Onafhankelijke beoordeling financieringsvoorstel van het AGRI3 fonds

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

Kosten-batenanalyse Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2019-76

Rapport

Tussentijdse evaluatie 2SCALE

In opdracht van MinBuza voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het programma 2SCALE, een incubator- en acceleratorprogramma in de agrifoodsector.

Internationale Economie

2022-118

Rapport

Evaluatie van de tweede fase van het ‘Cocoa Rehabilitation and Intensification Programme (CORIP II)’

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Accra (EKN Accra) heeft SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven om de eindevaluatie van de tweede fase van het Cocoa Rehabilitation and Intensification Programme (CORIP II) uit te voeren.

Internationale Economie

2022-45

Rapport

Evaluatie van het ‘HortiFresh West Africa Programme’

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Accra (EKN Accra) heeft SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven de eindevaluatie van het HortiFresh West Africa Programme (hierna HortiFresh) uit te voeren.

Internationale Economie

2022-47

Rapport

Evaluatie van het ‘Sustainable West Africa Palm Oil Programme (SWAPP)’

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ghana (EKN Ghana) heeft SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven de eindevaluatie van het Sustainable West Africa Palm Oil Programme (SWAPP) uit te voeren.

Internationale Economie

2022-46

Rapport

Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid 2022

De Rijksbrede Risicoanalyse geeft een overzicht van een breed scala aan dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op het Koninkrijk der Nederlanden. In analyse zijn meer dan zestig scenario's uitgewerkt in negen dreigingsthema's: van infectieziekten en cyberdreigingen tot economische dreigingen en klimaat- en natuurrampen. Elk scenario gaat in op de nationale veiligheidsbelangen: territoriale, fysieke, economische, en ecologische veiligheid, en ook sociale & politieke stabiliteit, en internationale rechtsorde & stabiliteit.

Financiële markten Internationale Economie Energie
Rapport

Spurring entrepreneurship in Sint Maarten

In december 2020 hebben Sint-Maarten en Nederland overeenstemming bereikt over het Landenpakket Sint Maarten. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO), in samenwerking met Economisch Bureau Amsterdam (EBA) en Tackling Law, heeft geleid tot vijf prioritaire beleidspakketten. Deze pakketten bevatten bijbehorende beleidsmaatregelen die de knelpunten en aandachtspunten aanpakken die Sint-Maarten op korte, middellange en lange termijn kan nemen om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Financiële markten Internationale Economie

2022-44

Rapport

Making health businesses healthier

PharmAccess’ holistische aanpak van het ‘Healthy Business Development Programme’ heeft bijgedragen aan het verminderen van klinische, zakelijke en financiële tekortkomingen onder mkb’s in de Keniaanse private gezondheidszorg.

Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2021-36

Rapport

Evaluatie van FMO’s capaciteitsontwikkelingsfonds ‘B-CD’

Namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) voerde SEO de evaluatie uit van het fonds voor capaciteitsontwikkelings (‘B-CD’) dat de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO) beheerde tussen 2015 en 2020.

Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2020-74