De relatie tussen milieu en economie vraagt om gedegen en innovatief economisch onderzoek. Welk beleid is nodig voor een duurzame economie? Wat is de impact van milieumaatregelen op de welvaart? Onze onderzoekers passen de inzichten uit de milieueconomie toe op beleidsvragen rondom het thema duurzaamheid. Dit kan gaan over de vormgeving van milieumaatregelen of de betekenis van duurzaamheid voor de Nederlandse economie.

Subexpertises

Wat is de effectiviteit van milieubeleid? Is duurzaamheid gebaat bij meer toezicht of meer subsidies? Dergelijke vragen zijn regelmatig onderwerp van beleidsevaluaties rondom thema duurzaamheid. SEO heeft uitgebreide expertise met evaluatieonderzoek in zowel het milieubeleid als het duurzame energiebeleid. Wij ondersteunen conclusies en aanbevelingen met gedegen effectonderzoek en statistische analyses.

Milieumaatregelen dragen bij aan de welvaart. SEO onderzoek de maatschappelijke kosten en baten van duurzaamheidsbeleid en investeringen in duurzaamheid. Dit kunnen milieumaatregelen betreffen maar ook projecten op het vlak van duurzame energie.