Binnen de EU gedetacheerde werknemers, ook wel ‘posted workers’ genoemd, groeien snel als groep buitenlandse arbeidskrachten in Nederland. Opmerkelijk genoeg ontbreken ze in nationale statistieken en onderzoeken over arbeidsmigratie en werkgelegenheid. Daar gaan we verandering in brengen.

Van april 2024 tot april 2026 neemt SEO Economisch Onderzoek voor de tweede keer deel aan het POSTING.STAT project. Dit project omvat een onderzoeksconsortium uit de belangrijkste zendende en ontvangende EU-lidstaten van gedetacheerde werknemers, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Slovenië en Spanje.

Het doel? Het rapporteren en verspreiden van statistische informatie over de omvang en kenmerken van intra-EU detachering, en het in kaart brengen van de economische impact ervan, door middel van het verzamelen en analyseren van nationale registratiedata.

Het consortium, gecoördineerd door HIVA-KU Leuven, omvat 12 onderzoekspartners en 4 geassocieerde partners. Resultaten worden gepresenteerd in 11 landenrapporten en 4 thematische papers. Daarnaast staan er 11 landspecifieke webinars en 4 thematische webinars op de planning. Begin 2026 sluiten we af met een conferentie in Leuven.

Vanuit SEO zijn Henri Bussink, Arjan Heyma, Albert Rutten en Tamara Doeve bij het project betrokken en zullen zij het landenrapport en webinar voor Nederland verzorgen.

Dit project is een vervolg op POSTING.STAT – Enhancing the collection and analysis of national data on intra-EU posting — HIVA (kuleuven.be) (februari 2021 – juli 2022).

Onderzoekspartners:

Geassocieerde partners:

Dit project ontvangt financiering van de Europese Commissie onder de oproep: ESF-2023-POW-UDW-01 (projectnummer 101139955).