Team

Henri Bussink

Henri Bussink is onderzoeker naar vraagstukken op het gebied van arbeidseconomie en onderwijseconomie. Zijn expertise ligt vooral bij het uitvoeren van toegepast economisch (beleids)onderzoek.

Sinds eind 2018 is Henri werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek en verricht hij werkzaamheden voor zowel het cluster Arbeid als Onderwijs. In reeds korte periode heeft hij meegewerkt aan uiteenlopende projecten voor verschillende opdrachtgevers. Zijn voornaamste onderzoeksterreinen beslaan zelfstandige arbeid, uitzendwerk, sociale zekerheid, leven lang ontwikkelen (LLO) en hoogbegaafdheidsonderwijs.

Henri heeft kennis van kwantitatieve (econometrische) onderzoeksmethodes voor zowel beschrijvend en verklarend onderzoek als beleidsevaluaties. Hij heeft ervaring met het analyseren van verschillende soorten data door middel van het schatten van een diversiteit aan (micro-)econometrische modellen. Daarnaast heeft hij ervaring met het uitvoeren van doorrekeningen, maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en vignettenanalyses (discrete keuze-experimenten). Verder maakt hij regelmatig gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodes, zoals enquêtes, interviews en focusgroepen.

In 2018 heeft Henri de masters Policy Economics en International Economics afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn masterstudies heeft hij zich met name gespecialiseerd op het gebied van publieke economie en het uitvoeren van econometrische effectevaluaties van beleid ten aanzien van de arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Tevens is hij in 2017-2018 een jaar werkzaam geweest bij het Europees Parlement in Brussel op het rapport over de voorstellen van de Europese Commissie voor een geharmoniseerde grondslag voor de winstbelasting. Hiervoor heeft hij achtergrondonderzoek gedaan naar belastingheffing van de digitale economie en amendementen op de voorstellen geschreven.

Wilt u weten wat Henri voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

h.bussink@seo.nl