Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Studie & Werk 2023 HO

De baankansen van hbo- en wo-afgestudeerden die het tweede coronajaar (2021) de arbeidsmarkt opkwamen liggen hoger dan die van voorgaande cohorten. Wel is het reële startsalaris gedaald door de relatief hoge inflatie van het afgelopen jaar.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2023-74

Rapport

Studie & Werk 2023 MBO

BBL-afgestudeerden vinden het snelst een substantiële baan, zelfs sneller dan de meeste hbo- en wo-afgestudeerden. Technische en zorgopleidingen bieden de grootste kans op een vast contract en afgestudeerden van technische opleidingen hebben het hoogste startsalaris.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2023-67

Rapport

Kansenongelijkheid in Nederland

Dit rapport is een vervolgstudie op een eerder onderzoek (2022-38) uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland - SEO Economisch Onderzoek)

Kosten-batenanalyse Onderwijs

2023-63

Rapport

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Het kabinet heeft besloten een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in te voeren. Dit onderzoek verkent de gevolgen voor de verzekeringsmarkt, de tarieven en het arbeidsaanbod van zelfstandigen.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2021-55

Rapport

Monitor aanpak jeugdwerkloosheid

Deze monitor geeft een periodiek beeld van de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van (specifieke groepen) jongeren.

Onderwijs

2022-33

Rapport

Kwalificatie arbeidsrelaties

Dit onderzoek geeft inzicht in hoeveel zelfstandigen voldoen aan criteria die potentieel bruikbaar zijn bij de beoordeling van een gezagsverhouding tussen werkverschaffer en werkende.

2021-79

Rapport

Macrodoelmatigheid Master Data Science & Business Analytics

De ontwikkelingen in zowel vraag als aanbod van afgestudeerden, van aan de nieuwe Masteropleiding Data Science & Business Analytics verwante opleidingen, wijzen erop dat er ruimte is voor deze nieuwe Masteropleiding.

Onderwijs

2022-87

Rapport

Arbeidsaanbod infrasector

Dit onderzoek brengt voor de infrasector het huidige en het verwachte toekomstige arbeidsaanbod vanuit opleidingen, zijinstroom en arbeidsmigratie in beeld.

2023-11

Rapport

Arbeidsmarktpositie alumni TU/e

Alumni van de TU Eindhoven hebben een goede positie op de arbeidsmarkt. Ze hebben relatief snel een baan en verdienen bovengemiddeld, ook in vergelijking met andere TU's.

Onderwijs

2022-76

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Onderwijs