Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid

Dit rapport beschrijft de resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid in de periode 2013-2022 en doet aanbevelingen voor toekomstig cultuureducatiebeleid.

2023-108

Rapport

Onderwijsaanpassingen voor begaafden

Onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te hebben.

2023-52

Rapport

Naar een systeem van leerrechten

De invoering van een systeem van individuele leerrechten vraagt om zorgvuldige uitvoering, bij voorkeur een kleinschalige opzet die bij gebleken succes kan worden opgeschaald.

2023-137

Rapport

Zelfstandig professionals

De extra maatschappelijke baten van de 110 duizend gespecialiseerde en hoogopgeleide zelfstandig professionals in Nederland is circa 4,4 miljard euro per jaar.

2023-129

Rapport

Procesevaluatie Expeditieregeling

Het proces van de Expeditieregeling is voor verbetering vatbaar om knelpunten in het tweede tijdvak te voorkomen.

2023-135

Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

SEO en CE Delft brengen de arbeidsmarkt van de waterstoftransitie in kaart.

2023-131

Rapport

Impact students and alumni FEB-UvA

SEO heeft onderzoek gedaan naar de impact van alumni van economische masters op regionaal en nationaal niveau. Dit is een beknopt overzicht van de resultaten, die zijn verkregen op basis van onderzoek met de CBS Microdata.

2023-112

Rapport

Studie & Werk 2023 HO

De baankansen van hbo- en wo-afgestudeerden die het tweede coronajaar (2021) de arbeidsmarkt opkwamen liggen hoger dan die van voorgaande cohorten. Wel is het reële startsalaris gedaald door de relatief hoge inflatie van het afgelopen jaar.

2023-74

Rapport

Studie & Werk 2023 MBO

BBL-afgestudeerden vinden het snelst een substantiële baan, zelfs sneller dan de meeste hbo- en wo-afgestudeerden. Technische en zorgopleidingen bieden de grootste kans op een vast contract en afgestudeerden van technische opleidingen hebben het hoogste startsalaris.

2023-67

Rapport

Kansenongelijkheid in Nederland

Dit rapport is een vervolgstudie op een eerder onderzoek (2022-38) uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland - SEO Economisch Onderzoek)

2023-63