Team

Arjan Heyma

Arjan Heyma is adjunct-directeur en sinds 2006 hoofd van het cluster Arbeid & Onderwijs en gespecialiseerd in het combineren van micro-econometrische analyses met beleidsonderzoek en -advies.

Arjan is gepromoveerd arbeidseconoom en heeft al meer dan 20 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid, onderwijs en regionale economische ontwikkelingen. Hij richt zijn onderzoek- en advieswerkzaamheden vooral op de werking van de arbeids- en onderwijsmarkt en de relatie daartussen. Naast het verzorgen van beleidsadvies en het leiden van (o.a. complexe en multidisciplinaire) onderzoeksprojecten op deze terreinen, is hij ook nog altijd betrokken bij (o.a. econometrische) analyses van arbeidsmarktontwikkelingen en effecten van arbeidsmarktbeleid (o.a. werknemersverzekeringen, re-integratiedienstverlening, beloning, flexibele arbeid, scholing en arbeidsmigratie), economische gevolgen van vergrijzing en ontgroening, mismatches op de arbeidsmarkt en de toegevoegde waarde van het onderwijs.

Naast tal van econometrische methoden, maakt Arjan in zijn onderzoek gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken, waaronder focusgroep-gesprekken, diepte-interviews en observaties. Dit om effectevaluaties te kunnen ondersteunen met verklarende evaluaties, waardoor het waarom van effecten duidelijk kan worden. Op die manier kunnen ook handvatten voor beleid worden geĆÆdentificeerd. Voor de waardering van effecten en beleidsalternatieven maakt hij onder andere gebruik van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA), een instrument waarvoor hij in de loop der jaren betrokken is geweest bij de ontwikkeling van diverse leidraden.

Arjan studeerde econometrie en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Dynamic Models of Labour Force Retirement’, gebaseerd op onderzoek aan het Centre for Economic Research on Retirement and Ageing (CERRA) van de Rijksuniversiteit Leiden en een verblijf aan Yale University. Tussen 1998 en 2001 was hij onderzoeker en projectleider bij TNO Inro, vanaf 2001 is hij werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Wetenschappelijke publicaties van zijn hand zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals de Journal of Applied Econometrics, de Journal of Population Economics en de International Archives of Occupational and Environmental Health.

Wilt u weten wat Arjan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

a.heyma@seo.nl

020 399 1255