Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2020

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Innovatie Arbeidsmarkt Financiële markten

2020-96

Rapport

Notitie ‘De gevolgen van de coronacrisis op arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw’

Coronacrisis heeft tot halverwege 2020 gezorgd voor een substantiële teruggang van het aantal arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw.

Arbeidsmarkt

2020-82

Rapport

Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen blijken meer voorspellend voor succes als student dan voor succes als docent.

Onderwijs

2020-81

Rapport

Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Wet werk en zekerheid heeft kloof tussen vaste en flexibele werknemers (iets) kleiner gemaakt.

Arbeidsmarkt

2020-18

Rapport

Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

De WW-maatregelen in de Wwz hebben (tot nu toe) een zeer beperkte activerende werking.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2020-17

Rapport

Effecten van maatregelen ontslag in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

Hervorming ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid heeft ontslag niet goedkoper of sneller gemaakt.

Arbeidsmarkt

2020-16

Rapport

Effecten van maatregelen flexibele arbeid in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport evaluatie Wwz

Verkorting ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid heeft geleid tot grotere doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten.

Arbeidsmarkt

2020-15

Rapport

De positie van uitzendwerknemers; Ontwikkelingen 1998 – 2019

Positie uitzendwerknemers in de loop van de tijd formeel versterkt, baanzekerheid afgenomen

Arbeidsmarkt

2020-09

Rapport

De maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in de metaal en technologische industrie

Maatschappelijk saldo van BBL in metaal en technologische industrie bedraagt 371 miljoen euro per jaar.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2019-72

Rapport

De opbrengst van de sectorplannen

In dit onderzoek worden de sectorplannen geëvalueerd. De sectorplannen bestonden sinds 2013 en hadden als brede doelen om de economische crisis te overbruggen en de arbeidsmarkt beter te laten functioneren.

Arbeidsmarkt

2019-87