Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsmarktkrapte

Bij de aanpak van arbeidsmarktkrapte kunnen innovatie en investeringen in vakmanschap elkaar versterken.

Arbeidsmarkt

2023-106

Rapport

Procesevaluatie NL Leert door

Dit onderzoek brengt de afwegingen, succesfactoren en verbeterpunten in kaart van het opstellen van de drie NL Leert Door regelingen. De regelingen waren laagdrempelig en gratis, wat heeft bijgedragen aan een groot bereik. De betrokken partijen zijn over het algemeen tevreden over de snelle en goede implementatie van de NL Leert Door regelingen door SZW. Er is echter ook kritiek op de regelingen, zoals de relatief hoge administratieve lasten, de kwaliteitsborging en de nazorg.

Arbeidsmarkt

2023-86

Rapport

Quickscan sectoraal maatwerk

Deze 'quickscan' richt zich op de mate van daadwerkelijke (financiƫle) uitputting van activiteiten per 1 september 2022 onder de tijdelijke subsidieregeling 'NL Leert Door met inzet van sectoraal maatwerk'. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste samenwerkingsverbanden moeite hadden met het werven van deelnemers, met name voor kortdurende scholingstrajecten en EVC-trajecten. Ook stond onduidelijkheid over de administratieve verantwoording van de subsidie de voortgang van de samenwerkingsverbanden in de weg.

Arbeidsmarkt

2023-64

Rapport

Tussenpoos ketenbepaling bij uitzendkrachten

Verlenging van de tussenpoos zorgt ervoor dat uitzendkrachten minder vaak en later terugkeren in een uitzendcontract bij dezelfde uitlener.

Arbeidsmarkt

2023-65

Rapport

Tussenpoos ketenbepaling

Ongeveer 85 procent van alle draaideurconstructies vindt plaats binnen 18 maanden na uitstroom uit een keten van tijdelijke contracten.

Arbeidsmarkt

2023-43

Rapport

Effecten persoonlijke dienstverlening WW naar migratieachtergrond

WW-klanten met een migratieachtergrond lijken door persoonlijke dienstverlening en/of handhaving vaker dan gemiddeld het werk te hervatten en uit de WW te stromen, maar deze verschillen zijn beperkt en door statistische onzekerheid omgeven.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2023-68

Rapport

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Het kabinet heeft besloten een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in te voeren. Dit onderzoek verkent de gevolgen voor de verzekeringsmarkt, de tarieven en het arbeidsaanbod van zelfstandigen.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2021-55

Rapport

Waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

De Commissie Regulering van Werk waarschuwde voor waterbedeffecten van arbeidsmarkbeleid. Maar hoe relevant zijn waterbedeffecten in de Nederlandse context?

Arbeidsmarkt

2023-34

Rapport

Kwalificatie arbeidsrelaties

Dit onderzoek geeft inzicht in hoeveel zelfstandigen voldoen aan criteria die potentieel bruikbaar zijn bij de beoordeling van een gezagsverhouding tussen werkverschaffer en werkende.

2021-79

Rapport

Macrodoelmatigheid Master Data Science & Business Analytics

De ontwikkelingen in zowel vraag als aanbod van afgestudeerden, van aan de nieuwe Masteropleiding Data Science & Business Analytics verwante opleidingen, wijzen erop dat er ruimte is voor deze nieuwe Masteropleiding.

Onderwijs

2022-87