Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie Nederland Leert Door

In het kader van een breed steun- en herstelpakket voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis, introduceerde het kabinet een pakket om scholing en ontwikkeling te stimuleren: het crisisprogramma Nederland Leert Door (kortweg: NL Leert Door).

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-112

Rapport

Skills gap in de technologische sector

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op, wat van invloed is op skills die medewerkers moeten beheersen om hun werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren. De benodigde skills zijn echter niet altijd (volledig) aanwezig bij werknemers, waardoor een skills gap ontstaat. Dit onderzoek biedt inzicht in de inhoud, omvang en gevolgen van de skills gap in de technologische sector.

Arbeidsmarkt

2022-75

Rapport

Arbeidsmarktkrapte technici

Structurele krapte aan technici niet alleen meer op te lossen door vergroting van het aanbod, ook de arbeidsvraag dient te worden beperkt.

Arbeidsmarkt

2022-82

Rapport

Langetermijneffecten van persoonlijke dienstverlening in WW; Effecten op kans op werk en uitstroom uit WW 30 maanden na WW-instroom

Persoonlijke dienstverlening door UWV heeft voor WW-klanten een significant positief effect op het vinden van werk en uitstroom uit de WW ten opzichte van alleen de basisdienstverlening.

Arbeidsmarkt

2022-57

Rapport

Ervaringen met persoonlijke dienstverlening door UWV in de WW

Persoonlijke dienstverlening heeft in vergelijking met alleen online dienstverlening een positieve invloed op de intentie, kwaliteit en intensiteit van het werkzoekgedrag van WW-klanten. De inzet van persoonlijke dienstverlening zorgt daarnaast ook voor een grotere klanttevredenheid.

Arbeidsmarkt

2020-08

Rapport

Effecten van persoonlijke dienstverlening op kans op werk en uitstroom uit de WW

Persoonlijke dienstverlening van UWV voor WW-klanten leidt twaalf maanden na instroom in de WW tot een grotere baankans en een lager beroep op de WW. Vooral bij WW-klanten met een relatief hoge werkhervattingskans neemt de baankans toe als gevolg van persoonlijke dienstverlening.

Arbeidsmarkt

2021-17

Discussion paper

The causal effect of paternity leave on the gender earnings gap: evidence from the Netherlands

This paper analyses the causal impact of paternity leave on the household income shares of mothers. We conclude that that paternity leave does not improve the mother’s income share and, in that sense, does not reduces the gender earnings gap.

Arbeidsmarkt

97

Rapport

Arbeidsmigratie in 2030

Aantal arbeidsmigranten in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen en zal, afhankelijk van welk scenario men kiest, tot 2030 verder stijgen tot 850 duizend of 1,2 miljoen werknemers.

Arbeidsmarkt

2022-61

Rapport

Evaluatie Social Impact Bond (SIB) ‘Joining Forces’

Het Ministerie van Defensie hanteert sinds juli 2019 een volledig nieuwe aanpak voor de re-integratie van langdurig zieke militairen. SEO evalueert deze nieuwe aanpak in een meerjarig onderzoek. De tussentijdse resultaten suggereren dat de aanpak effectief is in het bereiken van de beoogde doelstellingen. Re-integranten komen vaker en sneller aan werk dan voorheen en het aantal loonsancties is minder.

Arbeidsmarkt

2022-06

Rapport

Posted workers to the Netherlands

Binnen een Europees onderzoeksconsortium, brengt dit landenrapport de omvang, kenmerken en impact van intra-EU-detachering naar Nederland in kaart.

Arbeidsmarkt

2022-52