pagina

Financing the Transition to Sustainable Energy


Publicatienummer: 2010-68
Auteurs: M. Kerste, J. Weda
Opdrachtgever: Duisenberg School of Finance, Holland Financial Centre
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-588-1

Het is algemeen erkend dat de huidige (of voorziene) omvang van de financiering is te laag ten opzichte van de benodigde investeringen in duurzame energie. Op verzoek van de Duisenberg School of Finance, belicht dit rapport vooraanstaande literatuur en empirische bevindingen over de financiering van de transitie naar duurzame energie. Daarbij wordt gekeken naar onderliggende redenen voor de lage financiering en naar manieren om investeringen in duurzame energie te verhogen. 

Dit rapport maakt deel uit van een serie SEO-rapporten over financiën en duurzaamheid, allemaal in opdracht van de Duisenberg School of Finance en Holland Financial Centre.

 De andere rapporten gaan over:

Carbon Trading;
Innovaties in de financiering van milieu en sociale duurzaamheid
• Duurzaam beleggen.


Categorie: 2010