pagina

Op adem komen


Publicatienummer: 2013-46
Auteurs: L. Kok, M. Lammers
Opdrachtgever: De Long Alliantie Nederland
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-727-4

De behandeling van astma en COPD-patiënten heeft verschillende baten, zoals een hogere kwaliteit van leven van patiënten en hun familie, hogere productie door minder verzuim en lagere zorgkosten doordat de gezondheid van patiënten verbetert. Alleen al de behandeling van astmapatiënten met ontstekingsremmers levert maatschappelijke baten op van €127 miljoen per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van De Long Alliantie Nederland.


Categorie: 2014, Lucy Kok, Marloes Lammers, Zorg & Sociale Zekerheid