pagina

Perspectief WSW onder de Participatiewet


Publicatienummer: 2017-87
Auteurs:
Lucy Kok, Lennart Kroon & Marloes Lammers
Uitgevoerd met subsidie van:
Instituut Gak
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-894-3

De komst van de Participatiewet heeft voor veranderingen gezorgd in het sociale domein. Eén van die veranderingen is het sluiten van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor nieuwe instroom. Mensen met een arbeidshandicap met arbeidsvermogen vallen vanaf 2015 onder de Participatiewet.

Wat heeft de Participatiewet betekend voor personen in de WSW op 31 december 2014?

Dit onderzoek bestudeert werksituatie, uitkeringsafhankelijkheid, ontvangen dienstverlening van de gemeente, onderwijsdeelname en thuissituatie van (voormalig) WSW’ers in 2015 en 2016. Hierbij zijn de WSW’ers opgesplitst naar personen met een vast SW-contract, een tijdelijk SW-contract en personen op de WSW-wachtlijst, ultimo 2014.


Categorie: 2017, Lucy Kok, Lennart Kroon, Marloes Lammers, Zorg & Sociale Zekerheid