pagina

Stresstest gemeente Leidschendam-Voorburg


Publicatienummer: 2012-61
Auteurs: K.H.S. van Buiren, M. Gerritsen, L. Leussink, T.C. Smits
Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek 
ISBN: 978-90-6733-665-9
 
In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft SEO Economisch Onderzoek een stresstest uitgevoerd op de financiën van deze gemeente. Het doel van de stresstest is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van exogene schokken voor de financiële positie van een specifieke gemeente. De exogene schokken die onderzocht zijn betreffen een financiële crisis, een sociaaleconomische crisis, een vastgoedcrisis en een humanitaire ramp. Daarbij is ook onderzocht wat het effect is als het Rijk als gevolg van een verslechterd economisch klimaat bezuinigt op het Gemeentefonds. Naast het effect van de afzonderlijke crises is ook gekeken wat het effect zou zijn als meerdere crises zich tegelijk zouden voordoen.

De directe aanleiding voor het uitvoeren van een dergelijke stresstest is de grote economische onzekerheid met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke economie, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Het uitvoeren van een stresstest is in lijn met het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen.

Onderstaand rapport betreft de stresstest voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. SEO Economisch Onderzoek voerde ook stresstesten uit voor de gemeenten AmsterdamRotterdamDen HaagEindhovenBreda, Haarlemmermeer, Zoetermeer en Nijmegen.


Categorie: 2012, Mededinging & Innovatie, Tom Smits