Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Economische effecten van agenda voor eerlijke klimaattransitie

Plan eerlijke klimaattransitie levert extra banen op en een schoner milieu

Duurzaamheid Energie

2021-32

Rapport

Destination 2050 – A route to net zero European Aviation

Onderzoek van SEO en het NLR laat zien dat de Europese luchtvaartsector de uitstoot van CO2 volledig kan mitigeren in 2050.

Luchtvaart Duurzaamheid

2021-11

Rapport

De Nieuwe Economie Index 2021

In de Nieuwe Economie Index (NEx) van MVO Nederland wordt de afstand tot de nieuwe economie gemeten aan de hand van zeven thema’s. De thema’s laten zien in hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven circulair, klimaatpositief en inclusief onderneemt, met eerlijke en transparante ketens. De monitor viel dit jaar (2020) samen met de uitbraak van het coronavirus.

Duurzaamheid

2021-03

Rapport

MKBA warmtetransitie West-Brabant en Hart van Brabant

SEO Economisch Onderzoek heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van de warmtetransitie in de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant. De MKBA berekent de kosten en baten van diverse routes naar 100% duurzame warmte in deze regio’s in 2050. In dat jaar is het aardgas in de regio’s volledig uitgefaseerd en bedraagt de besparing van CO2-emissies meer dan 95 procent ten opzichte van 2020.

Kosten-batenanalyse Energie Duurzaamheid

2020-71

Rapport

Eindevaluatie MKB!dee 2018

Deze evaluatie gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling. Tevens wordt advies gegeven over de voortzetting van de regeling.

Arbeidsmarkt Onderwijs Innovatie Duurzaamheid

2020-26

Rapport

Second opinion onderzoeksrapporten salderingsregeling

SEO publiceert second opinion op onderzoeksrapporten salderingsregeling

Duurzaamheid

2020-48

Rapport

Effecten van extra investeringen door woningcorporaties

Investeren in verduurzaming en nieuwbouw van woningen levert bijna vijftien duizend arbeidsjaren werkgelegenheid op.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2020-68

Rapport

Onafhankelijk beoordeling financieringsvoorstel van het AGRI3 fonds

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

Duurzaamheid Kosten-batenanalyse Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2019-76

Rapport

Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten

Onderzoek energietransitie in Blaricum, Eemnes en Laren.

Duurzaamheid Mededinging en regulering

2020-45

Rapport

Regulering van de Nederlandse warmtevoorziening

Overheid moet een sturende rol vervullen bij uitrol warmtenetten.

Duurzaamheid

2020-23