Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Effecten van extra investeringen door woningcorporaties

Investeren in verduurzaming en nieuwbouw van woningen levert bijna vijftien duizend arbeidsjaren werkgelegenheid op.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2020-68

Rapport

Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten

Onderzoek energietransitie in Blaricum, Eemnes en Laren.

Duurzaamheid Mededinging en regulering

2020-45

Rapport

Regulering van de Nederlandse warmtevoorziening

Overheid moet een sturende rol vervullen bij uitrol warmtenetten.

Duurzaamheid

2020-23

Rapport

Beleidsdoorlichting agrobeleid

SEO heeft de beleidsdoorlichting van het agrobeleid (2014-2018) uitgevoerd.

Mededinging en regulering Duurzaamheid

2019-41

Rapport

Evaluatie ISDE-KA: Effecten en kosten van duurzame warmte

SEO onderzoekt effectiviteit van subsidie voor duurzame warmte

Duurzaamheid

2019-45

Rapport

Onderweg naar schoon?

Hoeveel geven overheden uit aan 'schone' en 'minder schone' vormen van mobiliteit?

Duurzaamheid

2019-82

Rapport

Notitie ‘review van Uitbreiden statiegeld Systeeminrichting van EY Parthenon’

Carl Koopmans heeft een review opgesteld van onderzoek naar invoering van statiegeld voor kleine PET-flessen.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2019-79

Rapport

Evaluatie van het ‘Flying Food’ project in Kenia: Is een waardeketen voor krekels levensvatbaar?

Het innovatieve ontwikkelingsproject 'Flying Food' heeft gepoogd een duurzame waardeketen voor krekelprodukten op te zetten in Kenia en Oeganda. Ondanks verscheidene positieve resultaten is dit doel (nog) niet behaald.

Ontwikkelingseconomie Duurzaamheid

2019-43

Rapport

Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Duurzaamheid

2019-06

Rapport

Effecten van een nationale vliegbelasting

De invoering van een nationale vliegbelasting conform het Regeerakkoord leidt in 2025 tot een passagiersverlies van gemiddeld 5 procent in de OD-markt van Schiphol.

Luchtvaart Duurzaamheid

2018-99