Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Rapport Nieuwe Economie Index 2023

Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de vierde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt.

Duurzaamheid Sociale ongelijkheid

2023-01

Rapport

Onafhankelijke beoordeling financieringsvoorstel van het AGRI3 fonds

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

Duurzaamheid Kosten-batenanalyse Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2019-76

Rapport

Investeringsanalyse energietransitie

De investeringsanalyse energietransitie analyseert de investeringen en investerende partijen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Enerzijds toont het onderzoek de investeringen in opgesteld en gepland vermogen tussen 2016 en 2021. Anderzijds biedt het een overzicht van investeringen in onderzoek en ontwikkeling in nieuwe en aanvullende technologieën tussen 2011 en 2021.

Duurzaamheid Energie

2022-114

Rapport

Investeringsanalyse duurzame elektriciteit

In de periode 2016-2021 is er voor 12.753 MW aan vermogen voor hernieuwbare elektriciteit bijgekomen. Zonnestroom speelt hierbij een steeds grotere rol: 74 procent van het nieuw opgesteld vermogen is afkomstig van zonnepanelen. Huishoudens spelen met 3.418 MW aan panelen op woningen een belangrijke rol. Naar verwachting verschuift dit beeld de komende jaren door extra windprojecten op zee (die wel al zijn aangekondigd, maar nog niet gegund) met een vermogen van 6.100 MW. Juist in die markt zien we dat met name grote individuele partijen investeren. Vattenfall geldt als de grootste duurzame investeerder.

Duurzaamheid Energie

2022-17

Rapport

Economische effecten van agenda voor eerlijke klimaattransitie

Plan eerlijke klimaattransitie levert extra banen op en een schoner milieu

Duurzaamheid Energie

2021-32

Rapport

Destination 2050 – A route to net zero European Aviation

Onderzoek van SEO en het NLR laat zien dat de Europese luchtvaartsector de uitstoot van CO2 volledig kan mitigeren in 2050.

Luchtvaart Duurzaamheid

2021-11

Rapport

De Nieuwe Economie Index 2021

In de Nieuwe Economie Index (NEx) van MVO Nederland wordt de afstand tot de nieuwe economie gemeten aan de hand van zeven thema’s. De thema’s laten zien in hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven circulair, klimaatpositief en inclusief onderneemt, met eerlijke en transparante ketens. De monitor viel dit jaar (2020) samen met de uitbraak van het coronavirus.

Duurzaamheid

2021-03

Rapport

MKBA warmtetransitie West-Brabant en Hart van Brabant

SEO Economisch Onderzoek heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van de warmtetransitie in de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant. De MKBA berekent de kosten en baten van diverse routes naar 100% duurzame warmte in deze regio’s in 2050. In dat jaar is het aardgas in de regio’s volledig uitgefaseerd en bedraagt de besparing van CO2-emissies meer dan 95 procent ten opzichte van 2020.

Kosten-batenanalyse Energie Duurzaamheid

2020-71

Rapport

Eindevaluatie MKB!dee 2018

Deze evaluatie gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling. Tevens wordt advies gegeven over de voortzetting van de regeling.

Arbeidsmarkt Onderwijs Innovatie Duurzaamheid

2020-26

Rapport

Second opinion onderzoeksrapporten salderingsregeling

SEO publiceert second opinion op onderzoeksrapporten salderingsregeling

Duurzaamheid

2020-48