Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Eindevaluatie MKB!dee 2018

Deze evaluatie gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling. Tevens wordt advies gegeven over de voortzetting van de regeling.

Arbeidsmarkt Onderwijs Innovatie Duurzaamheid

2020-26

Rapport

Second opinion onderzoeksrapporten salderingsregeling

SEO publiceert second opinion op onderzoeksrapporten salderingsregeling

Duurzaamheid

2020-48

Rapport

Effecten van extra investeringen door woningcorporaties

Investeren in verduurzaming en nieuwbouw van woningen levert bijna vijftien duizend arbeidsjaren werkgelegenheid op.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2020-68

Rapport

Independent assessment of the AGRI3 Fund proposal

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

Duurzaamheid Kosten-batenanalyse Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2019-76

Rapport

Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten

Onderzoek energietransitie in Blaricum, Eemnes en Laren.

Duurzaamheid Mededinging en regulering

2020-45

Rapport

Regulering van de Nederlandse warmtevoorziening

Overheid moet een sturende rol vervullen bij uitrol warmtenetten.

Duurzaamheid

2020-23

Rapport

Beleidsdoorlichting agrobeleid

SEO heeft de beleidsdoorlichting van het agrobeleid (2014-2018) uitgevoerd.

Mededinging en regulering Duurzaamheid

2019-41

Rapport

Evaluatie ISDE-KA: Effecten en kosten van duurzame warmte

SEO onderzoekt effectiviteit van subsidie voor duurzame warmte

Duurzaamheid

2019-45

Rapport

Onderweg naar schoon?

Hoeveel geven overheden uit aan 'schone' en 'minder schone' vormen van mobiliteit?

Duurzaamheid

2019-82

Rapport

Notitie ‘review van Uitbreiden statiegeld Systeeminrichting van EY Parthenon’

Carl Koopmans heeft een review opgesteld van onderzoek naar invoering van statiegeld voor kleine PET-flessen.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2019-79