Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Factsheets Discontovoet

SEO heeft een lijst met vragen en antwoorden opgesteld over de nieuwe discontovoeten van het Rijk.

Kosten-batenanalyse

2021-58

Rapport

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van luchtvaartbeleid.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2021-43, 2021-44, 2021-45

Rapport

Continuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraak

SEO heeft samen met AEF de effecten onderzocht van bezuinigingen en extra uitgaven bij politie, openbaar ministerie en rechtspraak in de periode 2010 – 2020.

Kosten-batenanalyse

2021-19

Rapport

Beoordeling onderbouwing bbp-effecten R&D&I voorstellen

In de komende vijf jaar stelt het kabinet € 20 miljard beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan het toekomstige en structurele verdienvermogen van Nederland. Erik Brouwer en Christiaan Behrens hebben een analyse gemaakt van de vijf Innovatie-voorstellen in deze eerste ronde van het Nationaal Groeifonds.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2021-20

Rapport

SEO-adviezen over bereikbaarheidsprojecten Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds bevat twintig miljard euro en wordt onder andere ingezet voor bereikbaarheid. SEO (Carl Koopmans) heeft vier voorstellen voor grootschalig openbaar vervoer geanalyseerd, en een voorstel om rivieren beter bevaarbaar te maken.

Kosten-batenanalyse

2021-24

Rapport

MKBA warmtetransitie West-Brabant en Hart van Brabant

SEO Economisch Onderzoek heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van de warmtetransitie in de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant. De MKBA berekent de kosten en baten van diverse routes naar 100% duurzame warmte in deze regio’s in 2050. In dat jaar is het aardgas in de regio’s volledig uitgefaseerd en bedraagt de besparing van CO2-emissies meer dan 95 procent ten opzichte van 2020.

Kosten-batenanalyse Energie Duurzaamheid

2020-71

Rapport

Verkenning MKBA-werkwijzer Justitie en Veiligheid

SEO heeft verkend of het nuttig is om een werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor Justitie en Veiligheid op te stellen

Kosten-batenanalyse

2020-92

Rapport

Effecten van extra investeringen door woningcorporaties

Investeren in verduurzaming en nieuwbouw van woningen levert bijna vijftien duizend arbeidsjaren werkgelegenheid op.

Kosten-batenanalyse Duurzaamheid

2020-68

Rapport

Onafhankelijk beoordeling financieringsvoorstel van het AGRI3 fonds

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

Duurzaamheid Kosten-batenanalyse Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2019-76

Rapport

Second opinion aanpassing Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Een nieuwe meetmethode bij de Belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) leidt niet tot een hogere belastingopbrengst.

Kosten-batenanalyse

2020-39