Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Doorrekening voorstellen Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

SEO Economisch Onderzoek heeft de economische en maatschappelijke effecten van zeven projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend.

Onderwijs Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2021-98 t/m 2021-104

Rapport

Economische beoordeling tweede ronde voorstellen Nationaal Groeifonds

SEO heeft onderzocht of investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds goed zijn onderbouwd. Het Groeifonds is bedoeld om de economische groei op lange termijn te verhogen.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2022-29

Rapport

Maatschappelijke kosten en baten van Maastricht Aachen Airport

De provincie Limburg wil een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Welke groei wil de provincie mogelijk maken, of moet worden nagedacht over verkleining of sluiting van de luchthaven? De provincie heeft SEO gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2022-18

Rapport

Kosten en baten van web publications voor digitale archieven

De Koninklijke Bibliotheek beoogt digitale archieven beter toegankelijk te maken via het internet.

Kosten-batenanalyse

2021-117

Rapport

Beleidsdoorlichting Natuur en biodiversiteit 2015-2019

Doeltreffendheid en doelmatigheid van artikel 12 van de begroting van het Ministerie van LNV

Kosten-batenanalyse

2021-54

Rapport

Factsheets Discontovoet

SEO heeft een lijst met vragen en antwoorden opgesteld over de nieuwe discontovoeten van het Rijk.

Kosten-batenanalyse

2021-58

Rapport

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van luchtvaartbeleid.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2021-43, 2021-44, 2021-45

Rapport

Continuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraak

SEO heeft samen met AEF de effecten onderzocht van bezuinigingen en extra uitgaven bij politie, openbaar ministerie en rechtspraak in de periode 2010 – 2020.

Kosten-batenanalyse

2021-19

Rapport

Beoordeling onderbouwing bbp-effecten R&D&I voorstellen

In de komende vijf jaar stelt het kabinet € 20 miljard beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan het toekomstige en structurele verdienvermogen van Nederland. Erik Brouwer en Christiaan Behrens hebben een analyse gemaakt van de vijf Innovatie-voorstellen in deze eerste ronde van het Nationaal Groeifonds.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2021-20

Rapport

SEO-adviezen over bereikbaarheidsprojecten Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds bevat twintig miljard euro en wordt onder andere ingezet voor bereikbaarheid. SEO (Carl Koopmans) heeft vier voorstellen voor grootschalig openbaar vervoer geanalyseerd, en een voorstel om rivieren beter bevaarbaar te maken.

Kosten-batenanalyse

2021-24