Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Loonontwikkeling en AIQ in Nederland

De loonontwikkeling in Nederland volgt de arbeidsproductiviteitsgroei. De AIQ daalt licht over de tijd en is beperkt bruikbaar voor het beoordelen van de ontwikkeling van lonen en huishoudinkomens. De netto winstquote van het Nederlandse bedrijfsleven is vlak wat overeenkomt met een nagenoeg vlakke AIQ.

Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2023-54

Rapport

Stapeling maatregelen huurmarkt

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën heeft SEO economisch onderzoek onderzocht wat voor financiële effecten deze maatregelen hebben op partijen die overwegen woningen te kopen om te verhuren of reeds woningen bezitten die ze verhuren.

Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse Financiële markten

2023-22

Rapport

Evaluatie wet IKK

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. De wet heeft als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Doel van dit onderzoek is de Wet IKK te evalueren.

Kosten-batenanalyse Zorg

2022-32

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

Kosten en baten van Samen Recht Vinden

Stichting Samen Recht Vinden Zeeland (SRV) begeleidt sinds maart 2021 conflicten binnen een groot deel van de provincie Zeeland. Toepassing van een ‘MKBA als denkkader’ laat zien dat een betere kwaliteit van leven, als gevolg van een tijdige conflictoplossing, een belangrijke baat is van de dienstverlening van SRV. In sommige gevallen zijn er ook substantiële besparingen op de kosten van andere vormen van rechtshulp, zoals de advocatuur of professionele mediation.

Kosten-batenanalyse

2022-142

Rapport

Onafhankelijke beoordeling financieringsvoorstel van het AGRI3 fonds

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

Kosten-batenanalyse Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2019-76

Rapport

Kosten-batenanalyse Sociaal Innovatiefonds

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een fonds dat werkgevers ondersteunt bij het investeren in het tewerkstellen van groepen met een afstand tot de Arbeidsmarkt. Deze ex-ante kosten-batenanalyse geeft een overzicht van de brede (maatschappelijke) baten en kosten die via deze financieringen worden gerealiseerd.

Kosten-batenanalyse

2022-111

Rapport

Doorrekening voorstellen Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

SEO Economisch Onderzoek heeft in 2021 en 2022 de economische en maatschappelijke effecten van een aantal projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend.

Onderwijs Kosten-batenanalyse

2021-98 t/m 2021-104, 2023-04, 2023-06

Rapport

Economische beoordeling tweede ronde voorstellen Nationaal Groeifonds

SEO heeft onderzocht of investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds goed zijn onderbouwd. Het Groeifonds is bedoeld om de economische groei op lange termijn te verhogen.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2022-29

Rapport

Maatschappelijke kosten en baten van Maastricht Aachen Airport

De provincie Limburg wil een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Welke groei wil de provincie mogelijk maken, of moet worden nagedacht over verkleining of sluiting van de luchthaven? De provincie heeft SEO gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2022-18