Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Externe evaluatie van het Dutch Fund for Climate and Development

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA) heeft SEO in samenwerking met onze partner MDF een externe evaluatie uitgevoerd van het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD).

2024-51

Rapport

Evaluatie van het ‘Global Tax Program (GTP)’

In opdracht van de Wereldbank (WB) voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het Global Tax Program (GTP). Het evaluatieteam concludeerde dat het GTP een goed beheerd programma is en tot dusver goed heeft gepresteerd in het kader van de OESO-DAC evaluatiecriteria, ondanks de uitdagingen als gevolg van o.a. de COVID-19-pandemie.

2022-150

Rapport

Evaluatie van het ‘Revenue Mobilization Thematic Fund (RMTF)’

In opdracht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het Revenue Mobilization Thematic Fund (RMTF). Het evaluatieteam concludeerde dat het RMTF een goed beheerd programma is en tot dusver goed heeft gepresteerd in het kader van de OESO-DAC evaluatiecriteria, ondanks de uitdagingen als gevolg van o.a. de COVID-19-pandemie.

2022-129

Rapport

Onafhankelijke beoordeling financieringsvoorstel van het AGRI3 fonds

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds.

2019-76

Rapport

Making health businesses healthier

PharmAccess’ holistische aanpak van het ‘Healthy Business Development Programme’ heeft bijgedragen aan het verminderen van klinische, zakelijke en financiële tekortkomingen onder mkb’s in de Keniaanse private gezondheidszorg.

2021-36

Rapport

Evaluatie van FMO’s capaciteitsontwikkelingsfonds ‘B-CD’

Namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) voerde SEO de evaluatie uit van het fonds voor capaciteitsontwikkelings (‘B-CD’) dat de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO) beheerde tussen 2015 en 2020.

2020-74

Rapport

Evaluatie van ‘Programma Uitzending Managers’ (PUM), 2017 – 2020

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuza) heeft SEO een evaluatie uitgevoerd van het Programma Uitzending Managers (PUM), een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1978. Via PUM geven Nederlandse experts met ervaring in het bedrijfsleven op vrijwillige basis advies en training aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en bedrijfsondersteunende organisaties in ontwikkelingslanden.

2021-22

Rapport

Evaluation of the FMO-MASSIF Fund (2015-2019)

Op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voerde SEO de evaluatie 2015-2019 uit van het investeringsfonds ‘MASSIF’ dat de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO) namens de Nederlandse overheid beheert.

2020-83

Rapport

Strengthening tax systems in developing countries: policy evaluation

The Dutch Ministry of Foreign Affairs (MFA) commissioned SEO to carry out an evaluation of 1) the Dutch (inter)national tax policy as well as 2) the bilateral and multilateral capacity development activities supported by the Netherlands. De evaluatie toont aan dat ondanks verschillende hervormingen, Nederland nog steeds een rol speelt in wereldwijde belastingontwijking.

2021-129, 2021-130

Rapport

Evaluatie van FMO-investeringen in vier microfinancieringsinstellingen in Myanmar

Op verzoek van FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, heeft SEO een evaluatie uitgevoerd van FMO-investeringen in vier microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in Myanmar gedurende 2014-2020.

2020-63