Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

SEO en CE Delft brengen de arbeidsmarkt van de waterstoftransitie in kaart.

Duurzaamheid Arbeidsmarkt Energie Innovatie

2023-131

Rapport

Onderzoek naar de impact van R&D&I in het cybersecurity domein

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de impact van research, development en innovation in het cybersecurity domein.

Innovatie Mededinging en regulering

2023-120

Rapport

Nederlandse Innovatie Monitor 2023: Oververhitting in het Nederlandse Innovatielandschap

De Nederlandse Innovatie Monitor 2023 schetst de stand van zaken op het gebied van innovatie in ondernemend Nederland. Veel bedrijven hebben last van de verhitting op onder andere de arbeids- en grondstoffenmarkt en van de gestegen energieprijzen. Innovatieve activiteiten en duurzaamheidsambities komen daardoor onder druk te staan. Tegelijkertijd vormen cybercriminaliteit en digitale spionage groeiende bedreigingen.

Innovatie Duurzaamheid

2023-95

Rapport

Evaluatie energie-innovatie regelingen

SEO evalueert de economische impact van de Energie-Innovatieregelingen.

Energie Innovatie Duurzaamheid

2023-03

Rapport

Beleidsevaluatie subsidieregeling compensatie indirecte emissiekosten

SEO evalueert de subsidieregeling “Indirecte kostencompensatie EU ETS".

Duurzaamheid Innovatie Energie

2023-35

Rapport

Evaluatie energie-investeringsaftrek

SEO en CE Delft evalueren de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Innovatie Duurzaamheid

2023-28

Rapport

The Price of Net Zero

Flying NetZero-CO2 tegen 2050 verhoogt de uitgaven van de luchtvaartsector met € 820 miljoen aan duurzame vliegtuigbrandstoffen, operaties, luchtverkeersbeheer, nieuwe technologieën en vliegtuigen.

Mededinging en regulering Luchtvaart Innovatie Duurzaamheid

2023-17

Rapport

Het Nederlandse Innovatielandschap; de toekomst tegemoet

Hoe innovatief is het Nederlandse bedrijfsleven?

Innovatie Duurzaamheid

2022-86

Rapport

Economische beoordeling tweede ronde voorstellen Nationaal Groeifonds

SEO heeft onderzocht of investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds goed zijn onderbouwd. Het Groeifonds is bedoeld om de economische groei op lange termijn te verhogen.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2022-29

Rapport

Literatuurstudie impliciete overheidsgarantie banken

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om een literatuuroverzicht te maken van empirische economische studies die een kwantitatieve analyse maken van de omvang van de impliciete subsidies die zowel Europese als niet-Europese banken ontvangen.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-73