Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Beleidstheorie LEV

SEO stelt een beleidstheorie op voor het kader lichte elektrische voertuigen.

2022-40

Rapport

Groeimarkten voor Nederland

Op basis van 50 internationale trends en de 20 sterkste sectoren van Nederland, zijn 12 potentiële groeimarkten die het Nederlandse verdienvermogen in de nabije toekomst zullen ondersteunen geïdentificeerd.

Duurzaamheid en klimaat

2023-156

Rapport

Monitor ondernemingsklimaat 2023

Uit de eerste Monitor Ondernemingsklimaat blijkt dat Nederland beschikt over een solide ondernemingsklimaat, maar dat bedrijven zich zorgen maken over de houdbaarheid daarvan.

2023-107

Rapport

Evaluatie van de Innovatiebox 2010-2019

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën hebben SEO Economisch Onderzoek en Dialogic de evaluatie uitgevoerd van de innovatiebox. De regeling is grotendeel doeltreffend in het bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. De regeling is beperkt doeltreffend in het stimuleren van innovatieve activiteiten.

2023-125

Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

SEO en CE Delft brengen de arbeidsmarkt van de waterstoftransitie in kaart.

2023-131

Rapport

Onderzoek naar de impact van R&D&I in het cybersecurity domein

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de impact van research, development en innovation in het cybersecurity domein.

2023-120

Rapport

Nederlandse Innovatie Monitor 2023: Oververhitting in het Nederlandse Innovatielandschap

De Nederlandse Innovatie Monitor 2023 schetst de stand van zaken op het gebied van innovatie in ondernemend Nederland. Veel bedrijven hebben last van de verhitting op onder andere de arbeids- en grondstoffenmarkt en van de gestegen energieprijzen. Innovatieve activiteiten en duurzaamheidsambities komen daardoor onder druk te staan. Tegelijkertijd vormen cybercriminaliteit en digitale spionage groeiende bedreigingen.

2023-95

Rapport

Evaluatie energie-innovatie regelingen

SEO evalueert de economische impact van de Energie-Innovatieregelingen.

2023-03

Rapport

Beleidsevaluatie subsidieregeling compensatie indirecte emissiekosten

SEO evalueert de subsidieregeling “Indirecte kostencompensatie EU ETS".

2023-35

Rapport

Evaluatie energie-investeringsaftrek

SEO en CE Delft evalueren de Energie-investeringsaftrek (EIA).

2023-28