Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsmarktbehoefte hbo-masters in Noord-Brabant

De groei in het aantal hbo-masterstudenten biedt mogelijkheden voor nieuwe, arbeidsmarktrelevante hbo-masters in het opleidingsaanbod.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2021-05

Rapport

Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren

Dit onderzoek kijkt ook naar de verschillende manieren waarop het aandeel (potentieel) kwetsbare jongeren dat wordt bereikt met het voorgestelde LKV jongeren, verhoogd kan worden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-18

Rapport

Loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren in 2019

Dit onderzoek levert actuele informatie over de feitelijke bruto uurlonen van werknemers in het onderwijs ten opzichte van de best vergelijkbare medewerkers in private sectoren en overige (overheids)sectoren.

Arbeidsmarkt Onderwijs
Rapport

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarktpositie van jonge werkenden

Baankansen jonge werkenden zijn hersteld, mobiliteit in meest getroffen sectoren is toegenomen

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-71

Rapport

Studie & Werk 2021

De coronapandemie heeft weinig invloed gehad op de startpositie van hbo- en wo’ers die in het studiejaar 2018-2019 afstudeerden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-69

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-49

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

Kwaliteit representativiteitsopgaven 2017-2020

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een evaluatie uitgevoerd naar de kwaliteit van de representativiteitsopgaven bij AVV-verzoeken. Het onderzoek laat tekortkomingen in de opgaven zien en biedt handvatten aan voor het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de mogelijkheden tot het gebruik van alternatieve bronnen en in de vereisten vanuit de AVG-wetgeving.

Arbeidsmarkt

2021-37

Rapport

Verkenning algemene beroependatabase voor experimenten re-integratie tweede spoor

Dit onderzoek gaat in op de vraag welke bestaande beroependatabases met fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens er zijn én of het zinvol is om een algemene beroependatabase te ontwikkelen om de re-integratie van werknemers in het tweede spoor te ondersteunen.

Arbeidsmarkt

2020-101

Rapport

Notitie ‘Activering en bescherming in de sociale zekerheid’

Om het aantal flexibele contracten te verminderen is er een roep om de werkgeversverplichtingen bij vaste contracten te verminderen. Wat zijn daar de effecten van?

Zorg Sociale ongelijkheid Arbeidsmarkt

2021-08