Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Meting kluseconomie

In deze notitie wordt de stand van zaken met betrekking tot de omvang en potentie van de kluseconomie in Nederland gedefinieerd en geïnventariseerd. Tevens worden de werkpraktijk en kenmerken van klussers in beeld gebracht.

Arbeidsmarkt

2020-04

Rapport

Evaluerend advies Techniekpact 2013-2020

Dit rapport bevat het evaluerend advies over het Techniekpact, uitgevoerd ten behoeve van een toekomstig kabinet.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-49

Rapport

Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Wet werk en zekerheid heeft kloof tussen vaste en flexibele werknemers (iets) kleiner gemaakt.

Arbeidsmarkt

2020-18

Rapport

Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

De WW-maatregelen in de Wwz hebben (tot nu toe) een zeer beperkte activerende werking.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2020-17

Rapport

Effecten van maatregelen ontslag in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

Hervorming ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid heeft ontslag niet goedkoper of sneller gemaakt.

Arbeidsmarkt

2020-16

Rapport

Effecten van maatregelen flexibele arbeid in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport evaluatie Wwz

Verkorting ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid heeft geleid tot grotere doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten.

Arbeidsmarkt

2020-15

Rapport

Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomst.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten Arbeidsmarkt

2020-33

Rapport

Studie & Werk 2020

Afgestudeerde hbo’ers en wo’ers hadden te maken met een gunstige arbeidsmarkt toen begin 2020 het coronavirus uitbrak

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-46

Rapport

De kosten en baten van een RI&E voor MKB-werkgevers

Op termijn zijn de baten van het hebben van een actuele RI&E voor MKB-werkgevers waarschijnlijk hoger dan de kosten. Het hebben van een RI&E hangt positief samen met het nemen van maatregelen omtrent arbeidsveiligheid.

Arbeidsmarkt

2019-103

Rapport

De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt

Er bestaan een jaar na afstuderen relatief grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-05