Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’

Dit onderzoek bevat een kwalitatieve evaluatie van de eerste openstelling van regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’. De evaluatie richt zich op de redenen van onderbenutting na eerste openstelling eind 2021 en bevat lessen om bij een volgende openstelling een groter aantal bedrijven te bereiken.

Financiële markten Arbeidsmarkt

2022-51

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs
Rapport

Digitale werving en selectie

In de wervingsfase is het (indirect) gebruik van algoritmes de standaard, doordat werkgevers veelvuldig via sociale media of online HR-platforms vacatures verspreiden of actief naar kandidaten zoeken. Ruim één op de tien (vooral grotere) werkgevers zet algoritmes in bij het selecteren en beoordelen van kandidaten via geautomatiseerde voorselecties en/of (competentie)testen.

Arbeidsmarkt

2022-62

Rapport

Benchmark jongeren in de bijstand

De benchmark biedt gemeenten informatie over de duurt tot uitstroom, uitstroomrichting en duurzaamheid van uitstroom van jongeren in de bijstand. Dat maakt het mogelijk voor gemeenten om voor verschillende bijstandsgerechtigden en interventies de uitkomsten van re-integratieactiviteiten te benchmarken: stromen de jongeren die deelnemen sneller, vaker en duurzamer uit de uitkering dan gemiddeld in de gemeente?

Arbeidsmarkt

2022-97

Discussion paper

The causal effect of paternity leave on the gender earnings gap: evidence from the Netherlands

This paper analyses the causal impact of paternity leave on the household income shares of mothers. We conclude that that paternity leave does not improve the mother’s income share and, in that sense, does not reduces the gender earnings gap.

Arbeidsmarkt

97

Rapport

Arbeidsmarktkrapte

De krapte in de techniek- en energiesector blijft tot en met 2030 bestaan. Deze krapte vormt een belemmering voor het realiseren van maatschappelijke en economische transities. De techniek- en energiesector zijn relatief conjunctuurgevoelige sectoren. Oplossingsrichtingen bestaan uit het verhogen van de arbeidsproductiviteitsgroei, het scholen en behouden voor de sectoren van meer jongeren en uit arbeidsmigratie.

Arbeidsmarkt Energie

2022-83

Rapport

Werken via Temper

In dit rapport wordt de mate van vrije vervanging via het platform Temper onderzocht. Het gaat om vervanging op het moment dat een opdrachtnemer de aangenomen opdracht niet kan of wil vervullen. Hierbij kijken we naar hoe vaak opdracht-nemers zich laten vervangen, door wie ze zich laten vervangen en wat de rol van de opdrachtgever is.

Arbeidsmarkt

2022-41

Rapport

Arbeidsmigratie in 2030

Aantal arbeidsmigranten in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen en zal, afhankelijk van welk scenario men kiest, tot 2030 verder stijgen tot 850 duizend of 1,2 miljoen werknemers.

Arbeidsmarkt

2022-61

Rapport

Doorrekening voorstellen Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

SEO Economisch Onderzoek heeft de economische en maatschappelijke effecten van zeven projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend.

Onderwijs Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2021-98 t/m 2021-104

Rapport

Evaluatie Social Impact Bond (SIB) ‘Joining Forces’

Het Ministerie van Defensie hanteert sinds juli 2019 een volledig nieuwe aanpak voor de re-integratie van langdurig zieke militairen. SEO evalueert deze nieuwe aanpak in een meerjarig onderzoek. De tussentijdse resultaten suggereren dat de aanpak effectief is in het bereiken van de beoogde doelstellingen. Re-integranten komen vaker en sneller aan werk dan voorheen en het aantal loonsancties is minder.

Arbeidsmarkt

2022-06