Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Discussion paper

A letter experiment to increase take-up of wage subsidies by employers

This paper analyzes the effect of a large-scale randomized letter experiment nudging employers to take up a wage subsidy for previously older unemployed.

Arbeidsmarkt

98

Rapport

Scholing en training voor werkenden

Scholing en training voor werkenden heeft baat bij een gelijk speelveld tussen publieke en private opleiders

Onderwijs Arbeidsmarkt

2022-48

Rapport

Evaluatie Play to Work

Play to Work biedt mbo'ers een laagdrempelige manier van solliciteren en maakt gebruik van soft skills matching om objectiviteit in het sollicitatieproces te waarborgen. PTW bevordert de positie van mbo-afgestudeerden op de arbeidsmarkt, maar moet groeien in het aantal aangeboden vacatures om nog succesvoller te worden.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2023-24

Rapport

Evaluatie Social Impact Bond ‘Joining Forces’, tweede tussenrapport

Het Ministerie van Defensie hanteert sinds juli 2019 een volledig nieuwe aanpak voor de re-integratie van langdurig zieke militairen. SEO evalueert deze nieuwe aanpak in een meerjarig onderzoek. De tussentijdse resultaten suggereren dat de aanpak effectief is in het bereiken van de beoogde doelstellingen. Re-integranten komen vaker en sneller aan werk dan voorheen en het aantal loonsancties is minder.

Arbeidsmarkt

2023-15

Rapport

Uitzendmonitor 2022 Light

Deze nieuwe versie van de Uitzendmonitor beschrijft de omvang en ontwikkeling van uitzendwerk over de periode 2007-2021 (alleen tabellen en figuren).

Arbeidsmarkt

2023-12

Rapport

Het proces van stagematching in het mbo

De meeste studenten moeten zelf bij een leerbedrijf solliciteren om een stage te krijgen. Matching door de school gebeurt veel minder, en vrijwel alleen in de sector Zorg, welzijn en sport.

Onderwijs Arbeidsmarkt Sociale ongelijkheid

2023-14

Rapport

Macrodoelmatigheid Master Data Science & Business Analytics

De ontwikkelingen in zowel vraag als aanbod van afgestudeerden, van aan de nieuwe Masteropleiding Data Science & Business Analytics verwante opleidingen, wijzen erop dat er ruimte is voor deze nieuwe Masteropleiding.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2022-87

Rapport

Arbeidsaanbod infrasector

Dit onderzoek brengt voor de infrasector het huidige en het verwachte toekomstige arbeidsaanbod vanuit opleidingen, zijinstroom en arbeidsmigratie in beeld.

Arbeidsmarkt

2023-11

Rapport

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte liggen in het stimuleren van arbeidsmobiliteit, het inzetten van onbenut arbeidspotentieel en de groei van arbeidsproductiviteit.

Arbeidsmarkt

2023-16

Rapport

Monitor Genderdiversiteit

In opdracht van OCW monitort SEO jaarlijks de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. In 2022 stijgt het aandeel vrouw van 35 naar 37 procent. Tegelijkertijd zien we grote verschillen binnen de sector. Dit benadrukt de noodzaak om verder te kijken dan gemiddelden.

Arbeidsmarkt Sociale ongelijkheid

2022-141