Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Uitzendmonitor 2021

De Uitzendmonitor 2021 beschrijft de omvang en ontwikkeling van uitzendwerk en gaat specifiek in op de rol van de uitzendbranche tijdens de covid -pandemie.

Arbeidsmarkt

2022-28

Rapport

Goed werkgeverschap voor kortverblijvende arbeidsmigranten

Uit een representatieve enquête blijkt dat de meerderheid van kortverblijvende arbeidsmigranten in Nederland overwegend te maken heeft met goed werkgeverschap, bij een minderheid is dat op meerdere aspecten niet het geval.

Arbeidsmarkt

2022-14

Rapport

Monitor aanpak jeugdwerkloosheid

Deze monitor geeft een periodiek beeld van de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van (specifieke groepen) jongeren.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-33

Rapport

Inzicht in skills

Deze verkenning biedt inzicht in welke skills-initiatieven in Nederland actief zijn en welke lessen zij bieden om de realisatie van een op skills gerichte arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-05

Rapport

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarktpositie van jonge werkenden

Baankansen jonge werkenden zijn hersteld, mobiliteit in meest getroffen sectoren is toegenomen

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-71

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-49

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Arbeidsmarkt Financiële markten

2021-123

Rapport

Arbeidsmarktbehoefte hbo-masters in Noord-Brabant

De groei in het aantal hbo-masterstudenten biedt mogelijkheden voor nieuwe, arbeidsmarktrelevante hbo-masters in het opleidingsaanbod.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2021-05

Rapport

Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren

Dit onderzoek kijkt ook naar de verschillende manieren waarop het aandeel (potentieel) kwetsbare jongeren dat wordt bereikt met het voorgestelde LKV jongeren, verhoogd kan worden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-18