Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomst.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten Arbeidsmarkt

2020-33

Rapport

Economisch beleid na de noodmaatregelen

(Post)coronabeleid op korte, middellange en lange termijn.

Financiële markten

2020-47

Rapport

Evaluatie heffingsverminderingen verhuurderheffing

De heffingsvermindering bij de verhuurderheffing heeft geen aantoonbaar causaal effect op het investeringsgedrag van verhuurders.

Financiële markten

2019-110

Rapport

Kosten en baten van aliasgebruik in het betalingsverkeer

Grootschalig aliasgebruik verlaagt overstapdrempels en stimuleert concurrentie in betalingsverkeer. Marktbrede adoptie van een robuust alias leidt zo tot baten, maar gaat gepaard met hoge eenmalige kosten de gehele betaalketen.

Financiële markten

2020-02

Rapport

Modellen voor bestendig inkomen

Zijn er empirische modellen te ontwikkelen voor een meer toekomstgerichte beoordeling van kredietwaardigheid en kredietrisico’s, en is het nodig hierbij onderscheid te maken tussen de (potentiële) doelgroepen?

Financiële markten

2019-62

Rapport

Doelgroepen voor de NHG

Welke (potentiële) doelgroepen van de NHG kunnen gedefinieerd worden, hoe groot zijn deze groepen en wat is hun samenstelling?

Financiële markten

2018-97

Rapport

Werking en effectiviteit van de NHG

De Nationale Hypotheek Garantie kent verschillende doelgroepen. Uit deze analyse blijkt de garantie vooral van waarde voor starters. Andere potentiele doelgroepen zijn senioren en ondernemers.

Financiële markten

2019-63

Rapport

Prijsregulering

Dit rapport bevat de in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerde economische analyse van de 'noodknop middenhuur'.

Financiële markten

2019-38

Rapport

Assessment of DSTA’s 2016-2019 Risk Framework and Funding Policy

Het Ministerie van Financiën beheert de staatsschuld. Dit onderzoek bespreekt of ze dat op een efficiënte manier tegen laag risico uitvoeren.

Financiële markten

2019-20

Rapport

Financiële gevolgen herinrichting loterijenmarkt

SEO onderzoekt de financiële gevolgen van het afschaffen van het wettelijke monopolie voor de lotto.

Financiële markten Mededinging en regulering

2019-90