Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Monitor Code Pensioenfondsen boekjaar 2019

De naleving van de Code Pensioenfondsen is met 98,5 procent hoog, dit is een verbetering ten opzichte van 2014. De naleving bij diversiteitsnormen blijft een aandachtspunt. Fondsen reflecteren ook in bredere zin op de Code in de jaarverslagen en waarderen bijvoorbeeld de concrete handvatten die de Code biedt.

Corporate Governance Financiële markten

2020-76

Rapport

Monitor Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2019

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2019, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Financiële markten

2020-75

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2020

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Innovatie Arbeidsmarkt Financiële markten

2020-96

Rapport

De economische waarde van creditmanagement

SEO brengt in opdracht van VCMB de economische waarde van creditmanagement in kaart.

Financiële markten

2020-21

Rapport

Normering winstuitkering zorg

Het is mogelijk om randvoorwaarden te stellen aan de financiële gezondheid van een zorgaanbieder en een norm te stellen voor een maatschappelijk aanvaardbare winstuitkering. Hieraan zitten wel mitsen en maren.

Zorg Arbeidsmarkt Financiële markten

2020-67

Rapport

Evaluatie Kifid

In opdracht van het Ministerie van Financiën heeft SEO het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) geëvalueerd op onafhankelijkheid, borging consumentenbelangen, doelmatigheid en kosten.

Financiële markten

2020-66

Rapport

Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomst.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten Arbeidsmarkt

2020-33

Rapport

Economisch beleid na de noodmaatregelen

(Post)coronabeleid op korte, middellange en lange termijn.

Financiële markten

2020-47

Rapport

Evaluatie heffingsverminderingen verhuurderheffing

De heffingsvermindering bij de verhuurderheffing heeft geen aantoonbaar causaal effect op het investeringsgedrag van verhuurders.

Financiële markten

2019-110

Rapport

Kosten en baten van aliasgebruik in het betalingsverkeer

Grootschalig aliasgebruik verlaagt overstapdrempels en stimuleert concurrentie in betalingsverkeer. Marktbrede adoptie van een robuust alias leidt zo tot baten, maar gaat gepaard met hoge eenmalige kosten de gehele betaalketen.

Financiële markten

2020-02