Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Is de retailsector klaar voor de toekomst?

Het consumentengedrag verandert snel. Dit rapport analyseert de belangrijkste uitdagingen, randvoorwaarden en succesfactoren op weg naar een toekomstbestendige retailsector.

Mededinging en regulering Innovatie Financiële markten

2021-91

Rapport

Rechtsbijstand en vrije keuzerecht

Keuze voor eigen advocaat dreigt rechtsbijstandsverzekering onbetaalbaar te maken

Financiële markten Mededinging en regulering

2021-81

Rapport

Illegale trustdienstverlening

Voor het ministerie van Financiën heeft SEO een schatting gemaakt van de omvang van de illegale trustsector en de aard van de illegale dienstverlening kwalitatief in kaart gebracht.

Financiële markten

2021-01

Rapport

Evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning

Schenkingen onder de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 en 2018 hebben de totale hypotheekschuld in Nederland met hoogstens drie promille verlaagd. Onderwaterproblematiek speelt in deze jaren nauwelijks. Bovendien bereikt de schenkingsvrijstelling huishoudens met een relatief gunstige financiële uitgangssituatie.

Financiële markten

2021-33

Rapport

Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Deze gedragscode geldt voor alle banken die lid zijn van de NVB en actief zijn op het gebied van kredietverlening aan het kleinzakelijke segment. De gedragscode zet op een rij wat kleinzakelijke klanten van hun bank mogen verwachten tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces. Deze monitor over 2020 is een herhaling van eerdere de monitors uit 2018 en 2019

Financiële markten

2021-10

Rapport

Effecten verlaging maximale kredietvergoeding

Een verlaging van de maximale kredietvergoeding op consumptief krediet raakt vooral het aanbod van kleinere kredieten. Omdat bij kleine kredietbedragen een verlaging van de rente in euro’s weinig verschil maakt, is er waarschijnlijk geen effect op de vraag naar consumptief krediet. Indien ook grotere kredieten worden geraakt door de verlaging, treden er waarschijnlijk wel vraageffecten op.

Financiële markten

2020-91

Rapport

Notitie ‘Gulden financieringsregel’

De centrale vraag in dit onderzoek is of de gulden financieringsregel bijdraagt om investeringen en transformaties te realiseren om de doelen van verbeterd verdienvermogen, een inclusieve samenleving en een leefbaar Nederland te bereiken.

Financiële markten

2020-93

Rapport

Monitor Code Pensioenfondsen boekjaar 2019

De naleving van de Code Pensioenfondsen is met 98,5 procent hoog, dit is een verbetering ten opzichte van 2014. De naleving bij diversiteitsnormen blijft een aandachtspunt. Fondsen reflecteren ook in bredere zin op de Code in de jaarverslagen en waarderen bijvoorbeeld de concrete handvatten die de Code biedt.

Corporate Governance Financiële markten

2020-76

Rapport

Monitor Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2019

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2019, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Financiële markten Corporate Governance

2020-75

Rapport

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2020

SEO levert een flinke bijdrage aan de jaarlijkse Economische Verkenningen voor de Metropoolregio Amsterdam

Innovatie Arbeidsmarkt Financiële markten

2020-96