Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

Evaluatie Regeldruk AMLD5

De invoering van de AMLD5-regelgeving om witwassen bij cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars tegen te gaan, ging gepaard met regeldrukkosten. In de cryptosector zijn deze regeldrukkosten relatief hoger voor kleine ondernemingen dan voor grote ondernemingen.

Financiële markten

2022-117

Rapport

De markt voor PPI’s

Dit onderzoek gaat in op ontwikkelingen in de periode 2014-2022, de rol van premiepensioeninstellingen (PPI’s) in de huidige pensioenmarkt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten

2022-120

Rapport

VCMB Waardenonderzoek 2022

Creditmanagement is het proces van kredietverlening tot het innen van krediet. Door risicobeheersing, informatieverstrekking en incassotrajecten is slechts 0,8 procent van het totale kredietrisico oninbaar.

Financiële markten

2023-13

Rapport

Geo-economische monitor

De pilot van de geo-economische monitor heeft als doel om op geaggregeerd niveau een beter beeld te geven van de relevante problematiek en om waar mogelijk datagedreven handvatten te bieden om ervoor te zorgen dat het debat over strategische afhankelijkheden is gebaseerd op feitelijke informatie.

Financiële markten

2022-109

Rapport

De toekomst van de trustsector

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Financiën het onderzoek naar de toekomst van de trustsector uitgevoerd. De door het ministerie van Financiën geformuleerde hoofdvraag van dit onderzoek is: Is bij trustdienstverlening de integriteit voldoende te waarborgen?

Financiële markten

2022-85

Rapport

Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid 2022

De Rijksbrede Risicoanalyse geeft een overzicht van een breed scala aan dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op het Koninkrijk der Nederlanden. In analyse zijn meer dan zestig scenario's uitgewerkt in negen dreigingsthema's: van infectieziekten en cyberdreigingen tot economische dreigingen en klimaat- en natuurrampen. Elk scenario gaat in op de nationale veiligheidsbelangen: territoriale, fysieke, economische, en ecologische veiligheid, en ook sociale & politieke stabiliteit, en internationale rechtsorde & stabiliteit.

Financiële markten Internationale Economie Energie
Rapport

Evaluatie eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’

Dit onderzoek bevat een kwalitatieve evaluatie van de eerste openstelling van regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’. De evaluatie richt zich op de redenen van onderbenutting na eerste openstelling eind 2021 en bevat lessen om bij een volgende openstelling een groter aantal bedrijven te bereiken.

Financiële markten Arbeidsmarkt

2022-51

Rapport

Controle en advies bij accountantsorganisaties

Bij een audit-only model zijn de controletak en adviestak van accountantsorganisaties gesplitst worden. Een structurele splitsing heeft waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen voor de controlekwaliteit. Een goed vormgegeven operationele splitsing kan wel de controlekwaliteit verhogen. Het bevorderen van transparantie is een ‘no regret’ optie.

Financiële markten

2022-58

Rapport

Evaluatie Qredits

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO economisch onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid van het microfinancieringsbeleid via Qredits geevalueerd. Qredits is sinds de laatste evaluatie in 2016 in alle opzichten gegroeid. Hiermee bevordert Qredits de toegang tot financiering voor starters en kleine ondernemers. De verstrekte kredieten hebben bovendien een positief effect op de omzet, winst en werkgelegenheid van ondernemers.

Financiële markten

2022-07