Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’

Dit onderzoek bevat een kwalitatieve evaluatie van de eerste openstelling van regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’. De evaluatie richt zich op de redenen van onderbenutting na eerste openstelling eind 2021 en bevat lessen om bij een volgende openstelling een groter aantal bedrijven te bereiken.

Financiële markten Arbeidsmarkt

2022-51

Rapport

Controle en advies bij accountantsorganisaties

Bij een audit-only model zijn de controletak en adviestak van accountantsorganisaties gesplitst worden. Een structurele splitsing heeft waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen voor de controlekwaliteit. Een goed vormgegeven operationele splitsing kan wel de controlekwaliteit verhogen. Het bevorderen van transparantie is een ‘no regret’ optie.

Financiële markten

2022-58

Rapport

Evaluatie Qredits

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO economisch onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid van het microfinancieringsbeleid via Qredits geevalueerd. Qredits is sinds de laatste evaluatie in 2016 in alle opzichten gegroeid. Hiermee bevordert Qredits de toegang tot financiering voor starters en kleine ondernemers. De verstrekte kredieten hebben bovendien een positief effect op de omzet, winst en werkgelegenheid van ondernemers.

Financiële markten

2022-07

Rapport

Evaluatie fbi en vbi

In opdracht van het Ministerie van Financiën is door SEO economisch onderzoek onderzocht in hoeverre het fbi-regime en de vbi-regime doeltreffend en doelmatig zijn. Doeltreffendheid betreft daarbij de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd, terwijl doelmatigheid ziet op de mate waarin het door beleidsmakers beoogde effect tegen zo min mogelijk kosten en ongewenste neveneffecten wordt bewerkstelligd.

Financiële markten

2022-68

Rapport

De waarde van woningen in verhuurde staat

Door huurbescherming kan de waarde van een woning in verhuurde staat onder de WOZ-waarde liggen. De leegwaarderatiotabel in de vermogensrendementsheffing die hiervoor corrigeert, is echter niet actueel. Hierdoor betalen eigenaren van huurwoningen jaarlijks ongeveer 80 miljoen euro te weinig belasting in box 3.

Financiële markten

2022-50

Rapport

Algemene economische impactanalyse HVP Nederland

In opdracht van het ministerie van Financiën maakten Ecorys en SEO Economisch Onderzoek een algemene economische impactanalyse van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

Financiële markten

2022-72

Rapport

Evaluatie PSD2

PSD2 draagt bij aan meer concurrentie op de markt voor betaaldiensten en aan een gelijker speelveld tussen aanbieders. Het gebruik van PSD2-diensten is echter nog beperkt. PSD2 bevat adequate waarborgen voor gegevensbescherming. Wel zijn er enkele aandachtspunten voor de wetgever en toezichthouders.

Financiële markten

2022-65

Rapport

Proportionaliteitstoets AFM

In opdracht van de AFM heeft SEO onderzoek gedaan naar de proportionaliteit van de door de AFM gevraagde uitbreiding van het kostenkader voor de transitiefase van het pensioenstelsel in de periode 2023-2026.

Financiële markten

2022-63

Rapport

Spurring entrepreneurship in Sint Maarten

In december 2020 hebben Sint-Maarten en Nederland overeenstemming bereikt over het Landenpakket Sint Maarten. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO), in samenwerking met Economisch Bureau Amsterdam (EBA) en Tackling Law, heeft geleid tot vijf prioritaire beleidspakketten. Deze pakketten bevatten bijbehorende beleidsmaatregelen die de knelpunten en aandachtspunten aanpakken die Sint-Maarten op korte, middellange en lange termijn kan nemen om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Financiële markten Internationale Economie

2022-44

Rapport

Quickscan genderdiversiteit in de (semi-)publieke sector

Financiële markten

2021-106