Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Economische gevolgen verdwijnen vergoeding vitamine D

Als de vergoeding van vitamine D uit het basispakket voor de zorgverzekering wegvalt, dan nemen de kosten voor de gebruiker toe met 70 tot 904 euro per jaar. Voor gebruikers van combipreparaten ligt dit tussen de 67 en 390 euro. 25 procent van de gebruikers van vitamine D heeft een gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van 14,5 duizend euro per jaar.

Zorg

2022-21

Rapport

Voor welk ziekenhuis kiezen patiënten?

Bij de keuze voor een ziekenhuis is nabijheid voor patiënten de belangrijkste factor. Kwaliteit doet er ook toe, maar mensen reizen hiervoor niet meer dan een paar minuten extra. Verzekeraars kunnen van waardegedreven zorginkoop geen grote effecten verwachten wat betreft het aantal patiënten dat naar de ziekenhuizen gaat waarmee ze afspraken maken.

Zorg

2021-113

Rapport

Kosteneffectiviteit vitamine D-supplementen: Literatuuronderzoek

Vitamine D-supplementen in combinatie met calcium zijn effectief in het verminderen van de ziektelast van osteoporose.

Zorg

2022-02

Rapport

Buitenlandse seizoenarbeiders in de risicoverevening

Zorgverzekeraars ontvangen te veel compensatie voor niet-ingezeten buitenlandse seizoenarbeiders en te weinig voor overige niet-ingezetenen. Het verschil hiertussen is ongeveer vijfhonderd euro per verzekerdenjaar. De verevening tussen verzekeraars kan aanzienlijk beter, als de systematiek rekening houdt met het kenmerk buitenlandse seizoenarbeider. Per 2022 wordt het model hierop aangepast.

Zorg

2021-109, 2022-01

Rapport

Beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken

Het verbod op verkoop van tabak voor supermarkten en de verdere beperking van de verkoop van tabak tot tabaksspeciaalzaken leiden tot een sterke daling van het aantal verkooppunten.

Zorg

2021-108

Rapport

Waterpijpgebruik en het rookverbod

Een scenario waarin een rookverbod gaat gelden op waterpijpen in de horeca is makkelijk te handhaven en leidt tot een daling van het aantal rokers met naar schatting 30.000.

Zorg

2021-65

Rapport

Economische effecten van migraine

De economische kosten van migraine bedragen € 2,3 tot € 4,2 miljard per jaar voor de Nederlandse samenleving. Het gaat om kosten van productieverlies door ziekteverzuim en verminderde productiviteit op het werk. Dit is berekend door SEO Economisch Onderzoek op verzoek van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet.

Zorg

2021-42

Rapport

Beschikbaarheid van alcohol

Minder brede beschikbaarheid van alcohol kan drankgebruik en alcoholgerelateerde schade beperken. Voor een aantal beleidsopties onderzocht in dit rapport zijn er onder de Nederlandse bevolking meer voor- dan tegenstanders. De meeste tegenstanders behoren niet tot de doelgroep van het Nationaal Preventieakkoord.

Zorg

2020-90

Rapport

Notitie ‘Activering en bescherming in de sociale zekerheid’

Om het aantal flexibele contracten te verminderen is er een roep om de werkgeversverplichtingen bij vaste contracten te verminderen. Wat zijn daar de effecten van?

Zorg Sociale ongelijkheid Arbeidsmarkt

2021-08

Rapport

Gezondheidsproblemen personen met een lage sociaal-economische status

Mensen met een lage SES hebben vaker risicofactoren voor gezondheidsproblemen, meer gezondheidsproblemen en hogere maatschappelijke kosten dan de groep met een hoge SES.

Zorg Sociale ongelijkheid

2021-07