Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Brede baten schuldhulpverlening

Vooronderzoek naar mogelijkheden voor een causale effectmeting.

Zorg

2021-118

Rapport

Druk in het voortgezet onderwijs

Bijna de helft van ondervraagde scholieren voelt veel druk door het schoolwerk dat ze moeten doen. Dit komt volgens hen vooral door toetsen, cijfers en huiswerk. Scholen en ouders zien de druk vanuit de samenleving om te presteren als belangrijkste oorzaak.

Onderwijs Zorg

2021-56

Rapport

Evaluatie toeslagenstelsel

Hoe ervaart de burger het toeslagenstelsel, wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken en hoe kan het huidige toeslagenstelsel voor de burger worden verbeterd?

Zorg

2022-123

Rapport

Factsheet verkooppunten tabak ultimo 2021

Eind 2021 werd er op bijna 9.700 locaties tabak verkocht. Dit is een afname van tussen de één en de drie procent ten opzichte van 2020.

Zorg Sociale ongelijkheid

2022-143

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2023

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2023. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2021. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2022-103

Rapport

Economische gevolgen verdwijnen vergoeding vitamine D

Als de vergoeding van vitamine D uit het basispakket voor de zorgverzekering wegvalt, dan nemen de kosten voor de gebruiker toe met 70 tot 904 euro per jaar. Voor gebruikers van combipreparaten ligt dit tussen de 67 en 390 euro. 25 procent van de gebruikers van vitamine D heeft een gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van 14,5 duizend euro per jaar.

Zorg

2022-21

Rapport

Voor welk ziekenhuis kiezen patiënten?

Bij de keuze voor een ziekenhuis is nabijheid voor patiënten de belangrijkste factor. Kwaliteit doet er ook toe, maar mensen reizen hiervoor niet meer dan een paar minuten extra. Verzekeraars kunnen van waardegedreven zorginkoop geen grote effecten verwachten wat betreft het aantal patiënten dat naar de ziekenhuizen gaat waarmee ze afspraken maken.

Zorg

2021-113

Rapport

Kosteneffectiviteit vitamine D-supplementen: Literatuuronderzoek

Vitamine D-supplementen in combinatie met calcium zijn effectief in het verminderen van de ziektelast van osteoporose.

Zorg

2022-02

Rapport

Buitenlandse seizoenarbeiders in de risicoverevening

Zorgverzekeraars ontvangen te veel compensatie voor niet-ingezeten buitenlandse seizoenarbeiders en te weinig voor overige niet-ingezetenen. Het verschil hiertussen is ongeveer vijfhonderd euro per verzekerdenjaar. De verevening tussen verzekeraars kan aanzienlijk beter, als de systematiek rekening houdt met het kenmerk buitenlandse seizoenarbeider. Per 2022 wordt het model hierop aangepast.

Zorg

2021-109, 2022-01

Rapport

Beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken

Het verbod op verkoop van tabak voor supermarkten en de verdere beperking van de verkoop van tabak tot tabaksspeciaalzaken leiden tot een sterke daling van het aantal verkooppunten.

Zorg

2021-108