Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

The Price of Net Zero

Flying NetZero-CO2 tegen 2050 verhoogt de uitgaven van de luchtvaartsector met € 820 miljoen aan duurzame vliegtuigbrandstoffen, operaties, luchtverkeersbeheer, nieuwe technologieën en vliegtuigen.

Mededinging en regulering Luchtvaart Innovatie

2023-17

Rapport

Berekening index inboedelwaarde

Het Verbond van Verzekeraars publiceert jaarlijks de inboedelindex op haar website en een bijbehorend bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter. De berekening laat zien dat het indexcijfer over 2023 procentueel aanzienlijk is gestegen ten opzichte van 2022.

Mededinging en regulering

2022-121

Rapport

Economische effecten tolkenscenario’s

SEO brengt de (economische) prikkels en de te verwachten effecten in kaart in de tolkenmarkt van vier mogelijke aanpassingen in de huidige aanbestedingssystematiek.

Mededinging en regulering

2022-20

Rapport

Marktonderzoek incassobranche

SEO brengt incassomarkt in kaart

Mededinging en regulering

2022-13

Rapport

De NEx-22

Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de derde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de NEx-waarde voor het tweede jaar op rij is gestegen; de NEx-22 staat nu op 15,4 procent.

Mededinging en regulering

2021-122

Rapport

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2020 een omzet behaald van circa € 3,9 miljard. Veel bedrijven hebben hun omzet zien krimpen als gevolg van corona, maar verwachten herstel in 2021.

Mededinging en regulering

2021-66

Rapport

De Nederlandse podcastmarkt in kaart

Hoe ziet de markt voor podcasts in Nederland eruit? De analyse laat zien dat deze nog volop in ontwikkeling is. De impact van een nieuw distributiekanaal op andere aanbieders is beperkt.

Mededinging en regulering

2021-38

Rapport

Literatuurstudie impliciete overheidsgarantie banken

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om een literatuuroverzicht te maken van empirische economische studies die een kwantitatieve analyse maken van de omvang van de impliciete subsidies die zowel Europese als niet-Europese banken ontvangen.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-73

Rapport

Investeren in AI

Amsterdam Data Science (ADS) en de AI Technology for People Amsterdam hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een raamwerk te ontwikkelen dat de maatschappelijke kosten en baten van publieke investeringen in Artificial Intelligence (AI) in kaart brengt, met specifieke aandacht voor de toegevoegde waarde van investeringen in AI voor de regio Amsterdam.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-105