Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Economische effecten tolkenscenario’s

SEO brengt de (economische) prikkels en de te verwachten effecten in kaart in de tolkenmarkt van vier mogelijke aanpassingen in de huidige aanbestedingssystematiek.

Mededinging en regulering

2022-20

Rapport

Marktonderzoek incassobranche

SEO brengt incassomarkt in kaart

Mededinging en regulering

2022-13

Rapport

De NEx-22

Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de derde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de NEx-waarde voor het tweede jaar op rij is gestegen; de NEx-22 staat nu op 15,4 procent.

Mededinging en regulering

2021-122

Rapport

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2020 een omzet behaald van circa € 3,9 miljard. Veel bedrijven hebben hun omzet zien krimpen als gevolg van corona, maar verwachten herstel in 2021.

Mededinging en regulering

2021-66

Rapport

De Nederlandse podcastmarkt in kaart

Hoe ziet de markt voor podcasts in Nederland eruit? De analyse laat zien dat deze nog volop in ontwikkeling is. De impact van een nieuw distributiekanaal op andere aanbieders is beperkt.

Mededinging en regulering

2021-38

Rapport

Literatuurstudie impliciete overheidsgarantie banken

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om een literatuuroverzicht te maken van empirische economische studies die een kwantitatieve analyse maken van de omvang van de impliciete subsidies die zowel Europese als niet-Europese banken ontvangen.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-73

Rapport

Investeren in AI

Amsterdam Data Science (ADS) en de AI Technology for People Amsterdam hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een raamwerk te ontwikkelen dat de maatschappelijke kosten en baten van publieke investeringen in Artificial Intelligence (AI) in kaart brengt, met specifieke aandacht voor de toegevoegde waarde van investeringen in AI voor de regio Amsterdam.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-105

Rapport

Waar gaat het heen? Hypotheekrenteaftrek 2021-2050

De netto genoten hypotheekrenteaftrek daalt de komende decennia aanzienlijk. Dit is het gevolg van reeds ingezet beleid en volgt uit modelmatige doorrekeningen voor de periode 2021-2050.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-72

Rapport

Herstel en transitie van het Nederlandse Innovatielandschap

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven optimistisch is over het herstel na de coronacrisis. Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie bevindt zich op een niet eerder gemeten niveau. Tegelijkertijd raken klimaatambities verder gepolariseerd.

Mededinging en regulering Innovatie

2021-93

Rapport

Is de retailsector klaar voor de toekomst?

Het consumentengedrag verandert snel. Dit rapport analyseert de belangrijkste uitdagingen, randvoorwaarden en succesfactoren op weg naar een toekomstbestendige retailsector.

Mededinging en regulering Innovatie Financiële markten

2021-91