Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Benchmark Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) 2022

In opdracht van de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) heeft SEO Economisch Onderzoek de ontwikkelingen, zoals omzet, werknemers en type opdrachten, in het veiligheidsdomein in 2022 in kaart gebracht.

Mededinging en regulering

2023-91

Rapport

Quickscan MKB financiering

MKB-ondernemingen vormen een essentieel deel van de Nederlandse economie. Ondanks dat MKB-ondernemingen zo’n centrale rol in de Nederlandse economie spelen is er geen overkoepelend beeld van de aanbodzijde van de financieringsmarkt van het MKB. Dit onderzoek onderneemt stappen om tot een beter overzicht van de MKB-financieringsmarkt te komen.

Financiële markten Mededinging en regulering

2023-25

Rapport

PSO Bovenwindse Eilanden

De overheid kan een openbaredienstverplichting (PSO) instellen om de bereikbaarheid van Saba en St. Eustatius te garanderen. Dit onderzoek laat zien dat dit een jaarlijkse subsidie van $3,8 tot $7,6 miljoen vergt.

Luchtvaart Mededinging en regulering

2023-40A en 2023-50

Rapport

Stapeling maatregelen huurmarkt

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën heeft SEO economisch onderzoek onderzocht wat voor financiële effecten deze maatregelen hebben op partijen die overwegen woningen te kopen om te verhuren of reeds woningen bezitten die ze verhuren.

Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse Financiële markten

2023-22

Rapport

Een btw-nultarief voor groente en fruit

Het kabinet wil een gezondere voedselomgeving creëren, door gezonde voedselkeuzes te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen. Eén van de beoogde prijsmaatregelen betreft de verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent. Dit rapport werkt een zevental afbakeningsopties uit voor een nultarief. Een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent is juridisch niet houdbaar en moeilijk uitvoerbaar. Bovendien heeft het nauwelijks effect op de consumptie van groente en fruit en is de maatregel duur.

Financiële markten Zorg Mededinging en regulering

2023-32

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

The Price of Net Zero

Flying NetZero-CO2 tegen 2050 verhoogt de uitgaven van de luchtvaartsector met € 820 miljoen aan duurzame vliegtuigbrandstoffen, operaties, luchtverkeersbeheer, nieuwe technologieën en vliegtuigen.

Mededinging en regulering Luchtvaart Innovatie

2023-17

Rapport

Berekening index inboedelwaarde

Het Verbond van Verzekeraars publiceert jaarlijks de inboedelindex op haar website en een bijbehorend bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter. De berekening laat zien dat het indexcijfer over 2023 procentueel aanzienlijk is gestegen ten opzichte van 2022.

Mededinging en regulering

2022-121

Rapport

Economische effecten tolkenscenario’s

SEO brengt de (economische) prikkels en de te verwachten effecten in kaart in de tolkenmarkt van vier mogelijke aanpassingen in de huidige aanbestedingssystematiek.

Mededinging en regulering

2022-20

Rapport

Marktonderzoek incassobranche

SEO brengt incassomarkt in kaart

Mededinging en regulering

2022-13