Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Schaarse vergunningen en terugverdientijd in de ambulante handel

Een marktkoopman verdient zijn investeringen terug in 12 jaar.

Mededinging en regulering

2021-13

Rapport

Overnachten in Amsterdam

Deze verkenning analyseert de economische impact van particuliere vakantieverhuur en laat zien dat het niet aannemelijk is dat een verbod hierop bijdraagt aan een betere werking van de woningmarkt of minder toeristische druk in Amsterdam.

Mededinging en regulering

2021-28

Rapport

Efficiencyprikkels in de tariefstructuur voor loodsdiensten

De Loodsenwet wordt op dit moment herzien. Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing is de introductie van een efficiencyprikkel in de tariefregulering van de registerloodsen. SEO Economisch Onderzoek heeft de effectiviteit van de voorgestelde efficiencyprikkel onderzocht en vergeleken met enkele alternatieven. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mededinging en regulering

2020-95

Rapport

Europese vergelijking staatssteun en inkomensgrenzen sociale huisvesting

SEO onderzocht hoe verschillende Europese lidstaten invulling geven aan de Europese richtlijnen om de doelgroep(en) voor sociale huisvesting af te bakenen en welke rol inkomensgrenzen hierbij speelt.

Mededinging en regulering Internationale Economie

2020-34

Rapport

Het Nederlandse innovatielandschap in roerige tijden

Dit rapport biedt op basis van de verzamelde informatie en een veelal beschrijvende analyse een overzicht van het innovatielandschap in Nederland in deze roerige tijden.

Mededinging en regulering Innovatie

2020-77

Rapport

De impact van nieuwe toetreders op de markt voor particuliere rechtsbijstand

SEO onderzocht de markt voor rechtsbijstand. Toetreding op deze markt is beperkt door regelgeving. Het empirisch onderzoek laat zien dat het consumentensurplus hierdoor zo’n tien procent lager is.

Mededinging en regulering

2020-59

Rapport

Evaluatie van Nederlandse deelname aan Eurostars, Eureka Clusters en JTI’s, 2013 – 2018

In opdracht van het ministerie van EZK brengt SEO het doelgroepbereik, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Nederlandse deelname aan Eureka Clusters, Eurostars en Joint Technology Initiatives in kaart.

Mededinging en regulering Innovatie

2020-20

Rapport

Notitie Review MKBA Vrachtwagenheffing

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de vrachtwagenheffing is op hoofdlijnen goed uitgevoerd. Dit blijkt uit een review van SEO.

Mededinging en regulering

2019-107

Rapport

De vergoeding voor leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen

De ontwikkeling van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen loopt vanaf 2000 behoorlijk synchroon met die van andere ambtsdragers. Het niveau van de vergoeding is echter relatief laag.

Mededinging en regulering

2020-06

Rapport

Evaluatie afschaffing dwangsomregeling Wet openbaarheid van bestuur

Door de afschaffing van de dwangsomregeling bij de Wob in 2016 is er (vrijwel) geen financieel gemotiveerd misbruik meer.

Mededinging en regulering

2020-25