Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie wet werken na de AOW-leeftijd

Vanaf 2016 verlaagt de Wet werken na de AOW-leeftijd de werkgeversplichten bij ziekte en de administratieve lasten voor AOW’ers. Heeft dit er toe geleid dat AOW’ers vaker doorwerken op een regulier contract?

Sociale zekerheid en pensioenen Arbeidsmarkt

2019-105

Discussion paper

From unemployed to self-employed: using an intention-to-treat approach

The self-employment program is an effective and efficient approach to integrate welfare recipients into the labour market.

Sociale zekerheid en pensioenen

96

Rapport

Notitie ‘Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2020’

Dit rapport analyseert de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel 2020 voor één gemeente

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-69

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-70

Rapport

Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

De WW-maatregelen in de Wwz hebben (tot nu toe) een zeer beperkte activerende werking.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2020-17

Rapport

Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomst.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten Arbeidsmarkt

2020-33

Rapport

Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgen naar schatting 8.100 zelfstandigen die eind 2017 een private arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen te maken met een gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-92

Rapport

Effect verhoging AOW-leeftijd

Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen en investeren werkgevers meer in scholing van oudere werknemers.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-69

Rapport

Samen ouder worden?

De hoogte van de AOW-uitkering heeft weinig invloed op de keuze voor een leefvorm.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2019-94

Rapport

Keuzes in sociale zekerheid

Een denktank heeft scenario’s voor arbeidsvormneutralere sociale zekerheid ontwikkeld. Ieder scenario geeft verschillende beleidsopties voor het verzekeren van de risico’s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en langleven

Sociale zekerheid en pensioenen Arbeidsmarkt

2019-109