Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2024

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2024. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2022. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

Sociale zekerheid en pensioenen Zorg

2023-101

Rapport

Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie

De oversterfte is tijdens de COVID-19-pandemie hoger onder mensen met een ongezonde leefstijl. De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en binnen deze groep vindt tussen de 70 en 98 procent van de oversterfte plaats.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2023-96

Discussion paper

Minimum income schemes in Europe

This study describes and compares minimum income schemes in five European countries: Belgium (Flanders), Denmark, France, Germany, and the United Kingdom. It considers minimum income schemes aimed at three groups: persons of working age, pensioners, and households with children. We describe the structure of the minimum income schemes in these countries, their shares of recipients, their non-take-up, and we reconstruct the effective minimum income level that these minimum income schemes provide.

Sociale zekerheid en pensioenen

101

Rapport

Sociaal minimum: beschrijvende analyse voor vijf Europese landen

Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-37

Rapport

Lage zorgkosten in de risicoverevening

Voor verschillende groepen van gezonde verzekerden is de compensatie in het risicovereveningsmodel te hoog. In hoeverre biedt de aansluiting tussen geschatte kosten en geschatte opbrengsten onder het verplicht eigen risico een aangrijpingspunt om de verevening te verbeteren?

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2023-57

Rapport

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

De invoering van de Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) heeft geleid tot minder armoede onder alleenstaande ouders en minder financiële belemmering om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. De ALO-kop voorziet niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan van een beperkte groep kwetsbare alleenstaande ouders.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-51

Discussion paper

Redistributive effects of first- and second-pillar pensions

We analyseren de herverdelende effecten van het Nederlandse pensioenstelsel op basis van levensloopdata. Vooral de eerste pijler (AOW) leidt tot forse inkomensherverdeling tussen huishoudens. We simuleren de herverdelende effecten van verschillende beleidsopties, zoals het uitbreiden van de eerste pijler en het verkleinen van de tweede pensioenpijler en de invoering van een NDC-pensioen.

Sociale zekerheid en pensioenen

100

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

25,8 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2022 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 74,2 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-77

Discussion paper

Quantifying the non-take-up of a need-based student grant in the Netherlands

We estimate the non-take-up rate of the need-based student grant in the Netherlands using administrative data on first-year students in higher education. We also investigate which student characteristics correlate with non-take-up. We find that 24% of all eligible students do not apply for the need-based student grant. Remarkably, one-third of the non-claimants do take on a student loan while leaving the grant on the table.

Onderwijs Sociale zekerheid en pensioenen

99

Rapport

Effecten persoonlijke dienstverlening WW naar migratieachtergrond

WW-klanten met een migratieachtergrond lijken door persoonlijke dienstverlening en/of handhaving vaker dan gemiddeld het werk te hervatten en uit de WW te stromen, maar deze verschillen zijn beperkt en door statistische onzekerheid omgeven.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2023-68