Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

32 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2021 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 68 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-77

Rapport

Meer schuldhulp door de coronacrisis?

De verwachte toename van het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van een inkomensterugval tijdens de coronacrisis ligt tussen de 3 en 20 procent. Dit leidt naar verwachting in totaal tot minimaal 3.000 en maximaal 18.000 extra schuldhulpvragen. Mensen die in de problemen kwamen doordat ze tijdens de lockdowns buiten beeld raakten, zijn hierin niet meegeteld.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-36

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2022

Dit onderzoek stelt de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2022 vast. Het budget voor loonkostensubsidie wordt verdeeld op basis van realisaties. Verder blijft het model zoveel mogelijk gelijk aan het model dat is gehanteerd voor de verdeling van middelen voor 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-85

Rapport

Bijstandsverdeelmodel 2020

De belangrijkste veroorzakers van budgetmutaties tussen model 2019 en model 2020 zijn veranderingen in de bijdragen van regionale kenmerken, buurtkenmerken, en enkele huishoudkenmerken.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-11

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

33,7 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2020 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 66,3 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-60

Rapport

Ervaringen werknemers met de ZW en de WGA in de hybride markt

Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de dienstverlening die zij ontvangen in het kader van hun re-integratie?

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-102

Rapport

Haalbaarheidsanalyse Effectmeting Wajong dienstverlening UWV

Dit onderzoek geeft een overzicht en beoordeling van de (theoretische) mogelijkheden voor een netto-effectmeting van de UWV-dienstverlening aan Wajongers met arbeidsvermogen. Er zijn naar verwachting geen mogelijkheden voor onderzoek dat uitspraken kan doen over causale effecten die gelden voor de gehele Wajongpopulatie en voor het huidige dienstverleningsmodel. Er zijn wel mogelijkheden om voor een deel van de Wajong causale effecten vast te stellen voor dienstverlening in het verleden.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-25

Rapport

Notitie ‘Stabiliteit bijstandsverdeel-model’

Deze notitie verkent mogelijkheden om budgetfluctuaties bij de verdeling van bijstandsgelden te dempen.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-15

Rapport

Evaluatie wet werken na de AOW-leeftijd

Vanaf 2016 verlaagt de Wet werken na de AOW-leeftijd de werkgeversplichten bij ziekte en de administratieve lasten voor AOW’ers. Heeft dit er toe geleid dat AOW’ers vaker doorwerken op een regulier contract?

Sociale zekerheid en pensioenen Arbeidsmarkt

2019-105

Discussion paper

From unemployed to self-employed: using an intention-to-treat approach

The self-employment program is an effective and efficient approach to integrate welfare recipients into the labour market.

Sociale zekerheid en pensioenen

96