Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-70

Rapport

Effecten van maatregelen WW en IOW in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport Evaluatie Wwz

De WW-maatregelen in de Wwz hebben (tot nu toe) een zeer beperkte activerende werking.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2020-17

Rapport

Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomst.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten Arbeidsmarkt

2020-33

Rapport

Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgen naar schatting 8.100 zelfstandigen die eind 2017 een private arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen te maken met een gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-92

Rapport

Effect verhoging AOW-leeftijd

Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen en investeren werkgevers meer in scholing van oudere werknemers.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-69

Rapport

Samen ouder worden?

De hoogte van de AOW-uitkering heeft weinig invloed op de keuze voor een leefvorm.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2019-94

Rapport

Keuzes in sociale zekerheid

Een denktank heeft scenario’s voor arbeidsvormneutralere sociale zekerheid ontwikkeld. Ieder scenario geeft verschillende beleidsopties voor het verzekeren van de risico’s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en langleven

Sociale zekerheid en pensioenen Arbeidsmarkt

2019-109

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2020

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2020.

Sociale zekerheid en pensioenen

2019-73

Rapport

Evaluatie Wet verbeterde Premieregeling

De Wet Verbeterde premieregeling (2016) beoogde deelnemers in de praktijk de keuze te bieden voor een variabele pensioenuitkering. Is dat gelukt, en wat zijn mogelijke verbeteringen van de wet?

Financiële markten Sociale zekerheid en pensioenen Zorg

2019-52

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

30,1 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2019 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 69,9 procent in de marktsector.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2020-50