Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

De markt voor PPI’s

Dit onderzoek gaat in op ontwikkelingen in de periode 2014-2022, de rol van premiepensioeninstellingen (PPI’s) in de huidige pensioenmarkt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten

2022-120

Rapport

Evaluatie loonkostenvoordelen uit de WTL

De doelstelling van dit onderzoek is om de effectiviteit en efficiëntie van de loonkostenvoordelen (LKV) te beoordelen, die sinds enkele jaren de stelsels van premiekortingen hebben vervangen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van het LKV voor ouderen beperkt is, terwijl het niet mogelijk is om harde conclusies te trekken over de effectiviteit voor andere vormen.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2021-107

Rapport

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen: Waarom lukt het niet altijd?

De automatische waardeoverdracht is in het merendeel van de gevallen mislukt omdat de persoon niet als werknemer werkzaam was in Nederland. Het overdragen van de aanspraak naar de grootste ‘slapersaanspraak’ is de beste beleidsoptie voor 60 procent van de mensen met niet-overdraagbare kleine pensioenen.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-42

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2023

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2023. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2021. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2022-103

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

32 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2021 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 68 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-77

Rapport

Meer schuldhulp door de coronacrisis?

De verwachte toename van het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van een inkomensterugval tijdens de coronacrisis ligt tussen de 3 en 20 procent. Dit leidt naar verwachting in totaal tot minimaal 3.000 en maximaal 18.000 extra schuldhulpvragen. Mensen die in de problemen kwamen doordat ze tijdens de lockdowns buiten beeld raakten, zijn hierin niet meegeteld.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-36

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2022

Dit onderzoek stelt de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2022 vast. Het budget voor loonkostensubsidie wordt verdeeld op basis van realisaties. Verder blijft het model zoveel mogelijk gelijk aan het model dat is gehanteerd voor de verdeling van middelen voor 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-85

Rapport

Bijstandsverdeelmodel 2020

De belangrijkste veroorzakers van budgetmutaties tussen model 2019 en model 2020 zijn veranderingen in de bijdragen van regionale kenmerken, buurtkenmerken, en enkele huishoudkenmerken.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-11

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

33,7 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2020 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 66,3 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-60

Rapport

Ervaringen werknemers met de ZW en de WGA in de hybride markt

Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de dienstverlening die zij ontvangen in het kader van hun re-integratie?

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-102