Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?

Onderwijs

2019-81

Rapport

Andere tijden. Achtergrondschets en eerste meting monitor Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd maakt het bij 20 basisscholen mogelijk om af te wijken van wetgeving rondom onderwijstijd. Hoe vullen scholen dit in en wat zijn de (verwachte) opbrengsten?

Onderwijs

2021-06

Rapport

Sterk Techniekonderwijs VMBO: Monitor 2020

Wat is de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs in het schooljaar 2018-2019?

Onderwijs

2021-30

Rapport

Vernieuwing vmbo – Rapportage monitor en casestudies

Vanaf 2016/17 zijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo en de 35 vak-afdelingen teruggebracht naar 10 profielen. Deze vernieuwingsoperatie wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport doet verslag van de stand van zaken in 2020.

Onderwijs

2021-31

Rapport

Onderwijsstromen Den Haag in beeld

De kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag lijkt op sommige aspecten toegenomen, maar op andere aspecten juist afgenomen. In vergelijking met de G4 en de rest van het land lijkt de kansengelijkheid in Den Haag beter gewaarborgd te zijn. Dat blijkt uit analyses van diverse relevante indicatoren zoals het schooladvies, de eindtoets en de onderwijsloopbaan in het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

Onderwijs

2020-57

Rapport

De impact van de coronacrisis op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Aan het eind van de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren een baan van minimaal drie dagen per week ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de eerste baankansenmonitor van SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut onder circa 240 duizend startende jongeren van 16 tot 30 jaar.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-98

Rapport

Evaluatie Wet Normering Topinkomens

SEO heeft de doeltreffendheid van de bezoldigingsmaximering, maximering ontslagvergoeding en de openbaarmakingsplicht van topbestuurders in de publieke sector onderzocht. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd als deel van de integrale evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Arbeidsmarkt Onderwijs Zorg Corporate Governance

2020-41, 2020-42, 2020-43

Rapport

Verschillen in arbeidsparticipatie van mbo’ers circa een jaar na afstuderen

Op basis van de verzamelde gegevens is geanalyseerd in hoeverre keuzes, belemmeringen en gedrag bijdragen aan het verklaren van het verschil in arbeidsmarktkansen tussen mbo’ers met een verschillende achtergrond.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-73

Rapport

Eindevaluatie MKB!dee 2018

Deze evaluatie gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling. Tevens wordt advies gegeven over de voortzetting van de regeling.

Arbeidsmarkt Onderwijs Innovatie Duurzaamheid

2020-26

Rapport

Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen blijken meer voorspellend voor succes als student dan voor succes als docent.

Onderwijs

2020-81