Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Een goede start voor Oekraïners?

Door de toestroom van Oekraïense ontheemden hebben schoolbesturen aanvullende mogelijkheden gekregen om het onderwijs voor deze leerlingen vorm te geven (Wet TOV). Dit onderzoek bekijkt de situatie rondom het onderwijs aan Oekraïners in den brede, en de Wet TOV in het specifiek.

2024-22

Rapport

Versterking van de startpositie op de arbeidsmarkt

Jongeren met een migratieachtergrond worden geconfronteerd met belemmeringen bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van (acht) interventies om de arbeidsmarkttoetreding van mbo-afgestudeerden met een migratieachtergrond te verbeteren.

2023-70, 2023-72, 2023-90, 2024-06, 2024-09, 2024-10

Rapport

Internationale alumni Economie en Bedrijfskunde

SEO heeft onderzoek gedaan naar de blijfkansen van Internationale alumni Economie en Bedrijfskunde. Deze notitie geeft een beknopt overzicht van de resultaten op basis van onderzoek met de CBS Microdata.

2024-33

Rapport

Resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid

Dit rapport beschrijft de resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid in de periode 2013-2022 en doet aanbevelingen voor toekomstig cultuureducatiebeleid.

2023-108

Rapport

Minder internationale studenten economie en bedrijfskunde. Effecten, kosten en baten

Minder internationale studenten kost meer dan het oplevert.

Doorrekening van beleid en ramingen Woningmarkt

2024-31

Rapport

Doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo. Evaluatie subsidies Actieplan Gelijke Kansen.

Tussen juni 2017 en oktober 2019 hebben bijna 800 vmbo-scholen subsidie gekregen voor een doorstroomstroomprogramma vmbo-mbo/havo. Lees hier hoe die programma’s invulling hebben gekregen en wat ze hebben opgeleverd.

2023-53

Rapport

Onderwijsaanpassingen voor begaafden

Onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te hebben.

2023-52

Rapport

Doorlopende leerroutes VMBO-MBO 2014-2022

Dit rapport betreft de eindmeting van de monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroute, inclusief een eerste blik op de daaruit voortgekomen leerroutes.

2023-113

Rapport

Maatwerk in scholing en ontwikkeling

Dit rapport bevat de evaluatie van de subsidieregeling voor sectoraal maatwerk binnen het crisisprogramma Nederland leert door.

2024-16

Rapport

Naar een systeem van leerrechten

De invoering van een systeem van individuele leerrechten vraagt om zorgvuldige uitvoering, bij voorkeur een kleinschalige opzet die bij gebleken succes kan worden opgeschaald.

2023-137