Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Monitor aanpak jeugdwerkloosheid

Deze monitor geeft een periodiek beeld van de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van (specifieke groepen) jongeren.

Onderwijs

2022-33

Rapport

Doelstellingenmonitor passend onderwijs

De doelstellingenmonitor passend onderwijs volgt de voortgang op de zeven doelstellingen van de Verbeteraanpak. Dit rapport bevat de resultaten van de eerste meting.

Onderwijs

2023-20

Rapport

Scholing en training voor werkenden

Scholing en training voor werkenden heeft baat bij een gelijk speelveld tussen publieke en private opleiders

Onderwijs

2022-48

Rapport

Evaluatie Play to Work

Play to Work biedt mbo'ers een laagdrempelige manier van solliciteren en maakt gebruik van soft skills matching om objectiviteit in het sollicitatieproces te waarborgen. PTW bevordert de positie van mbo-afgestudeerden op de arbeidsmarkt, maar moet groeien in het aantal aangeboden vacatures om nog succesvoller te worden.

Onderwijs

2023-24

Rapport

Een stevige positie in het hoger onderwijs

De tweejarige Associate degree-opleidingen op hbo-niveau nemen nog steeds toe in aantal en in aantal deelnemers en hebben daarmee een stevige positie bemachtigd in het hoger onderwijs.

Onderwijs

2022-110

Rapport

De opleidingen van de FEB in nationaal perspectief

Dit is een verkorte versie van het eindrapport ten behoeve van het delen van de resultaten op basis van CBS Microdata.

Onderwijs

2023-02B

Rapport

Het proces van stagematching in het mbo

De meeste studenten moeten zelf bij een leerbedrijf solliciteren om een stage te krijgen. Matching door de school gebeurt veel minder, en vrijwel alleen in de sector Zorg, welzijn en sport.

Onderwijs Sociale ongelijkheid

2023-14

Rapport

Macrodoelmatigheid Master Data Science & Business Analytics

De ontwikkelingen in zowel vraag als aanbod van afgestudeerden, van aan de nieuwe Masteropleiding Data Science & Business Analytics verwante opleidingen, wijzen erop dat er ruimte is voor deze nieuwe Masteropleiding.

Onderwijs

2022-87

Rapport

Druk in het voortgezet onderwijs

Bijna de helft van ondervraagde scholieren voelt veel druk door het schoolwerk dat ze moeten doen. Dit komt volgens hen vooral door toetsen, cijfers en huiswerk. Scholen en ouders zien de druk vanuit de samenleving om te presteren als belangrijkste oorzaak.

Onderwijs Zorg

2021-56

Rapport

Regeling andere dag- en weekindeling G5

De vijf grote steden in de Randstad hebben in 2020 de noodklok geluid over het lerarentekort in het basisonderwijs. De regeling ‘andere dag- en weekindeling G5’ biedt scholen de ruimte andere professionals in te zetten voor een deel van de onderwijstijd. Met de regeling is bedoeld dat deze onderwijstijd wordt ingevuld door andere professionals zonder onderwijsbevoegdheid met activiteiten gericht op creatieve, sociale of digitale vaardigheden. Dit rapport is de tweede rapportage en geeft een beeld van de stand van zaken aan het eind van het tweede jaar van de regeling.

Onderwijs

2022-99