Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsmarktbehoefte hbo-masters in Noord-Brabant

De groei in het aantal hbo-masterstudenten biedt mogelijkheden voor nieuwe, arbeidsmarktrelevante hbo-masters in het opleidingsaanbod.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2021-05

Rapport

Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren

Dit onderzoek kijkt ook naar de verschillende manieren waarop het aandeel (potentieel) kwetsbare jongeren dat wordt bereikt met het voorgestelde LKV jongeren, verhoogd kan worden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-18

Rapport

Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2021

De markt voor leermiddelen in het voortgezet onderwijs is volop in beweging.

Onderwijs

2021-88

Rapport

Loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren in 2019

Dit onderzoek levert actuele informatie over de feitelijke bruto uurlonen van werknemers in het onderwijs ten opzichte van de best vergelijkbare medewerkers in private sectoren en overige (overheids)sectoren.

Arbeidsmarkt Onderwijs
Rapport

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarktpositie van jonge werkenden

Baankansen jonge werkenden zijn hersteld, mobiliteit in meest getroffen sectoren is toegenomen

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-71

Rapport

Studie & Werk 2021

De coronapandemie heeft weinig invloed gehad op de startpositie van hbo- en wo’ers die in het studiejaar 2018-2019 afstudeerden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-69

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-49

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

Monitor Associate degree-opleiding

Het aantal Associate degree-studenten en -opleidingen groeit gestaag door.

Onderwijs

2021-02

Rapport

Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020

In samenwerking met ResearchNed is op basis van uitgevoerde beleidsevaluaties en monitoronderzoeken de doeltreffendheid en doelmatigheid van het lerarenbeleid in de periode 2013-2020 onderzocht.

Onderwijs

2021-53