Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs
Rapport

Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs

Recente ontwikkelingen in Oekraïne en Afghanistan maken het vraagstuk rondom nieuwkomers in het onderwijs urgenter. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom behoefte aan een compleet beeld van de groepen nieuwkomers binnen het po en vo. Dit onderzoek beoogt een scherper beeld te krijgen van de groepen nieuwkomers, hun onderwijsbehoeften en hoe het onderwijs momenteel het nieuwkomersonderwijs organiseert.

Onderwijs

2022-56

Rapport

Studie & Werk 2022

Hbo- en wo-afgestudeerden die tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opkwamen (afstudeercohort 2019-2020) hebben beperkt hinder ondervonden van de pandemie.

Onderwijs

2022-88

Rapport

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers

Het CE Nederlands blijkt voor nieuwkomers een belemmering om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten. Drie pilotscholen hebben geëxperimenteerd met alternatieve examens.

Onderwijs

2022-37

Rapport

Lyceo Doorstroomprogramma po-vo

Na deelname aan het doorstroomprogramma Lyceo Opstap scoren groep 8-leerlingen vaker beter op de eindtoets basisonderwijs dan hun voorlopig schooladvies en worden voorlopige adviezen vaker naar boven bijgesteld.

Onderwijs

2022-04

Rapport

Arbeidsmarkt van jonge fiscalisten 2022

Academisch geschoolde fiscalisten hebben een sterke arbeidsmarktpositie.

Onderwijs

2022-74

Rapport

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

De implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs volgt de inzet van de middelen die scholen in het funderend onderwijs ontvangen voor de aanpak van achterstanden.

Onderwijs

2022-64

Rapport

Doorrekening voorstellen Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

SEO Economisch Onderzoek heeft de economische en maatschappelijke effecten van zeven projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend.

Onderwijs Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2021-98 t/m 2021-104

Rapport

Evaluatie Teambeurs Primair Onderwijs. Samen volgen van een masteropleiding.

Dit onderzoek naar de Teambeursregeling laat consistent verschillen zien tussen leraren die een masteropleiding volgen via de Teambeurs en leraren die dat doen via de Lerarenbeurs.

Onderwijs

2022-39

Rapport

Monitor aanpak jeugdwerkloosheid

Deze monitor geeft een periodiek beeld van de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van (specifieke groepen) jongeren.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-33