Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie Teambeurs Primair Onderwijs. Samen volgen van een masteropleiding.

Dit onderzoek naar de Teambeursregeling laat consistent verschillen zien tussen leraren die een masteropleiding volgen via de Teambeurs en leraren die dat doen via de Lerarenbeurs.

Onderwijs

2022-39

Rapport

Monitor aanpak jeugdwerkloosheid

Deze monitor geeft een periodiek beeld van de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van (specifieke groepen) jongeren.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-33

Rapport

Afstand overbruggen

Dit rapport is op 28 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer als bijlage bij de Kamerbrief over verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak.

Onderwijs

2021-125

Rapport

Inzicht in skills

Deze verkenning biedt inzicht in welke skills-initiatieven in Nederland actief zijn en welke lessen zij bieden om de realisatie van een op skills gerichte arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-05

Rapport

Macrodoelmatigheid Business Analytics

De vraag naar universitaire afgestudeerden in Data Science & Business Analytics groeit.

Onderwijs

2019-77

Rapport

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarktpositie van jonge werkenden

Baankansen jonge werkenden zijn hersteld, mobiliteit in meest getroffen sectoren is toegenomen

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-71

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-49

Rapport

De stagemakelaar

Stagemakelaars helpen mbo’ers die in eerste instantie geen stageplek kunnen vinden alsnog aan een stageplek.

Onderwijs

2021-62

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

Quickscan 3 Monitor Implementatie Wet invoering Associate degree-opleidingen

Het bekostigde aanbod Ad-opleidingen groeit door, de opleiding trekt diverse typen studenten…

Onderwijs