Raad van Advies

SEO Economisch Onderzoek heeft een Raad van Advies met leden uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid. Deze leden kunnen geraadpleegd worden bij specifieke onderzoeken. Ook kunnen ze gevraagd worden om kritisch mee te lezen met rapporten of discussion papers.

Raad van Advies

Drs. J.C.H.G. Arts Lid raad van bestuur van het Flevoziekenhuis in Almere
Prof. dr. B. Baarsma Hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie, UvA, en directeur Kennisontwikkeling, Rabobank
Prof. dr. R. Beetsma MN leerstoel in pensioen economie aan de UvA en vice decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Servaas Deroose Consultant, Adjunct DG (ret.) Europese Commissie
W. Etty Vennoot Andersson Elffers Felix
Prof. dr. E.J. Fischer RvC Delta Lloyd, Hogeschool van Amsterdam Holding en University of Amsterdam Holding, (interim) decaan Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen UvA, bestuur Academie voor Cultuurmanagement
Prof. dr. P. Gautier Hoogleraar Arbeidseconomie, VU
Dr. L. van Goor Onafhankelijk adviseur Regulatory Communication, associate partner bij ICODA European Affairs, universitair docent Europees financieel recht Erasmus Universiteit Rotterdam, Director Benelux Opportunity Network
Prof. dr. J. Hartog Emeritus hoogleraar micro-economie, UvA
Prof. dr. M.W. Hofkes Hoogleraar Milieueconomie, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. H. Keuzenkamp Lid van de Raad van Bestuur van het Dijklander Ziekenhuis
Prof. dr. B. van der Klaauw Hoogleraar Beleidsevaluatie, VU
Mr. H. van de Kraats Algemeen directeur AWVN, directeur Sociale Zaken VNO-NCW
Prof. A.H. Perrels Onderzoeksprofessoreffecten van klimaatverandering, Fins Meteorologisch Instituut; senior-consultant Tyrsky Consulting, Helsinki.
Prof. dr. C.M. van Praag Voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. M.R.F. Senftleben Directeur IViR
Drs. T. de Swaan o.a. lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahold NV en DSM, voorzitter van de RvC van Lanschot. Board member bij GlaxoSmithKLine en ZurichFinancial
Mr. I.W. VerLoren van Themaat Partner Houthoff Buruma
Prof. dr. H.D. Webbink Hoogleraar Beleidsevaluatie, Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. A.H.E.M. Wellink Toezichthouder in het bestuur van de Bank of China en voormalig president van De Nederlandsche Bank
Prof. drs. J.G. de Wit Emeritus hoogleraar Verkeersvolume- en Vervoerseconomie, UvA

 Over ons  > Raad van Advies